A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Scientific and technical collection is the "Communal economy of cities" > Issue 56. Series: Economic sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш
Number of items at this level: 68.

І

Івлєва, Н.П. (2004) Економічне обґрунтування вартості науково-технічних розробок у будівництві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 157-160.

А

Азаренкова , Г.М. and Самородова, Н.М. (2004) Тренінгові технології у практичній підготовці фахівців з обліку і аудиту. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 243-247.

Анін, В.І. (2004) Ефективність капітальних вкладень та інвестицій. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 42-48.

Б

Бережна, Н.І, (2004) Деякі аспекти економічного зростання в Україні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 85-89.

Блакита, Г.В. and Мормітко, В.Г. (2004) Аспекти обліку під час реструктуризації підприєм-ства-боржника. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 197-201.

Близнюк, О.П. (2004) Основные направления коммерциализации на основе принципов логистики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 323-329.

Бугрова, О.О. (2004) Ланцюжок проектного управління ефективністю. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 363-369.

В

Великих, К.А. (2004) Анализ эксплуатационных затрат электротехнических изделий. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 139-142.

Власова, Е.Е. (2004) Организация системы управленческого учета на предприятиях Украины. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 189-193.

Волинець, В.І. and Ромашевська, Н.О. (2004) Облік та аналіз операцій придбання запасів в програмі автоматизованого обліку 1С: Бухгалтерія. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 247-251.

Воінова, Т.С. and Бондаренко, А.В. (2004) Теоретичні основи адаптації підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 255-265.

Г

Гавриш, О.М. (2004) Конкурентні фактори інноваційного економічного розвитку підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 107-113.

Гаєвська, В.О. (2004) Модель і концепція компетентності управителів (менеджерів) житлових будинків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 27-31.

Голияд, Н.Ю. (2004) Анализ циклов в социально-экономическом развитии региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 96-101.

Горбачева, Ю.И. (2004) Инвестиционная привлекательность Украины и ее регионов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 59-65.

Гордиенко, Н.И. (2004) Аудит корпоративных прав хозяйственных обществ. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 142-146.

Гордиенко, Н.И. and Малеева, С.А. (2004) Факторы, методы и модели оценки риска в аудите. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 164-168.

Гордиенко, Н.И. and Светличная, В.Ю. and Лисина, В.Ю. (2004) Планирование аудита при оценке бизнеса. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 181-184.

Д

Доля, В.Т. (2004) Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту у міському господарстві. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 227-231.

Дружинин, А.В. and Нимков, Д.А. (2004) Оценка реализуемости проектов реконструкции объектов строительной организацией. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 332-335.

Дымченко, В.В. (2004) Перспективы применения методов управленческого учета при определении убытков от простоя подвижного состава на городском электрическом транспорте. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 184-189.

Ж

Жихор, О.Б. (2004) Визначення величини дисконту при обґрунтуванні інвестиційних проектів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 74-82.

З

Запорожец, А.В. (2004) Планирование деятельности предприятий коммунальной собственности в условиях рынка. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 35-42.

Зварыч, Л.В. (2004) Пути повышения эффективности системы внутрихозяйственного контроля в условиях действия национальных стандартов бухгалтерского учета. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 201-205.

К

Карпушенко, М.Ю. (2004) Особенности бухгалтерского учета в строительстве. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 213-217.

Кизилов Г.І., (2004) Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов’язаннями. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 168-172.

Кизилова, Л.О. (2004) Проблеми зв’язку змісту економічної освіти і функціональної дієздатності випускників спеціальності "Облік і аудит". Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 234-239.

Киркин, А.П. and Пешков, А.А. (2004) Особенности динамики потоковых процессов логистических систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 305-310.

Козирєва, О.В. and Жуков, П.П. (2004) Організаційно-економічна стійкість підприємства в умовах ринку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 335-340.

Кравчук, Н.Ю. (2004) План рахунків бухгалтерського обліку – трансформація до вітчизняної практики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 209-213.

Краївська, І. А. (2004) Організація бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 194-197.

Крикавський, Є.В. and Патора, Р. and Дашківська, О.П. (2004) Транспортні витрати в структурі логістичних витрат. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 293-299.

Куденко, А.І. (2004) Ринкова економіка як вектор перехідного процесу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 273-279.

Куденко, М.Ю. and Жуков, П.П. (2004) Особливості підготовки інвесторської кошторисної документації в сучасних умовах. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 126-131.

Кічкіна, О.І. (2004) Застосування теорії нечітких множин в оцінюванні ефективності логістичних систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 329-331.

Л

Лановий, О.Т. (2004) Формування сучасних показників соціально-економічної оцінки ефективності інвестицій у розвиток транспортних систем. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 65-73.

Лелюк, Н.Є. (2004) Деякі аспекти проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 231-234.

М

Мамонов, К.А. (2004) Особенности использования системы единого налога субъектами малого предпринимательства в современных экономических условиях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 160-164.

Мочаліна, З.М. (2004) Аналіз фінансового стану як складової фінансового менеджменту підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 146-152.

Н

Ноордин, Ашади Джелла (2004) Модель формирования реинжиниринга бизнес-процессов. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 118-125.

О

Онищук, І.Г. (2004) Регіональна інвестиційна політика: сучасний стан і напрями розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 49-58.

Орлова, В.М. (2004) Теоретичні проблеми і закономірності перехідної економіки. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 280-286.

Оспищев, В.И. and Пруненко, Д.А. (2004) Место коммунальной реформы в приоритетах возрождения экономики. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 355-362.

Островерх, Н.М. (2004) Перехідна економіка в контексті альтернатив і концепцій розвитку. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 287-293.

П

Павлов, П.В. (2004) Особливості використання різних методів оцінки запасів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 217-224.

Пивавар, И.В. (2004) Структура жилищно-коммунального хозяйства в социально-экономической системе. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 22-26.

Присяжнюк, С.В. and Новодворська, В.В. (2004) Облік витрат за центрами формування собівартості продукції. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 205-209.

Р

Решетникова, Т.П. (2004) Концепция управления конкурентоспособностью предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 89-96.

Рябченко, О.Д. (2004) Нові підходи до управління державних комунальних і акціонерних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 265-273.

С

Світлична, В.Ю. (2004) Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 31-35.

Сергиенко, Е.А. (2004) Моделирование взаимодействия стратегических альтернатив развития предприятия с нестабильной внешней средой. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 348-354.

Сердюченко, Н.Б. (2004) Управління інвестиційним ризиком в умовах невизначеності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 83-85.

Серобаба, Л.А. (2004) Проблемы учета при осуществлении экспортных операций. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 176-180.

Сисоєв, В.В. and Кушнерук, Ю.І. (2004) Визначення оптимальної кількості і місцезнаходження складів логістичної мережі регіону. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 318-323.

Скоков, Б.Г. and Романькова, О.П. and Радченко, Н.Е. (2004) Учет обновления активной части основных средств. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 153-157.

Скоков, Б.Г. and Тихонова, Г.Б. (2004) Учет основных фондов и их амортизационных отчислений в строительных организациях. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 173-176.

Смиричинський, В.В. (2004) Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 311-318.

Т

Таран, О.В. (2004) Ризик ринкової та балансової ліквідності підприємств – узагальнення взаємозалежності. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 114-118.

Тищенко, А.Н. and Давыскиба, Е.В. (2004) Оценка эффективности использования экономического потенциала региона. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 3-13.

Тонева, К.В. (2004) Модель планирования рекламной кампании предприятия. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 132-139.

Тупчій, В.А. (2004) Теоретичне застосування основних методів нормування товарних запасів. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 341-345.

У

Українська, Л.О. and Іванісов, О.В. (2004) Обґрунтування та вибір методологічних підходів щодо підвищення ефективності підготовки виробничого процесу. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 251-255.

Ч

Чернявський, А.Д. (2004) Концепція трансформації акціонерного товариства в холдінг. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 345-348.

Чижевська, Л.В. (2004) До питання про високу якість вищої бухгалтерської освіти. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 239-242.

Чухрай, Н.І. (2004) Сучасна логістика: нові можливості та напрямки удосконалення. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 299-305.

Ш

Шелегеда, Б.Г. and Кравцова, Л.В. (2004) Экономия ресурсов при использовании энергоэффективных источников света. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 14-22.

Шкурко, О.В. (2004) Особенности учета операций оперативной аренды нежилых помещений. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 224-227.

Шушлякова, О.В. (2004) Щодо моделювання фінансової стратегії підприємства. Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов (56). pp. 102-107.

This list was generated on Tue Apr 16 04:29:40 2024 EEST.