Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Университетское образование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Университетское образование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Университетское образование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Университетское образование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | З | К | Х
Количество объектов на этом уровне: 7.

Д

Дроздова, І.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

З

Золотарьова, І.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1264). [Образовательные ресурсы]

Золотарьова, І.М. (2008) Курс лекцій, тестові завдання, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни Університетська освіта. [Образовательные ресурсы]

К

Кравець, О.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Кравець, О.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2011) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи, виконання контрольної роботи (розрахунково-графічного завдання) та практичних занять з дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Х

Хом’якова, О.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Університетська освіта» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030509 – „Облік і аудит” та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501– «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:03:06 2019 EET.