Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Физика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Физика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | А | Б | Н | О | П | С | Щ
Количество объектов на этом уровне: 61.

Є

Єфімова, О.В. (2007) Математичний вступ до курсу фізики. [Образовательные ресурсы]

Єфімова, О.В. и Любченко, М.В. (2008) Молекулярна фізика: конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

А

Аксьонова, К.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електростатика і постійний струм" курсу загальної фізики (№1465). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електростатика і постійний струм" курсу фізики, частина 1 (№117). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Магнетизм, коливання і хвилі" курсу загальної фізики (№1500). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики (№102). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електрика і магнетизм" курсу фізики (№1426). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу "Електрика і магнетизм" курсу фізики (№150). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з фізики. Розділ "Електрика і магнетизм" (№353). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики (№463). [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2007) Фізика. Механіка, молекулярна фізика, електрика. Навчально-методичний посібник і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. [Образовательные ресурсы]

Аксьонова, К.Ю. и Оксюк, Ю.Д. и Сидоренко, Є.Б. (2011) Фізика: методичні вказівки і контрольні завдання з розділів «Магнетизм, коливання і хвилі, хвильова оптика, квантова фізика» (для студентів 1 і 2 курсів заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Безуглий, А.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0701"Транспорт і транспортна інфраструктура" напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології(за видами транспорту)"). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни Фізика (для студентів курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за всіма напрямами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів «Фізика» напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)"). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. (2014) Робоча програма навчальної дисциплiни «Фізика » (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. и Орел, Є.С. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2016) Фізика: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2008) Конспект лекцій з курсу «Фізика». [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Фізика» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» та 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. и Петченко, О.М. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу "Оптика" курсу фізики (№480). [Образовательные ресурсы]

Н

Назаренко, Є.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” ( для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – “Будівництво”, за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Є.І. (2013) Конспект лекцій із скороченого курсу фізики (для студентів 1-2-го курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Є.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2014) Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної та 1-2 курсів заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансування природокористування”, 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 - Охорона праці, 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 - Будівництво, 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Назаренко, Є.І. и Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2006) Конспект лекцій із скороченого курсу «Фізика». [Образовательные ресурсы]

О

Оксюк, Ю.Д. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності ”Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы]

Оксюк, Ю.Д. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, спеціальності ”Екологія та охорона навколишнього середовища ”). [Образовательные ресурсы]

Оксюк, Ю.Д. (2011) Фізика: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та 1 і 2 курсів заочної форми навчання за напрямами 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Орел, Є.С. (2014) Конспект лекцій з курсу «Фізика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 “Будівництво”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Петченко, О.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” ( для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050702 “ Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізики (розділ «Механіка») (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами: 6.170202 «Охорона праці», 6.050702 «Електромеханіка», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2143). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. (2002) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізи-ки. Розділ "механіка". [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. (2004) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Механіка" (№130). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. (2005) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Механіка" (№322). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Аксьонова, К.Ю. и Орел, Є.С. и Безуглий, А.В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізики» розділу «Електрика і магнетизм» (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Назаренко, Є.І. (2010) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050701 - “Електротехніка та електротехнології”, 6.040106 - “Екологія, охорона навколишного середовища та збалансоване природокористування”, 6.060101 - “Будівництво”, 6.050702 - “Електромеханіка”, 6.060103 - “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 - “Транспортні технології (за видами транспорту)”, 6.080101 - “Геодезія, картографія та землеустрій”)(№232). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Назаренко, Є.І. (2007) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики (№927). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Назаренко , Є.І. (2016) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за всіма напрямами підготовки в університеті). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Сисоєв, А.С. (2013) Методичні вказівки до виконання комп'ютерних лабораторних робіт з фізики, розділ "Електрика та магнетизм" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.050702 "Електромеханіка", 6.050701 “Електротехніка та електротехнології", 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)", 6.060101 "Будівництво", 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.170202 "Охорона праці")(№2248). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2005) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Механіка". Частина 2 (№270). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Фізика. Розділ "Механіка" (№311). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізика”. Розділ “Механіка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване риродокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. и Любченко, М.В. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу «Молекулярна фізика» курсу «Фізика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. и Любченко, М.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Молекулярна фізика" (№662). [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу «Оптика» курсу фізики (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 –Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.170201 – Цивільний захист, 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу «Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 –Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. (2007) Загальні основи фізики. Навчальний посібник з курсу "Фізика". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. (2005) Конспект лекцій з курсу "Фізика". [Образовательные ресурсы]

Петченко, О.М. и Яценко, Н.М. и Петченко, Г.О. и Назаренко, Є.І. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Молекулярна фізика і термодинаміка" (№355). [Образовательные ресурсы]

С

Сидоренко, Є.Б. (2010) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” ( для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101,”Будівництво”). [Образовательные ресурсы]

Сидоренко, Є.Б. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 “Будівництво ”). [Образовательные ресурсы]

Сидоренко, Е.Б. (2009) Конспект лекций по курсу “Физика” (для студентов 1 курса дневной формы обучения бакалавров по направлению подготовки 6.060101 “Строительство”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сисоєв, А.С. и Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. (2006) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізика". Розділ "Оптика" (№354). [Образовательные ресурсы]

Щ

Щьоткіна, Т.Ю. и Демьяненко, Л.І. и Василенко, Л.Б. (2002) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з молекулярної фізики. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:23:02 2019 EET.