Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Гидрология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Гидрология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Гидрология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | В | С
Количество объектов на этом уровне: 12.

І

Іщенко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

В

Виставна, Ю.Ю. и Рибалка, І.О. (2016) Конспект лекцій з «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна, Ю.Ю. и Рибалка, І.О. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна , Ю.Ю. и Рибалка, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна , Ю.Ю. и Рибалка , І.О. (2016) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів" з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№1885). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№1884). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів" з курсу "Гідрологія" (№878). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 2-3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Гідрологія» і «Гідрологія і гідрометрія» (№964). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія» (№962). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:15 2019 EET.