A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0502 - "Management" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0504 - "Tourism" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0708 - "Ecology" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0709 - "Geodesy, cartography and organization of the the use of land" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1004 - "Transport technologies" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 1201 - "Architecture" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.080101 - Geodesy, Cartography and Land Management > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140101 - Hotel and restaurant business > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.140103 - Tourism > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Sociology
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Sociology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | З | К | Р | Т
Number of items at this level: 46.

Б

Белова, Л.А. and Радионова, Л.А. (2007) Социология: Учебное пособие. [Teaching Resource]

Бєлова, Л.О. and Радіонова, Л.О. (2007) Соціологія: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

З

Зінчина, О. Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 (6.060102) Архітектура. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) Будівництво, спеціальностей ПЦБ, МБГ, спеціалазацій ТОРБ, ОПБ). [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0709 Геодезія, картографія та землевпорядкування (6.080101) Геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0201 Культура, напряму підготовки 6.020107 Туризм. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0922(6.050702) Електромеханіка. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. and Кудрявцев, О.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1404 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2012) Курс лекцій з соціології (для студентів 2-3-го курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент, 6.020107 Туризм, 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.060102 Архітектура, 6.060101 Будівництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту), 6.050702 Електромеханіка, 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (In Press)

Зінчина, О. Б. (2014) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Соціологія» підготовки бакалаврів напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (In Press)

Зінчина, О. Б. (2014) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 Менеджмент. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050702 – Електромеханіка. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2014) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.060101 Будівництво. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070101 Транспортні технології. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2014) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2015) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2014) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2015) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.070101 Транспортні технології. [Teaching Resource]

Зінчина, О. Б. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (In Press)

Зінчина, О. Б. and Клименко , Г. Т. and Кудрявцев, О.Ю. (2015) Курс лекцій з дисципліни “Соціологія” (для студентів усіх курсів усіх напрямів підготовки та форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Зінчина, О. Б. and Клименко , Г. Т. and Кудрявцев, О.Ю. and Радіонова, Л.О. (2012) Методичні рекомендації з самостійної роботи та практичних занять з соціології (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання всіх спеціальностей академії)(№1448). [Teaching Resource]

К

Клименко , Г. Т. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Соціологія" для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології. [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної і 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 0708 «Екологія», 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напрямів підготовки 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» професійного спрямування 6.092600 «Водопостачання і водовідведення». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.140103 «Туризм». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Соціологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Робоча програма з дисципліни «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». [Teaching Resource]

Клименко , Г. Т. (2014) Робоча програма з дисципліни “Соціологія” для студентів за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource]

Р

Радионова, Л.А. (2008) Город как социальная система: Курс лекций. [Teaching Resource]

Радионова, Л.А. (2006) Социология. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины студентами ФПО и заочного обучения. [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” , 6.030509 „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Соціологія» підготовки бакалавра напрямів 6.030504 економіка підприємства, 6.030509 облік і аудит. [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. (2014) Програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «облік і аудит». [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – «Економіка підприємства», 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «облік і аудит». [Teaching Resource]

Радіонова, Л.О. (2014) Робоча программа навчальноi дисциплiни «Соціологія» (для студентів 2-го курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 економіка підприємства, 6.030509 облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. and Крюкова, А.В. (2005) Тематика контрольних робіт із соціології. [Teaching Resource]

Т

Токмань, Г.Т. (2007) Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jul 16 12:14:03 2024 EEST.