A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Article

Гусєва, Ю.Ю. and Канцевич, М.В and Чумаченко, І.В. (2015) Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами (2). pp. 8-13.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Наукометрический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования. Международная научно-практическая конференция "Математическое моделирование процессов в єкономике и управлении проектами и программами (МПП-2015)", Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды .

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту. Управління розвитком складних систем (21). pp. 25-31.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Формування системи менеджменту якості ВНЗ з урахуванням трансформації стейкхолдерів освітніх проектів. Тези доповідей ХII міжнародної конференції «Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення» . pp. 92-94.

Кадикова, І.М. and Чумаченко, І.В. (2015) Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов. Вісник НТУ «ХПІ» (2). pp. 51-56.

Мущинська, Н.Ю. (2015) Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля .

Мущинська, Н.Ю. and Старостина, А.Ю. and Плужнікова, М.Ю. (2015) Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах. Збірник наукових праць «Економічний простір» .

Мущинська, Н.Ю. and Таран, Ю.І. (2015) Мущинська, Н.Ю. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території [Текст] / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 55-56. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території .

Фесенко, Т.Г. and Мінаев, Д.М. (2015) Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта. Управління розвитком складних систем (21). pp. 81-86.

Book Section

Гусєва, Ю.Ю. and Сидоренко, М.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Monograph

Бабаєв, В.М. and Пономарьов, О.С. and Пазиніч, C.М. (2015) Соціальне пізнання і логіка управління: монографія. Other. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Доценко, Н.В. and Сабадош, Л.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм : монографія. Other. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Чумаченко, І.В. and Тімофєєв, В.О. and Гусєва, Ю.Ю. and Давідіч, Н.В. and Доценко, Н.В. (2015) Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Other. ХНУРЭ, Харьков.

Conference or Workshop Item

Давідіч, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Комп’ютерні технології в міському та регіональному господар, 23–28 листопада 2015 р. , Харків.

Давідіч, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015), 14–20 сентября 2015 г., Коблево.

Book

Бабаєв, В.М. and Чумаченко, І.В. and Тімофєєв, В.О. and Гусєва, Ю.Ю. and Косенко, В.В. and Манакова, Н.О. and Сухонос, М.К. and Кадикова, І.М. (2015) Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды. ХНУРЭ, Харьков.

This list was generated on Sat May 21 05:10:25 2022 EEST.