Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности" с годом 2012

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | Н | С | Т | Ф | Х | Ч
Количество объектов: 76.

А

Абракитов, В.Э. (2012) Абракитов В. Э. Строим карту шума города Харькова / В.Э. Абракитов. - Х.: Парус, 2012. - 48 с. Документ для обсуждения. Харьков: Парус.

Абракитов, В.Э. (2012) Совершенствование акустического комфорта методами моделирования распространения, поглощения и изоляции звуковых волн. Другой thesis, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Абракитов, В.Э. (2012) Совершенствование акустического комфорта методами моделирования распространения, поглощения и изоляции звуковых волн: автореф. дис…. доктора. техн. наук: 27.00.02. Другой thesis, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Абракітов, В.Е. (2012) Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці: енциклопедичний словник. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2012) Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства.

Абракітов, В.Е. (2012) Конспект лекцій з курсів «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» та «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.08010105, 8. 08010105 «Геоiнформацiйнi системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності і основи охорони праці» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»)(№562). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ. Вестник ХНАДУ (№ 59). С. 163-167.

Абракітов, В.Е. и Сєріков, Я.О. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»)(№2244). [Образовательные ресурсы]

Б

Барбашин, В.В. и Мацько, О.І. и Убайдулаєв, Ю.Н. и Толкунов, І.О. (2012) Навчальний посібник. Локалізація та ліквідація надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах. ВРВД НУЦЗУ, Харьков. ISBN 978-966-303-415-7

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О и Попов, І.І. (2012) Методичне забезпечення метрологічного обстеження технічних заходів радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій. Проблеми надзвичайних ситуацій. (15). С. 19-25.

Г

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4-5 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№359). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей 7.05070202, 8.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів; 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт, 7.05070204, 8.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)(№254). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу усіх форм навчання спеціальностей: 7.05070202, 8.05070202 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»; 7.05070203, 8.05070203 – «Електричний транспорт»; 7.05070204, 8.05070204 – «Електричні системи автоматизації та електропривод»)(№352). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» (для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№360). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електробезпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№356). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 “Туризм” та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)(№358). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електробезпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми напряму підготовки 0922 (6.050702) “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702 )“Електромеханіка”, всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы]

Харківська національна академія міського господарства (2012) Патент № 66897 на корисну модель. Пристрій для виміру деформації вигину на деталях, що обертаються. 66897.

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. и Андрійченко, В.П. и Губенко, Н.А. (2012) Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч.посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-215-1

Д

Д`яконов, В.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін «Цивільний захист», «Цивільна оборона» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки)(№263). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1515). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1518). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1451). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Білим, А.П. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Коржик, Б.М. (2012) Програма навачльної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка” спеціальностей “Електричний транспорт”, “Електричні системи автоматизації та електропривод”, “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Коржик, Б.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для слухачів 2-ї вищої освіти спеціальності 7.092202 (7.05070203) – «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Обухов, С.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і цивільна оборона» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» зі спеціальностей «Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Д’яконов, В.І. (2012) Методичнi вказiвки до самостiйної роботи з дисциплiни «Безпека в надзвичайних ситуацiях» (для студентiв денної форми навчання напряму пiдготовки 6.060101 «Будiвництво»)(№258). [Образовательные ресурсы]

Д’яконов, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Оцінка хімічної небезпеки" з дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів усіх напрямів і спеціалізацій підготовки)(№260). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» («Охорона праці») (для студентів 5 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності 7.06010108, 8.06010108 „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010107, 8.06010107 „Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольні завдання з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент») (№2198). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1503). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 3-4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)(№1452). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково – дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Жигло, Ю.І. (2012) Програма і робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові дослідження» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

К

Коржик, Б.М. и Губенко, В.Д. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Л

Лобашов, О.О. и Хворост, М.В. (2012) ПРО ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ МІСТ НА ПРОЦЕСИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. Восточноевропейский журнал передовых технологий, (55) (№ 1/5). С. 18-20.

Н

Нікітченко, О.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103,6.020107 ”Туризм” та 6.140101“Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1439). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. (2012) Методичні вказівки з курсу „Безпека життєдіяльності” до виконання практичних завдань (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.020107 «Туризм», 6.140101«Готельно-ресторанна справа»)(№2267). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Доронін , Є.В. (2012) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» та 6.030509 «Облік і аудит»)(№1419). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Гігієна праці» (для студентів 3,4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»)(№1418). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№2266). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з дисципліни «Гігієна праці» (для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Промислова екологія» (для студентів 3-го курсу галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1437). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Чеботарьова, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 1 курсу, галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки бакалаврів 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

С

Сериков, Я.А. (2012) Грамота за долгосрочное, плодотворное сотрудничество в области науки и образования и весомый вклад в развитие отношений Российской Федерации и Украины. [Изображение]

Сєріков, Я.О. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Забезпечення безпечної експлуатації електроустановок” з курсу «Електробезпека» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№2243). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електробезпека в будівництві» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Основи охорони праці в енергетиці” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Данова, К.В. (2012) Навчальна і робоча програма з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Данова, К.В. (2012) Робоча і навчальна програма з дисципліни «Науково-дослідна робота» студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы]

Сєріков , Я.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електробезпека в будівництві» (для спеціалістів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Т

Третьяков, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», Спеціальності: 7.03060101, 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Третьяков, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр Галузь знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка Спеціальності: 7.05070103, 8.05070103 – Електричні системи електроспоживання 7.05070105 – Світлотехніка і джерела світла 7.05070202 – Електричні системи і комплекси транспортних засобів 7.05070203 – Електричний транспорт 7.05070204 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривід). [Образовательные ресурсы]

Ф

Фесенко , Г.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної з дисципліни «Пожежна профілактика в будівництві» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Х

Хворост, М.В. и Шпіка, М.І. (2012) Натурне моделювання частотно-регульованого асинхронного електроприводу. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету (№ 12). С. 170-175.

Хворост, М.В. и Шпіка, М.І. и Бесараб, А.І. (2012) ТЯГОВИЙ АСИНХРОННИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ. Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит, (97) (№ 3). С. 7-10.

Ч

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2012) Методичні вказівки до виконання практичних робіт і розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Атестація робочих місць» (для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№349). [Образовательные ресурсы]

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Метрологічне та нормативне забезпечення метеоумов» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)(№350). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Dec 16 00:55:29 2018 EET.