A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | С | Ф | Ч
Number of items: 34.

Б

Бабаєв, В.М. and Молчанова, О.П. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Історія міст» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Бабаєв, В.М. and Молчанова, О.П. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія міст» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Бабаєв, В.М. and Пономарьов, О.С. and Пазиніч, C.М. and Завєтний, С.О. (2014) Соціальне пізнання : монографія. Other. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Г

Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» підготовки магістр спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource]

Гайдученко, С.О. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource]

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма Мотивація персоналу для студентів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource]

Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» для студентів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». [Teaching Resource]

Гончарова, З.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для бакалаврів напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Гончарова, З.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для бакалаврів напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Гусєва, О.В. and Мосійчук, В.С. and Тимошенко, Г.В. and Шарпан, О.Б. (2014) Визначення функціонального стану продуктів за параметрами їх комплексного імпедансу. Вісник НТУУ \"КПІ\". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування (56).

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Програма навчальної дисципліни «Управління вартістю проектів» для спеціаліста і магістра спеціальності 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами». [Teaching Resource]

Гусєва, Ю.Ю. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління вартістю проектів» для спеціаліста і магістра спеціальності 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами». [Teaching Resource]

К

Кадикова, І.М. (2014) Програма навчальної дисципліни “Інструментальні засоби в управлінні програмами” для студентів спеціальності 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource]

Кадикова, І.М. (2014) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні програмами» для студентів денної та заочної форм навчання ОКР "магіст" за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2014) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління проектно-орієнтованої організації» для студентів денної та заочної форм навчання ОКР "магіст" та "спеціаліст" за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Інструментальні засоби в управлінні програмами” для студентів за спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource]

Кадикова, І.М. and Чернов, С.І. (2014) Програма навчальної дисципліни “Інструментальні засоби в управлінні проектами” для студентів спеціальності 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource]

Кадикова, І.М. and Чернов, С.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Інструментальні засоби в управлінні проектами” для студентів за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 - Управління проектами. [Teaching Resource]

Кадикова, І.М. and Чумаченко, І.В. (2014) Управление ожиданиями заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации. Управління розвитком складних систем (19). pp. 34-38.

М

Молодченко, Т.Г. and Запорожець, Г.В. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОЮ НЕРУХОМІСТЮ. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2 (10). pp. 183-193. ISSN 2224-8609

Молодченко, Т.Г. and Мущинська, Н.Ю. (2014) ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ В ОСББ. Вісник Харкіського національного технічного університету сільського господарства (149). pp. 229-240.

С

Соколов, А.А. and Доценко, Н.В. and Чумаченко, И.В. (2014) Применение метода деревьев решений для определения уровня подготовки мультипроектной команды. Системы обработки информации: зб. наук. праць Харківського університету Повітряних Сил (2). pp. 233-236.

Старостина, А.Ю. and Гусєва, Ю.Ю. and Рославцев, Д.М. (2014) Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий. Системи обробки інформації (1). pp. 228-231.

Старостина, А.Ю. and Сухонос, М.К. and Чернов, С.И. (2014) Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий. Вісник національного технічного університету «ХПІ» . pp. 39-44.

Ф

Фесенко, Т.Г. (2014) Програма з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Фесенко, Т.Г. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Фесенко, Т.Г. (2014) Формування змісту портфеля інвестиційно-будівельних проектів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами (2(1045). pp. 45-52.

Фесенко, Т.Г. and Мінаєв, Д.М. (2014) Клієнтоцентризм в управлінні комунікаціями проектів (на прикладі житлового будівництва). Восточно-европейский журнал передовых технологий (5/3(71). pp. 4-10.

Ч

Чумаченко, І.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Методологія управління проектами» для студентів спеціальності 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами». [Teaching Resource]

Чумаченко, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія управління проектами» для студентів спеціальності 8.18010013, 7.18010013 «Управління проектами». [Teaching Resource]

Чумаченко, І.В. and Чернов, С.І. (2014) Програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Teaching Resource]

Чумаченко, І.В. and Чернов, С.І. (2014) Робоча програма з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Teaching Resource]

Чумаченко, И.В. and Доценко, Н.В. (2014) Применение компетентностного подхода при управлении командами в мультипроектной среде. Управління проектами та розвиток виробництва (3). pp. 83-89.

Чумаченко , И.В. (2014) Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. ХНУРЭ.

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:37 2022 EET.