A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > Department of Finance and Economic Security, Accounting and Auditing" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | В | Г | Ж | Л | М | Р | С | Ш
Number of items: 23.

M

Muhammad, U.A. and Zhyvko, Z. and Leskiv, H. and Rodchenko, S. and Martyn, O. (2021) Socio-economic and management concepts: collective monograph / Krupelnytska І., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston. Technical Report. Boston: Primedia eLaunch.

В

Власова, О.Є. (2021) Податковий менеджмент та адміністрування: конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 071 – Облік і оподаткування, 073 – Менеджмент, спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2021) Управлінській облік: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Власова, О.Є. and Кравцова, С.В. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Г

Гавриличенко, Є.В. (2021) Внутрішній аудит: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання другого рівня (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гавриличенко, Є.В. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2021) Фінанси суб’єктів господарювання: термінологічний словник для студентів денної та заочної форми навчання першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Ж

Живко, З.Б. and Родченко, С.С. and Руда, І.І. and Боруцька, Ю.З. and Бойко, О.Т. (2021) Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph. Other. Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch.

Л

Лелюк, Н.Є. and Родченко, С.С. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource]

Литовченко, О.Ю. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для здобувачів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource]

Литовченко, О.Ю. (2021) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції в умовах цифрових трансформацій» (для здобувачів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource]

М

Момот, Т.В. and Мізік, Ю.І. and Конопліна, О.О. (2021) Стратегічний моніторинг ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб: монографія. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Момот, Т.В. and Чех, Н.О. and Конопліна, О.О. (2021) Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Чех, Н.О. and Конопліна, О.О. (2021) Методичні рекомендації з переддипломної практики (для студентів 2 курсу всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource]

Р

Родченко, С.С. and Ярошенко, І.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

С

Світлична, В.Ю. (2021) Методичні рекомендації для практичних занять із курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Ш

Шаповал, Г.М. (2021) Введення в спеціальність (Вступ до фаху): конспект лекцій для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource]

Шаповал, Г.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Введення в спеціальність», «Вступ до фаху» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

Шаповал, Г.М. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Введення в спеціальність», «Вступ до фаху» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:09 2022 EET.