Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и администрирования" с годом 2011

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | Г | К | Л | М | Н | О | П | С
Количество объектов: 36.

А

Андрєєва, В.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№191). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2122). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Б

Боровик, М.В. (2011) РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В КОМПЕТЕНТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (9). С. 60-63.

Бурмака, М.М. и Бурмака, Т.М. (2011) Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі. Другой. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.010101 – «Будівництво», спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2126). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2011) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2127). [Образовательные ресурсы]

Г

ГРЕЦКАЯ, Г.Н. и КОЛЕСНИК, Т.Н. и ГРЕЦКАЯ, В.В. (2011) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ В03ДУШН0ГО БАССЕЙНА КРУПНЫХ ГОРОДОВ. "БІЗНЕС ІНФОРМ", (367) (№ 4). С. 66-72.

ГРЕЦКАЯ, Г.Н. и КОЛЕСНИК, Т.Н. и СПИВАК, М.Г. (2011) СТАНОВЛЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. БІЗНЕС ІНФОРМ, (1) (№ 7). С. 108-110.

Грецька, Г.М. (2011) Конспект лекцій з курсу «Теорія систем і системний аналіз» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес процесів» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент», спеціальності – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

К

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№588). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Бурмака, Т.М. и Бондаренко, О.В. (2011) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів та проведенню практичних занять з дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2157). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2011) Інноваційна діяльність підприємств у Харківському регіоні. Вісник (№ 970). С. 218-224.

Колесник, Т.М. (2011) Методичні вказівки до розробки курсової роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві», «Логістика»)(№2158). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№2201). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Молодченко, Д.Г. (2011) ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, (9) (№ 6). С. 107-111.

Л

Лелюк, В.А. и Лелюк, А.В. и Пан, Н.П. (2011) Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт: учебн. пособие. Пер.с укр. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978–966–695–220–5

Лук’янченкова, В.Є. (2011) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки (6.030601) – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій»)(№1320). [Образовательные ресурсы]

Лук’янченкова, В.Є. и Волкова, М.В. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Мельман , В.О. и Беспалова, Т.О. (2011) ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та менеджменту" . р. 308.

Н

Новікова, М.М. и Новіков, Д.А. (2011) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Економіка розвитку, (59) (№ 3). С. 13-20.

О

Оспищев, В.И. (2011) Практикум по учебным предметам «Основы менеджмента» и «Основы маркетинга». [Образовательные ресурсы]

П

Пилипенко, Ю.С. (2011) Диплом ІІІ ступеня за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Менеджмент". [Изображение]

Плотницька, С.І. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи (РГР) з курсу «Основи маркетингу і менеджменту» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)(№2121). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи (РГР) з курсів «Основи маркетингу і менеджменту - 1», «Основи маркетингу і менеджменту - 2» (для студентів 3-5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2142). [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№253). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Характеристика паливно-енергетичного комплексу України» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. (2011) Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу»)(№2141). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Oct 22 20:41:12 2018 EEST.