A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Бабаєв, В.М. and Пономарьов, О.С. and Пазиніч, C.М. (2015) Соціальне пізнання і логіка управління: монографія. Other. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. and Чумаченко, І.В. and Тімофєєв, В.О. and Гусєва, Ю.Ю. and Косенко, В.В. and Манакова, Н.О. and Сухонос, М.К. and Кадикова, І.М. (2015) Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды. ХНУРЭ, Харьков.

Гусєва, Ю.Ю. and Канцевич, М.В and Чумаченко, І.В. (2015) Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами (2). pp. 8-13.

Гусєва, Ю.Ю. and Сидоренко, М.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Наукометрический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования. Международная научно-практическая конференция "Математическое моделирование процессов в єкономике и управлении проектами и программами (МПП-2015)", Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды .

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Формування компетентності проектних менеджерів з урахуванням інтересів стейкхолдерів освітнього проекту. Управління розвитком складних систем (21). pp. 25-31.

Гусєва, Ю.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Формування системи менеджменту якості ВНЗ з урахуванням трансформації стейкхолдерів освітніх проектів. Тези доповідей ХII міжнародної конференції «Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення» . pp. 92-94.

Давідіч, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Комп’ютерні технології в міському та регіональному господар, 23–28 листопада 2015 р. , Харків.

Давідіч, Н.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015), 14–20 сентября 2015 г., Коблево.

Доценко, Н.В. and Сабадош, Л.Ю. and Чумаченко, І.В. (2015) Методи управління людськими ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм : монографія. Other. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Кадикова, І.М. and Чумаченко, І.В. (2015) Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов. Вісник НТУ «ХПІ» (2). pp. 51-56.

Мущинська, Н.Ю. (2015) Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля .

Мущинська, Н.Ю. and Старостина, А.Ю. and Плужнікова, М.Ю. (2015) Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах. Збірник наукових праць «Економічний простір» .

Мущинська, Н.Ю. and Таран, Ю.І. (2015) Мущинська, Н.Ю. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території [Текст] / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 55-56. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території .

Фесенко, Т.Г. and Мінаев, Д.М. (2015) Интеграция интересов бенефициаров жилищного строительства в систему ценностей проекта. Управління розвитком складних систем (21). pp. 81-86.

Чумаченко, І.В. and Тімофєєв, В.О. and Гусєва, Ю.Ю. and Давідіч, Н.В. and Доценко, Н.В. (2015) Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Other. ХНУРЭ, Харьков.

This list was generated on Sat May 21 05:10:25 2022 EEST.