Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0708 - "Экология" > Инженерная литоэкология городов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.040106 - Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование > Инженерная литоэкология городов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Д | С | Я
Количество объектов на этом уровне: 7.

Б

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2093). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2094). [Образовательные ресурсы]

Д

Дядін, Д.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)(№2099). [Образовательные ресурсы]

Дядін, Д.В. и Свіренко, Л.П. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 (7.070801) «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

С

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна літоекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна літоекологія міст” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Я

Яковлєв, В.В. и Дядін, Д.В. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інженерна літоекологія міст» (№975). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:18:37 2019 EET.