Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Геодезия
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Геодезия"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | З | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 16.

Г

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Точні кутові вимірювання» з курсу «Геодезії» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та лабораторних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геодезія». Модуль 1 «Геодезичні вимірювання» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» для студентів 1 і 2 курсу денної та 1, 2 і 3 курсів заочної форм навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкуван- ня», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою «Нівелювання ІІІ, ІV класів» з дисципліни «Геодезія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 4 «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»(№1570). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до лабораторних, розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» Модуль 2 «Топографічні знімання» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№1571). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни «Геодезія». Модуль 3. «Геодезичні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глушенкова, І.С. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Геодезія» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. и Запара, Л.Г. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Геодезія». Модуль 4. «Інженерна геодезія» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

З

Запара, Л.Г. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи „Вивчення топографічного плану, карти. Картометричні роботи” з дисциплін „Геодезія”, „Картографія” та „Картографія з основами топографії”(№1818). [Образовательные ресурсы]

П

Пеньков, В.О (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Топографія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2401). [Образовательные ресурсы]

Пеньков, В.О (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Інженерна геодезія (загальний курс)», «Геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шаульський, Д.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаульський, Д.В. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шипулін, В.Д. и Шевчун, М.С. (2003) Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:26:52 2019 EET.