Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Гражданская оборона"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Д | О | П
Количество объектов на этом уровне: 13.

А

Абракітов, В.Е. (2012) Конспект лекцій з курсів «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» та «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 «Геоiнформацiйнi системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Пашков, В.І. и Ачкасов, І.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Д

Д'яконов, В. І. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: «бакалавр» галузь знань 1401 – «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Д`яконов, В.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Цивільний захист», «Цивільна оборона» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки)(№263). [Образовательные ресурсы]

Д’яконов, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Оцінка хімічної небезпеки" з дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів усіх напрямів і спеціалізацій підготовки)(№260). [Образовательные ресурсы]

О

Обухов, С.О. (2009) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона (Цивільний захист)" (для студентів 5 курсу денної форми навчання і 6 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0.502 – "Менеджмент" і 1004 – «Транспортні системи» спеціальностей 7.100401, 7.100402, 7.100403, 8100401, 8.100402 8.100403 - "Транспортні системи"; "Організація перевезень"; "Організація руху"; 7.050201; 8.050201 – "Менеджмент будівельних організацій"; "Менеджмент організацій місцевого самоврядування"; "Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0709 – "Геодезія, картографія та землевпорядкування" спеціальності 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 5 курсу денної форми навчання і 6 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0708 – "Екологія" спеціальностей 7.070801, 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 – "Архітектура" спеціальності 7.120102, 8.120102 "Містобудування"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.140101 – "Готельно–ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. и Пивненко, Ю.М. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Цивільний захист" (№556). [Образовательные ресурсы]

П

Пашков, В.І. и Косяк, А.П. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для ДВО спеціаліста, спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для 6 курсу, заочної форми навчання, напрям підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:19:34 2019 EET.