Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Базы данных
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Базы данных"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | П | Т
Количество объектов на этом уровне: 9.

Є

Євдокімов, А.А. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та лабораторних занять з дисципліни «Бази даних» (для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології»)(№1913). [Образовательные ресурсы]

П

Патракеєв , І. М. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «БАЗИ ДАНИХ» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070908 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Поморцева, О. Є. (2014) Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна: лабораторний практикум: навч. посібник для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Поморцева, О. Е. (2014) Програма навчальної дисципліни «Бази даних» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Поморцева, О. Е. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Бази даних» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Т

Толстохатько, В.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бази даних» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Толстохатько, В.А. и Поморцева, О. Є. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бази даних» (для студентів 2 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

Толстохатько, В.А. и Поморцева, О. Є. и Патракеєв , І. М. (2014) Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна : навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Толстохатько, В.А. и Поморцева, О. Є. и Патракеєв , І. М. (2015) Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-340-0 (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:27:22 2019 EET.