Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и публичного администрирования" с годом 2008

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | В | К | Л | Н | П | Р | С | Ш
Количество объектов: 42.

А

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) «Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту господарюючого суб’єкта» - методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№732). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: часова вартість грошей в інвестуванні: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2008) ”Концепція інвестиційного проектування і управління інвестиційними проектами”: Методичні вказівки й практичні завдання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (№1574). [Образовательные ресурсы]

Б

Бардаков , В.А. (2008) Менеджмент организаций и персонала. Конспект лекций. [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Буркун, І.Г. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Менеджмент організацій» (№1223). [Образовательные ресурсы]

Боровик, М.В. (2008) Особливості формування та використання потенціалу підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (244). С. 1029-1033.

Буркун, И.Г. (2008) Грамота за активное участие в проведении шестой Международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития жилищно-коммунального комплекса города". [Изображение]

В

Великих, К.А. и Станкевич, В.П. (2008) Методические указания к выполнению экономической части дипломного проекта «Электроснабжение районов и городов» (№896). [Образовательные ресурсы]

Вовк, О.И. (2008) Сертификат участника Первого студенческого чемпионата по стратегическому менеджменту. [Изображение]

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з курсу "Ціноутворення" (№718). [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2008) Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

К

Кайлюк, Є.М. и Карлова, О.А. (2008) Програми практики студентів з фаху (№1008). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2008) Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502- "Менеджмент",спеціальності 7.050201- "Менеджмент організацій". [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент міського господарства. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Основи менеджменту. Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Бондаренко, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та контролю знань з дисципліни "Менеджмент в міському господарстві" (№533). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Менеджмент в міському господарстві: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни «Система життєзабезпечення міста – 2» (№1181). [Образовательные ресурсы]

Качев, О.С. и Великих, К.О. (2008) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (№1074). [Образовательные ресурсы]

Ковалевский , Г.В. (2008) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт (№993). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2008) Методичні вказівки з розробки курсової і розрахунково–графічної робіт з дисципліни статистика «Сучасні методи економіко-статистичного аналізу» (№1019). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. (2008) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «Статистика» (№1011). [Образовательные ресурсы]

Козирєва, О.В. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (№1602А). [Образовательные ресурсы]

Козирєва, О.В. (2008) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економічні науки". [Изображение]

Колонтаєвський, О.П. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація будівництва» (№1229). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (№1010). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2008) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (№1012). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2008) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Організація виробництва і маркетинг” (№443). [Образовательные ресурсы]

Л

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.1. [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.А. (2008) Введение в теории систем: Уч. пособие. В 2-х т. Т.2. [Образовательные ресурсы]

Лук’янченкова, В.Є. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Проектно-кошторисна справа ремонту житла та споруд» (№1228). [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. (2008) Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного (розрахунково-графічного) завдання "Визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону" для самостійного вивчення дисципліни "Регіональний менеджмент" (№983). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2008) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Коммунальное хозяйство городов: научно-технич. сб.: экономические науки (№ 80). С. 235-248.

П

Плотницька, С.І. (2008) "Економіка будівництва". Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2008) Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Економіка будівництва” (№1610). [Образовательные ресурсы]

Р

Репенко, І.І. (2008) Інноваційний менеджмент:Тексти лекцій. [Образовательные ресурсы]

С

Сударкина, C.П. и Качев, А.С. (2008) Конспект лекций по дисциплине «Организация производства и маркетинг». [Образовательные ресурсы]

Ш

Штерн, Г.Ю. и Репенко, І.І. (2008) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково – графічного завдання з курсу "Основи комерційної діяльності" (№450). [Образовательные ресурсы]

Штонденко, К.В. (2008) Диплом ІІІ обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом "Суспільно-економіні науки". [Изображение]

Штонденко, К.В. (2008) Диплом за активну участь і плідну роботу у рамках проведення другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Маркетинг". [Изображение]

Этот список был создан Sun Nov 18 20:14:10 2018 EET.