Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и публичного администрирования" с годом 2013

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: G | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | С | Т | Ш
Количество объектов: 79.

G

Gnatenko, M. (2013) REGIONAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL & ECONOMIC EVALUATION OF INNOVATIVE-INVESTMENT PROJECTS IMPACT. Науковий журнал «Naukaistudia», (87) (№ 19). С. 5-11.

А

Андрєєва, В.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5, 6 всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 – "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Б

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. (2013) Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади. Публічне управління : теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління, (16) (№ 4). С. 197-201.

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки бакалавр напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Чернов, С.І. и Молчанова, О.П. (2013) Програма нормативної навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» підготовки бакалавр напряму 6.030601 Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Новікова, М.М. и Чернов, С.І. и Молчанова, О.П. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бардаков , В.А. (2013) Методические рекомендации для контрольной работы по учебной дисциплине «Введение в специальность» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», специализации «Менеджмент организаций городского хозяйства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бардаков , В.А. (2013) Методические указания для практических занятий по учебной дисциплине «Введение в специальность» (для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 «Менеджмент», специализации «Менеджмент организаций городского хозяйства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бардаков , В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Лук’янченкова, В.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Шахова, О.В. (2013) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Браташ, М.А. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ВЕЛИКИХ МІСТ. Збірник наукових праць ВНАУ (4). С. 34-44.

Буркун, І.Г. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-культура» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, М.М. и Бурмака, Т.М. (2013) Поняття та напрями розвитку мережі автомобільних доріг загального користування. Економіка транспортного комплексу (22). С. 173-182.

Бурмака, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління якістю та змінами)» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

В

Волкова, М.В. (2013) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Ціноутворення ” (для студентів 3 курсу денної і 3-4 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент ”)(№2355). [Образовательные ресурсы]

Г

Г айдученко, С.А. (2013) Культурологический и глобализационный аспекты в теории государственного управления. Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества» . С. 203-205.

Гайдученко, С.А. (2013) Национально-культурный фактор в государственном управлении. Электронный журнал регионального хаба в сфере государственной службы (№ 2). С. 130-141.

Гайдученко, С.О. (2013) АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Науковий вісник Академії муніципального управління (№2). С. 131-138.

Гайдученко, С.О. (2013) Культурологический и глобализационный аспекты в теории государственного управления. Проблемы государственного и муниципального управления в условиях современной глобализации: сб.тр. международной науч.-практ. конф. . С. 118-125.

Гайдученко, С.О. (2013) Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління. Держава та регіони. Серія “Державне управління” : зб. наук. праць., 41 (№ 1). С. 16-20.

Гайдученко, С.О. (2013) ТЕЗАУРУСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ . С. 59-67.

Гриненко, В.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Гуляк, Р.Е. (2013) Конспект лекций в схемах и таблицах по дисциплине «Поведение потребителя» (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 7.03060101 «Менеджмент организаций и администрирование»). [Образовательные ресурсы]

Гуляк, Р.Е. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і менеджмент в техносфері» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Д

Дєгтяр, О.А. (2013) Державне регулювання соціальних процесів в Швеції. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук.пр., (14) (№ 2). С. 51-55.

З

Завізєна, Н.С. и Карлова, О.А. (2013) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ МІСТО ХАРКІВ:ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ. "Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки" (№ 81). С. 35-41.

К

Кайлюк, Є.М. и Браташ, М.А. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Збірник наукових праць «Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики» (5). С. 21-28.

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. (2013) КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА. Маркетинг інновацій і інновації у м аркетингу : збірник тез доповідей . С. 115-116.

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. (2013) КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу . С. 115-116.

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2013) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У РЕГІОНАХ. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, (205) (№ 16). С. 111-116.

Карлова, О.А. (2013) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У РЕГІОНАХ. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (16). С. 111-116.

Карлова, О.А. (2013) ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА. Науковий журнал «Кібернетичне управління та інформаційні технології» (№ 1). С. 71-78.

Карлова, О.А. (2013) ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади" .

Карлова, О.А. (2013) Інноваційні моделі процесів надання послуг для ефективного управління на території міста. Журнал «Кібернетичне управління та інформаційні технології» . С. 72-77.

Карлова, О.А. (2013) Визначення методологічних принципів та конструктивних особливостей системи міського комплексу. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» (1(18)). С. 18-22.

Карлова, О.А. (2013) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ МІСТО ХАРКІВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ. Збірник наукових праць ЧДТУ (34). С. 20-23.

Карлова, О.А. (2013) Концептуальні основи стабілізації соціально-економічного стану малих міст України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). С. 180-187.

Карлова, О.А. (2013) Методичні вказівки до підготовки і проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену (для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 9 (4). С. 329-334.

Карлова, О.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, (205) (№ 16). С. 111-116.

Карлова, О.А. (2013) ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. Сборник материалов ХІ Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых «Оценка роли экономических трансформационных процессов при формировании рыночных структур: методологический и практический аспекты» . С. 30-32.

Карлова, О.А. (2013) Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену (для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2013) СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОПОРЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ. Вісник НТУ «ХПІ» (45). С. 63-69.

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯМІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2013) Історія розвитку підприємництва. БІЗНЕС ІНФОРМ, (420) (№ 1). С. 332-334.

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу», «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. и Ковалевський , Г.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2013) Методичні вказівки до рішення практичних та контрольних завдань з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» і напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Азарченкова, М.К. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць ВНАУ, (80) (№ 3). С. 122-129.

Кондратенко, Н.О. и Бондар, В.С. (2013) Особливості соціально-економічного розвитку регіонів. Економіка і фінанси (№ 12). С. 26-31.

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2351). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Козирєва, О.В. (2013) ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. НАУКОВИЙ ВІСНИК: ФІНАНСИ, БАНКИ, ІНВЕСТИЦІЇ, (24) (№ 5). С. 102-107.

Кондратенко, Н.О. и Лук ’ янов, В.І. (2013) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕГІОНУ: ВИРОБНИЧИЙ АСПЕКТ. Збірник наукових праць ВНАУ, (81) (№ 4). С. 112-120.

Кондратенко, Н.О. и Лук’янченкова, В.Є. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0507- «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності 8.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Л

Лук’янченкова, В.Є. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Лук’янченкова, В.Є. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лук’янченкова, В.Є. и Іщенко, Т.В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№2353). [Образовательные ресурсы]

М

Мельман , В.О. (2013) Розвиток комунікативних аспектів державної управлінської діяльності на засадах удосконалення системи зв’язків з громадськіст. Публічне управління: виклики ХХІ століття: зб. тез ХІІІ Міжнар. наук. Конгресу . С. 188-189.

Н

Новікова, М.М. (2013) АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ, ОРІЄНТОВАНІ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ (№ 17). С. 64-67.

С

Самойленко, І.О. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ЧТЕІ КНТЕУ, (50) (№ 2). С. 114-118.

Самойленко, І.О. (2013) РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Экономика Крыма, (42) (№ 1). С. 397-401.

Т

Тихонова, Г.Б. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Організаційна поведінка" (для студентів 2 курсу денної форми навчання та 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – "Менеджмент", спеціалізації "Менеджмент організацій міського господарства"). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шахова, О.В. (2013) Особливості управління фінансовими витратами на надання житлово-комунальних послуг. Економіка і фінанси . С. 202-205.

Шахова, О.В. (2013) РЕІНЖИНИРІНГ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ РЕГІОНУ. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць, (23) (№ 3). С. 94-102.

Шевченко, В.С. (2013) Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. Наукове фахове видання. (№ 2). С. 59-64.

Этот список был создан Thu Nov 15 20:37:03 2018 EET.