Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Научно-технический сборник "Коммунальное хозяйство городов" > Выпуск 106. Серия: Экономические науки"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | І | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ш
Количество объектов на этом уровне: 71.

Є

Євтушенко, М.В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯШЛЯХОМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ. Комунальне господарство міст (106). С. 329-333. ISSN 0869-1231

І

Іванків, О.Я. (2012) ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮНА ПІДПРИЄМСТВАХЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Комунальне господарство міст (106). С. 434-441. ISSN 0869-1231

Іванісов, О.В. и Доровськой, О.Ф. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Комунальне господарство міст (106). С. 372-378. ISSN 0869-1231

Ільїн, Д.С. и Юр’єва, Т.П. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 41-46. ISSN 0869-1231

А

Абеленцева, О.В. (2012) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЯКІСТЬ». Комунальне господарство міст (106). С. 368-372. ISSN 0869-1231

Андренко, Е.А. и Мордовцев, А.С. (2012) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 35-41. ISSN 0869-1231

Б

Бабаєв, В.М. и Момот, Т.В. и Шевченко, Е.Ю. (2012) ПОТЕНЦІАЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФРАСТРУКТУРНІЙ СФЕРІ МЕГАПОЛІСА. Комунальне господарство міст (106). С. 3-9. ISSN 0869-1231

Баландіна, І.С. (2012) ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ. Комунальне господарство міст (106). С. 200-207. ISSN 0869-1231

Богдан, Н.М. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ІЗ СУСПІЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ. Комунальне господарство міст (106). С. 216-221. ISSN 0869-1231

Буркун, І.Г. (2012) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО- ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (106). С. 190-200. ISSN 0869-1231

Бутник, Д.В. (2012) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ. Комунальне господарство міст (106). С. 333-341. ISSN 0869-1231

Г

Гаєвська, В.О. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСББ ТА ЖБК. Комунальне господарство міст (106). С. 423-428. ISSN 0869-1231

Гріщенко, А.О. (2012) ЕКСПЕРТНИЙМЕТОД ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ. Комунальне господарство міст (106). С. 304-313. ISSN 0869-1231

Д

Давидова, О.Ю. и Полстяна, Н.В. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП`ЮТЕРНІ ІННОВАЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Комунальне господарство міст (106). С. 403-408. ISSN 0869-1231

Дмитрук, И.А. и Когут, Р.Й. и Печеник, А.Н. и Сальников, В.Г. и Тернюк, Н.Э. (2012) СИСТЕМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Комунальне господарство міст (106). С. 133-139. ISSN 0869-1231

Докуніна, К.І. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 341-350. ISSN 0869-1231

Дронь, В.С. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ З ФІКСОВАНОЮ ТОЧКОЮДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 26-35. ISSN 0869-1231

Ж

Жданюк, И.И. и Джалалов, М.Н. (2012) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ ЕВРО-2012 В УКРАИНЕ (на примере г. Харькова). Комунальне господарство міст (106). С. 157-162. ISSN 0869-1231

З

Зубенко, А.В. (2012) ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Комунальне господарство міст (106). С. 153-157. ISSN 0869-1231

К

Карлова, О.А. (2012) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (106). С. 17-26. ISSN 0869-1231

Карпушенко, М.Ю. (2012) ПРОБЛЕМАТИКА БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ ІНВЕСТУВАННЯ У БУДІВНИЦТВО. Комунальне господарство міст (106). С. 147-153. ISSN 0869-1231

Кондратенко, Н.О. и Гусак, Ю.В. и Сурменелян, О.Р. (2012) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ З ПОЗИЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Комунальне господарство міст (106). С. 173-178. ISSN 0869-1231

Коненко, В.В. (2012) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГАЗ. Комунальне господарство міст (106). С. 82-90. ISSN 0869-1231

Корінь, М.В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Комунальне господарство міст (106). С. 428-434. ISSN 0869-1231

Костюк, В.О. (2012) ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРАЦІ. Комунальне господарство міст (106). С. 378-382. ISSN 0869-1231

Косяк, А.П. и Влащенко, Н.М. (2012) ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (106). С. 90-96. ISSN 0869-1231

Кравець, О.М. и Глиняний, Д.В. (2012) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДУ. Комунальне господарство міст (106). С. 396-403. ISSN 0869-1231

Л

Левковська, Л.В. и Рижова, К.І. (2012) ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Комунальне господарство міст (106). С. 96-102. ISSN 0869-1231

Лепілін, М.Г. (2012) СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2000-2010 РОКИ. Комунальне господарство міст (106). С. 282-287. ISSN 0869-1231

М

Мамонов, К.А. (2012) СТЕЙКХОЛДЕРНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 389-396. ISSN 0869-1231

Мамонов, К.А. и Боровик, О.А. (2012) МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ. Комунальне господарство міст (106). С. 168-173. ISSN 0869-1231

Мамонов, К.А. и Угоднікова, О.І. (2012) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 357-362. ISSN 0869-1231

Мельник, О.О. (2012) СУТНІСТЬ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (106). С. 276-282. ISSN 0869-1231

Молодченко, Д.Г. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Комунальне господарство міст (106). С. 123-127. ISSN 0869-1231

Молодченко, Т.Г. (2012) МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ЗЕМЛІ м. ХАРКОВА. Комунальне господарство міст (106). С. 318-322. ISSN 0869-1231

Момот, Т.В. и Пригунов, П.Я. и Новак, А.М. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 249-261. ISSN 0869-1231

Мочаліна, З.М. (2012) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (106). С. 300-304. ISSN 0869-1231

Мізік, Ю.І. (2012) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. Комунальне господарство міст (106). С. 261-266. ISSN 0869-1231

О

Оболенцева, Л.В. и Попова, Є.В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Комунальне господарство міст (106). С. 382-389. ISSN 0869-1231

Онищук, Г.І. и Агєєва, Г.М. и Коломієць, С.М. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ УКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ. Комунальне господарство міст (106). С. 139-147. ISSN 0869-1231

Островський, І.А. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 179-185. ISSN 0869-1231

П

Павленко, Т.Ю. (2012) ОЦІНКА ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Комунальне господарство міст (106). С. 313-318. ISSN 0869-1231

Пиж, Н.С. (2012) МЕТОДОЛОГІЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Комунальне господарство міст (106). С. 245-249. ISSN 0869-1231

Плотницька, С.І. (2012) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Комунальне господарство міст (106). С. 230-237. ISSN 0869-1231

Полуянов, В.П. и Головчанська, М.А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХШЛЯХІВ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 75-82. ISSN 0869-1231

Полуянова, М.В. (2012) ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 102-110. ISSN 0869-1231

Полчанінова, І.Л. (2012) ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (106). С. 409-416. ISSN 0869-1231

Поляков, С.Ю. и Никитюк, О.Б. (2012) МЕНЕДЖМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Комунальне господарство міст (106). С. 447-459. ISSN 0869-1231

Пономарьов, С.В. (2012) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕК УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 350-356. ISSN 0869-1231

Пірятінська, І.В. (2012) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 266-271. ISSN 0869-1231

Р

Разумова, А.В. (2012) АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ. Комунальне господарство міст (106). С. 162-168. ISSN 0869-1231

Решетило, В.П. и Стадник, Г.В. (2012) ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Комунальне господарство міст (106). С. 9-17. ISSN 0869-1231

Рибак, Г.І. (2012) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МІСЬКОГО І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ФАКТОРИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 221-230. ISSN 0869-1231

Рудь, Л.П. (2012) МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Комунальне господарство міст (106). С. 128-132. ISSN 0869-1231

С

Савенко, К.С. (2012) МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 441-447. ISSN 0869-1231

Салун, М.М. (2012) АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕСТИМУЛЯТОРІВ СЕРЕД ФАКТОРІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Комунальне господарство міст (106). С. 237-244. ISSN 0869-1231

Світлична, В.Ю. (2012) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Комунальне господарство міст (106). С. 271-276. ISSN 0869-1231

Світлична, Т.І. (2012) РИЗИКОВІ ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 293-299. ISSN 0869-1231

Сніжко, Ю.С. (2012) ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 211-215. ISSN 0869-1231

Т

Тарадай, В.Н. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Комунальне господарство міст (106). С. 207-211. ISSN 0869-1231

Тараруєв, Ю.О. (2012) ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНКАСАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 287-293. ISSN 0869-1231

Тимофеев, В.А. и Чуб, О.И. и Новожилова, М.В. (2012) АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 46-56. ISSN 0869-1231

Тугай, А.М. и Пікуль, Ю.М. (2012) ПЕРЕТІКАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В НЕУСТАЛЕНИХ УМОВАХ ФІЛЬТРАЦІЇ ДО ТРУБЧАСТОГО КОЛОДЯЗЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 459-465. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.І. и Гетало, Н.С. (2012) МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ. Комунальне господарство міст (106). С. 111-123. ISSN 0869-1231

Тітяєв, В.В. (2012) ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЕФЕКТИВНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 56-69. ISSN 0869-1231

Ш

Шагин, А.Л. и Копейко, А.Е. и Петровский, А.А. (2012) ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВВЕДЕНИЕМ ВНУТРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ АРМАТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Комунальне господарство міст (106). С. 465-470. ISSN 0869-1231

Шаповал, Г.М. (2012) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Комунальне господарство міст (106). С. 416-423. ISSN 0869-1231

Шевченко, Н.О. (2012) РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Комунальне господарство міст (106). С. 363-368. ISSN 0869-1231

Шекшуєв, О.А. (2012) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Комунальне господарство міст (106). С. 185-190. ISSN 0869-1231

Шило, А.С. (2012) ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ. Комунальне господарство міст (106). С. 322-329. ISSN 0869-1231

Шкурко, О.В. (2012) СИСТЕМНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ. Комунальне господарство міст (106). С. 69-75. ISSN 0869-1231

Этот список был создан Sun Mar 24 17:08:30 2019 EET.