A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0501 - "Economy and enterprise" > Entering is into speciality
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030504 - Economy > Entering is into speciality
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Entering is into speciality
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.170202 - Health > Entering is into speciality
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030509 - Accounting and Auditing > Entering is into speciality
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.030601 - Management > Entering is into speciality"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | Г | Д | К | Л | М | Р | С | Х | Ч
Number of items at this level: 37.

Є

Єрмак, О.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Б

Бардаков , В.А. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»). [Teaching Resource]

Бардаков , В.А. (2013) Методические рекомендации для контрольной работы по учебной дисциплине «Введение в специальность» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», специализации «Менеджмент организаций городского хозяйства»). [Teaching Resource] (In Press)

Бардаков , В.А. (2013) Методические указания для практических занятий по учебной дисциплине «Введение в специальность» (для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», специализации «Менеджмент организаций городского хозяйства»). [Teaching Resource] (In Press)

Бардаков , В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»). [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 - "Економіка і підприємництво", напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 6.030509 - „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2012) Конспект лекцій з курсу «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030504 «Облік і аудит»)(№331). [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1403). [Teaching Resource]

Бойко, Л.Г. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Г

Гайдученко, С.О. and Новікова, М.М. (2014) Програма навчальної дисципліни за вибором “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Гайдученко, С.О. and Новікова, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів за няпрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Гаряжа, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки зі спеціальності 7.05070103 – „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Teaching Resource]

Гаряжа, В.М. and Капустін, Г.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (In Press)

Д

Дворкін, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 –«Економіка підприємства»)(№4). [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення в спеціальність” (англійською мовою) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення в спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення в спеціальність” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни “Введення у спеціальність” (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”). [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2007) Конспект лекцій з дисципліни “Вступ до спеціальності”. [Teaching Resource]

Дворкін, С.В. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Введення в спеціальність» (№568). [Teaching Resource]

К

Коржик, Б.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Коржик, Б.М. and Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1300). [Teaching Resource]

Л

Лелюк, В.О. and Карпалюк, І.Т. (2011) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

М

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 – „Облік і аудит” для групи студентів зі знанням іноземної мови. [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підотовки 6.030509 – "Облік і аудит" (англійською мовою). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 – "Облік і аудит" (англійською мовою)(№2022). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Харламова, О.В. and Бреславська, Г.М. (2012) Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-244-1

Р

Рогачов, О.І. and Гаряжа, В.М. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Teaching Resource]

Рогачов, О.І. and Гаряжа, В.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource]

С

Світлична, Т.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Введення у спеціальність» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Teaching Resource]

Х

Харламова, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності ” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1793). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1893). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Ч

Чумаченко, І.В. and Чернов, С.І. (2014) Програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Teaching Resource]

Чумаченко, І.В. and Чернов, С.І. (2014) Робоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Mar 5 12:03:55 2024 EET.