A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 98. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | У | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 67.

Є

Євтушенко, М.В. (2011) ЗОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 336-344.

І

Іванісов, О.В. and Доровськой, О.Ф. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 377-382.

А

Абухамедех, А. (2011) МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 300-305.

Агавердієва, Х.Ф. (2011) СВІТОВІ ДЕМОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 392-396.

Александрова, С.А. (2011) АУТСОРСИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 408-413.

Б

Бажанова, В.Ю. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 145-157.

Блакита, Г.В. (2011) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 20-27.

Боярська, М.О. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 60-67.

Браташ, М.А. (2011) ЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ В ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 128-136.

В

Волкова, М.В. (2011) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 206-216.

Володіна, І.М. (2011) ВДОСКОНАЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 111-119.

Г

Гайко, Є.Ю. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В КОМУНАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 39-45.

Гелеверя, Є.М. and Косяк, А.П. (2011) СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 119-128.

Геращенко, І.О. (2011) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 281-287.

Головко, В.А. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 88-94.

Гольдфарб, А.Г. (2011) ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 363-367.

Гопцій, Д.О. (2011) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ МІСТ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 330-336.

Грузіна, І.А. (2011) АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ (на прикладі промислового підприємства). Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 357-363.

Гріщенко, А.О. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 231-237.

Гур'янов, А.Б. and Терещенко, Д.А. (2011) УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 94-99.

Гурина, И.В. (2011) МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 396-402.

Д

Дмитренко, А.В. (2011) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ДИВІДЕНДІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 237-243.

Дмитрієва, О.О. and Хват, В.М. and Калашніков, В.О. and Василенко, Г.В. (2011) УВЕДЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗА СКИДАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ВОД: ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 344-356.

Домбровська, Г.П. and Бережна, Е.В. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. коммунальное хозяйство городов (98). pp. 264-268.

К

Кизилова , Л.О. and Кизилов, Г.І. and Проскурніна, О.В. (2011) ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 157-169.

Ковалевский , Г.В. (2011) ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 3-11.

Коваленко, С.О. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 216-220.

Колмакова, О.М. (2011) ОЦІНКА НАЯВНОСТІ ВІЛЬНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 45-50.

Крамаренко, І.В. and Грінченко, А.О. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 305-310.

Кучма, Е.А. (2011) КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 50-54.

Л

Лебедик, Г.В. (2011) ОРЕНДА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 274-281.

Леонт’єва, Ю.Ю. and Морозенко, І.А. (2011) ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 418-424.

Лях, І.С. (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 269-274.

М

Мамонов, К.А. and Радзинська, Ю.Б. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛ БРЕНДОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное Хозяйство городов (98). pp. 192-198.

Мандрикіна, А.С. (2011) УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ». Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 388-392.

Матвєєва, Н.М. and Величко, В.В. (2011) ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА МІСЬКОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 31-38.

Миронова, Ю.Ю. (2011) ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 322-329.

Мочаліна, З.М. and Радзинська, Ю.Б. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 221-227.

Н

Никитченко, Д.В. and Никитченко, О.Ю. (2011) ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНОВ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА В КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТАХ ГЕРМАНИИ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 287-292.

Норік, Л.О. and Козлова, О.А. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНДУ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 243-249.

О

Одаренко, Т.Є. (2011) ОЦІНКА І ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 249-255.

Онищенко, В.О. and Чичкало-Кондрацька, І.Б. (2011) НАУКОВІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ РЕГІОНУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 11-19.

П

Пасічний, В.О. and Куденко, М.Ю. (2011) ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 99-105.

Попова, Н.В. and Гурова, К.Д. (2011) МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 105-111.

Прокопенко, О.О. (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА”. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 228-231.

Пруненко, Д.О. and Прасоленко, Д.В. (2011) ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 292-297.

Пісаревська, Г.І. (2011) ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 382-388.

С

Самородова, Н.М. and Кашпур, А.П. (2011) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 310-315.

Семенов, В.Т. and Штомпель, Н.Э. (2011) МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СМАРТ-МЕГАПОЛИСА НА ПРИМЕРЕ г.ХАРЬКОВА, В ОСНОВУ КОТОРОЙ ПОЛОЖЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 137-145.

Слюсаренко, К.В. and Локайчук, М.О. (2011) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 255-264.

Сніжко, С.В. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНЯХ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 67-76.

Сніжко, Ю.С. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 80-88.

Стешенко, О.Д. and Пилипенко, І.О. (2011) ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 413-418.

Стешенко, О.Д. and Швирьова, Є.О. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 424-428.

Т

Торкатюк, В.І. and Ачкасов, І.А. and Крамаренко, Р.М. and Славута, О.І. and Коненко, В.В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ. Коммунальное хозяйство городов (98). 76-8о.

Тюпишева, О.Ю. and Колбушкин, Ю.П. (2011) РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 367-373.

Тітяєв, В.В. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 27-30.

У

Усков, И.В. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ КАК ФАКТОР НЕСТАБИЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 175-185.

Усіна, А.І. and Сегеда, І.В. and Баландіна, І.С. and Кононенко, Т.П. (2011) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПА-ТУРИЗМУ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 428-433.

Ч

Чмутова, ІМ. and Азізова, К.М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНІВ ВІДХИЛЕНЬ ПІДКОНТРОЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 198-206.

Ш

Шкурко, О.В. (2011) ФІНАНСОВИЙ НАВІГАТОР ДЛЯ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 169-175.

Шумська, Г.М. (2011) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ ПЕРСОНАЛУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 373-377.

Шутенко, Н.В. (2011) РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ТРАНСКОРДОННИХ ТУРИСТСЬКИХ КЛАСТЕРІВ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 403-408.

Ю

Юр’єва, С.Ю. (2011) ПРО ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 186-192.

Юр’єва, С.Ю. (2011) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 54-60.

Я

Яковицький, І.Л. (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 316-321.

Яковицький, І.Л. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Коммунальное хозяйство городов (98). pp. 297-300.

This list was generated on Thu Dec 8 22:25:28 2022 EET.