Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Внешнеэкономическая деятельность
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Внешнеэкономическая деятельность
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Внешнеэкономическая деятельность"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Д | Н | О | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 17.

Д

Данильченко, Є.П. и Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність». [Образовательные ресурсы]

Н

Наумов, М.С. (2014) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумов, М.С. (2014) Програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2014) Програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» підготовки бакалавра напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумов, М.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумов, М.С. и Шекшуєв, О.А. (2014) Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Островський, І.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Островський, І.А. и Данильченко, Є.П. и Шекшуєв, О.А. и Чуприна, О.О. (2008) Методичні вказівки до семінарських занять і організації самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (№1064). [Образовательные ресурсы]

П

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва» (для студентів галузі знань 0306 - Менеджмент і адміністрування напряму 6.030601 – Менеджмент і слухачів друої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шекшуєв, О.А. (2013) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» і 6.140103 – «Туризм»)(№2357). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 07:23:34 2019 EET.