Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Стратегический менеджмент (в отрасли)
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Стратегический менеджмент (в отрасли)
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Стратегический менеджмент (в отрасли)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: О | П
Количество объектов на этом уровне: 4.

О

Оболенцева, Л.В. и Петрова, Н.Б. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы]

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі)» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм, спеціалізація (освітня програма) «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Петрова, Н.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Стратегічний менеджмент (в галузі)» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»)(№2162). [Образовательные ресурсы]

Петрова, Н.Б. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Стратегічний менеджмент (в галузі)» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»)(№2165). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:23 2019 EET.