Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Химия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Химия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Химия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Химия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Химия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Химия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | З | М | Н | П
Количество объектов на этом уровне: 43.

І

Ігнатов, І.І. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Зайцева, І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Органічна хімія» з дисципліни "Хімія." Модуль 2 "Органічна хімія", з дисципліни "Хімія" (№1671). [Образовательные ресурсы]

Б

Безцінний, О.О. и Волювач, С.В. и Зайцева, І.С. и Ігнатов, І.І. и Мокрицька, Н.В. и Мураєва, О.О. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (№1661). [Образовательные ресурсы]

В

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060101 «Будівництво»: спеціальностей – «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060101 «Будівництво»: спеціальностей – «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці у будівництві». [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія». Модуль 1 «Загальна хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. и Ігнатов, І.І. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Хімія",з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" , з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія" (№1733). [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. и Игнатов, И.И. и Зайцева, И.С. и Мураева, О.А. и Мокрицкая, Н.В. и Нат, Т.П. и Нестеренко, С.В. и Панаётова, Т.Д. (2009) Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине "Химия", по дисциплине "Химия". Модуль 1. "Общая химия", по дисциплине "Химия". Модуль 1. "Общая и неорганическая химия" (№1690). [Образовательные ресурсы]

Волювач, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2012) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для случачів другої вищої освіти ФПО та ЗН за напрямом підготовки 6.060101 (0921) “Будівництво”, спеціальності: 7.092101 (7.06010101) “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092103 (7.06010103) “Міське будівництво і господарство”, 7.092108 (7.06010107) “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

З

Зайцева, І.С. (2009) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спец. “Електротехнічні системи електроспоживання”, ”Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Зайцева, І.С. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності 6.090600 – “Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 – ”Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Зайцева, І.С. (2011) Конспект лекцій з курсу "Хімія" (для студентів 1 – 2 денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мокрицька, Н.В. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – “Електромеханіка ”. [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Панайотова, Т.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Панайотова, Т.Д. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» (для студентів 1 –2 курсів денної та 1 –3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – “Транспортні технології (за видами транспорту)”, спец. “ТС”, “ОР”, “ОП”). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2014) Програма навчальної дисципліни “Хімія” для студентів напряму 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2014) Програма навчальної дисципліни “Хімія” для студентів напряму 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Хімія” (для студентів 1 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 "охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Хімія” для студентів напряму 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Хімія” для студентів напряму 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Волювач, С.В. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Хімія" (для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.030601 «Менеджмент», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)(№87). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Зайцева, І.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», спеціальність 7.090603 (7.05070103) «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 – «Охорона праці»)(№70). [Образовательные ресурсы]

Мокрицька, Н.В. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисциплини "Хімія" (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 "Охорона праці")(№62). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка ( Водні ресурси)») і з дисципліни «Хімія» (для студентів 2–3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія». Модуль 3. «Аналітична хімія» (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. и Ігнатов, І.І. и Волювач, С.В. и Нат, Т.П. и Зайцева, І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.040106– “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія." Модуль 3 "Аналітична хімія" (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”)(№1856). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. и Зайцева, І.С. и Нат, Т.П. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія." Модуль 3 "Аналітична хімія" (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”)(№1797). [Образовательные ресурсы]

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. и Мокрицька, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. и Мокрицька, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та РГР з дисципліни «Хімія» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Н

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія.» Модуль 2. «Органічна хімія» для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 –3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы]

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія.» Модуль 2. «Органічна хімія» для студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Нат, Т.П. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 2. «Органічна хімія» підготовки бакалавра напряму 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нат, Т.П. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 2. «Органічна хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляції “). [Образовательные ресурсы]

П

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Панайотова, Т.Д. и Нестеренко, С.В. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Ігнатов, І.І. и Мокрицька, Н.В. и Нат, Т.П. и Волювач, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" , з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (№1701). [Образовательные ресурсы]

Панайотова, Т.Д. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Хімія». Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. и Зайцева, І.С. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 20:59:33 2019 EET.