Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 24197.

Образовательные ресурсы

Лялін, О.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни "Основи лісоексплуатації" для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2019) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту і публічного адміністрування на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцова, Н.І. (2019) Інженерне обладнання будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бекетов, В.Є. и Коваленко, Ю.Л. и Ломакіна, О.С. (2019) Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міста: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плотницька, С.І. (2019) Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища: конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вальченко, І.В. и Сергійчук, Л.В. (2019) Збірка завдань для контрольних та самостійних робіт з української мови як іноземної (додаток до навчального посібника з української мови «Ласкаво просимо!») (для іноземних студентів підготовчого факультету інженерно- технічних, інженерно-економічних, охорони здоров’я, біологічних, фізкультурних, сільськогосподарських та гуманітарних спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. и Душкин, С.С. (2019) Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения: конспект лекций для аспирантов всех форм обучения образовательно-научной программы подготовки доктора философии по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия образовательной программы «Рациональное использование и охрана водных ресурсов». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадикова, І.М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні проектами» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями 073 – Менеджмент та 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Санько, Я.В. и Фалецька, Г.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Вища та прикладна математика. (Дослідження операцій)» для студентів другого курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. и Ольхова, М.В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2019) Конспект лекцій з курсу «Математичні методи дослідження операцій» (для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2019) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди»(для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма)«Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2019) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Основи екології» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування і 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2019) Конспект лекцій із дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2019) Конспект лекцій із дисципліни «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Лісова кліматологія: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту (курсової роботи)«Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент організації» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. и Ольхова, М.В. (2019) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять, виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічного завдання та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. и Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. и Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чепурна, С.М. (2019) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної, практичної і самостійної робіт із навчальної дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 4 курсу і 3 курсів на базі ОКР молодшого спеціалісту денної та 4 курсу заочної форм навчання 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни «Джерела екологічної небезпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни «Управління роботами по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково–графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Росоха, В.О. и Хворост, М.В. и Сєріков, Я.О. и Абракітов, В.Е. и Заіченко, В.І. и Колибєльнікова, Л.С. и Ткаченко, І.О. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. и Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань із навчальної дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека спеціалізації «Охорона праці (за галузями)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» для студентів бакалаврату усіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія води» (для студентів 1–3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)», 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Молекулярна фізика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пан , М.П. и Коненко, В.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коюда, О.П. и Грицьков, Є.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт із навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лялін, О.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із лісовирощування з навчальної дисципліни «Лісові культури» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Прасоленко, О.В. и Бугайов, І.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хандогіна, О.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління та поводження з відходами» (для студентів 1–2 (5–6) курсів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колотіло, В.І. и Донець , О.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Освітньо-професійна програма –Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. и Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація безпечного електроспоживання підприємств» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. и Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи електробезпеки» (для денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека спеціалізації «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної, контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)», 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Лісова кліматологія» (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних робіт із навчальної дисципліни «Фітопатологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Ентомологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів магістратури всіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів магістратури усіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання лабораторних робіт та проведення практичних занять із дисципліни «Мікробіологія і хімія води» (для студентів 1–2 курсів денної і заочної форм навчання галузі знань 19 − Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення лабораторних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 − Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Ломакіна, О.С. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних робіт і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міст» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Матвєєва, Н.М. и Волгіна, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, контрольної та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Основи екології» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування та 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плотницька, С.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із навчальної дисципліни «Ентомологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. и Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. и Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2019) Мікробіологія і хімія води : конспект лекцій з дисципліни для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання галузі знань 19 − Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаврилюк, О.В. (2019) Основи геології конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пан , М.П. и Коненко, В.В. (2019) Проектний аналіз: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Косенко, Н.В. (2019) Проектний менеджмент: опорний конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радченко, А.О. и Усачова, О.Ю. (2019) Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки». 2-й змістовий модуль «Тіні в ортогональних проекціях» (для студентів 1 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2019) Слайд-конспект лекцій з дисципліни «Управління міською нерухомістю» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шавкун, В.М. (2019) Сучасні технології діагностики електромехатронних систем: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Управління розкладом і вартістю проектів: опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тарнопільська, О.М. (2019) Фізіологія рослин: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. (2019) Хімія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство, 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»), 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів освітнього рівня «БАКАЛАВР» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Закурдай, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Електричне обладнання рухомого складу», «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка») Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С.О. Закурдай. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2018) МІСЬКИЙ ТУРИЗМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Гордієнко, Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання РГЗ з дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 242 Туризм та студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 073  Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лусь, В.І. (2018) Методичні рекомендації робочий зошит з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для аудиторної та самостійної роботи студентів, частина 1 “Нарисна геометрія (для студентів 1 курсу спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. и Любченко, М.А. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лусь, В.І. (2018) Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання: збірник завдань для виконання розрахунково-графічних робіт (для студентів 1 курсу спеціальностей 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2018) СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ з навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крайнюк , Л. М. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАНННОГО ГОСПОДАРСТВА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Mandrichenko, О. и Demidenko, Т. (2018) Methodological guidelines the graphic job of «Draft to building processing in specialized software Revit» (for full-time foreign students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning, 192 – Building and Civil Protection). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Liubchenko, M. и Radchenko, A. (2018) Methodological guidelines for practical and independent work on the subject «Architectural Engineering» (for first-year full-time foreigner students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радченко, А.О. (2018) Інженерна графіка : конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 3 курсу скороченої форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 2 частина. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної та скороченої форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мандріченко, О.Є. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри хімії на 2019р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Краснокутська, Ю.В. (2018) ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева , І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Хімія води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуріна, Г.І. (2018) Навчальний посібник "Халькогени та їх похідні". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Дрозд О. М., Дядін Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / О. М. Дрозд, Д. В. Дядін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Коваленко Ю. Л. Нормативна база природоохоронної діяльності : конспект лекцій студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища /Ю. Л. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. и Телюра, Н.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативна база природоохоронної діяльності» для студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Н. О. Телюра – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Геопросторовий аналіз екологічної безпеки» (для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О.В. Хандогіна. – Харків : ХНУМГ, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. и Дмитренко, Т.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Т. В. Дмитренко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Бєкєтов В. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, Ю. Л. Коваленко. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково– графічної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО» (для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО(для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Мордовцев, С.М. и Якунін, А.В. и Кузнецова, Г.А. (2018) Збірник контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни ОСНОВИ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 - «Сфера обслуговування», спеціальності 242 - «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якунін, А.В. (2018) Індивідуальні завдання з вищої математики з комп’ютерною підтримкою. Модуль 1 : навчальний посібник Рекомендовано бакалаврам спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» при вивченні відповідних розділів програми з вищої математики. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Давидова, О.Ю. и Сегеда, І.В. (2018) ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. и Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних завдань з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. и Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька, Н.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Абрамов, В.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖЕЙ). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242  Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Козлова, А. О. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Гордієнко, Т.В. (2018) ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПІДРУЧНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ситникова, Ю.В. (2018) Vector algebra. Textbook of lectures for students of all specialities. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Тренінг-курс "Start-up"» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. и Кузнецова, Г.А. (2018) Ряди та їх застосування : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заоч-ної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Тpeнiнг-куpc ”Start-up: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2018) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2018) Історія та культура України : навч. посіб. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн , С.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи управління складними технічними системами міського господарства» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальностей 122 ”Комп’ютерні науки”, 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 56 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн , С. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання систем» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 46 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смирний , Михайло Федорович/М.Ф. (2018) Основи наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри історії та культурології на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. и Макаренко, І.І. и Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до організації та проведення переддипломної практики (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. и Жовтяк , Г.А. и Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту випускної роботи (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Закурдай, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Електричне обладнання рухомого складу», «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2018) СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Великих, К.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Волик, С. В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Мазур , А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. и Мазур, А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ)» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Великих, К.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Волик, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Мазур, А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Великих, К.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Волик, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. и Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Колесник, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Колесник, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. и Запорожець, Г.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2018) Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів : навч. посіб., 2-ге вид., перероб. та допов. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2018) . Вища математика. Модуль 1 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2018) Вища математика. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ламтюгова, С.М. (2018) Lecture notes on «Advanced mathematics» Module 1 (for students of the second year of the intramural form of study on speciality 192 – Construction and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Абракітов, В.Е. и Рогозін, А.С. и Барбашин, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. В. Хворост, К. В. Данова, В. Е. Абракітов, А. С. Рогозін, В. В. Барбашин. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. (2018) Елементи теорії поля. Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. и Мордовцев, С.М. и Якунін, А.В. и Кузнецова, Г.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОТРОЛЬНІ РОБОТИ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа» 242 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Закурдай, С.О. и Костенко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Теорія електричної тяги» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні настанови до практичних занять навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вищої математики. Модуль 1 : для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. (2018) Вища математика. Модуль 1 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шулик, В.В. (2018) Нариси про історію села (ретроспективні містобудівні дослідження). Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лусь, В.І. (2018) Види з’єднань (роз’ємні і нероз’ємні з’єднання деталей): навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» для магістрантів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Механічне обладнання рухомого складу», «Механічне обладнання транспортних засобів» для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахове спрямування «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. и Гавриленко, И.А. (2018) Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по дисци-плине “ Вычислительная техника и программирование ” СУБД ACCESS для студентов 1-го и 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальности 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2018) Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. Частина 1. для студентів 2-го, 3-го курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черникова , О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ (для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крайнюк , Л. М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковлева , І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ У EXCEL 2016 ” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОРИСТАННЯ СПИСКІВ У EXCEL 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТІВ У WORD 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Назірова, Т.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання рохрахунково - графічної роботи з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 − Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю. П. (2018) Основи цифрової схемотехніки : конспект лекцій для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Соколенко, А.С. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давидова, О.Ю. и Соколенко, А.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

,Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Промислова токсикологія в охороні праці : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Пожежна безпека технологічних процесів» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Забезпечення сталого функціонування об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій” для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263- "Цивільна безпека", 206 «Садово-паркове господарство» освітньої програми «Садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Захисні споруди цивільного захисту” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Радіаційний, хімічний та біологічний захист” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Пожежна безпека технологічних процесів : конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд : конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дис-ципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми нав-чання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха-ніка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуріна, Г.І. (2018) Гуріна Г.І. Навчальний посібник "Галогени та їх похідні". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, Катерина Валеріївна (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» для студентів бакалавріату всіх форм навчання за спеціальністю 141 –Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні настанови до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека»,освітньої програми «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека, освітньої програми «Цивільний захист» прискореної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Нестеренко С. В. Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалаврів» галузі знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист» прискореної форми навчання.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Нестеренко С. В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпіка, М.І. и Закурдай, С.О. и Герасименко, В.А. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпіка, М.І. и Закурдай, С.О. и Герасименко, В.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпіка, М.І. и Закурдай, С.О. и Герасименко, В.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Системи керування електпроприводами» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖУ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ» З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми спеціальності 275 «Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, за спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, за спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчанняспеціальності 275 «Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 Транспортні технології освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for laboratory lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for practical lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2019р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2018) План видання наукової та навчально-методичної роботи кафедри містобудування (107) на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. и Познякова, О.В. (2018) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ(в прикладах і завданнях). Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябєв, А.А. (2018) МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ І ТУРКОМПЛЕКСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 - «Менеджмент», 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2018) МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. ПІДРУЧНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. и Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 - Менеджмент, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ТУРОПЕРЕЙТИНГ). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4-го курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2018) СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ. Конспект лекцій (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Комплексне містобудівне проектування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Теорія містобудування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2018) Містобудування та ландшафтна архітектура : конспект лекційдля студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. (2018) Теорія містобудування : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «особливості планування діяльності підприємств міського господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємстві міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Новіков, Д.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М. В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 603 на 2019 н.р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2018) Композиційне формування містобудівного простору : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи із навчальної дисципліни «Історія містобудування» англ. мовою для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Композиційне формування містобудівного простору» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Древаль, І.В. и Шостак, Г.С. и Муха, Т.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Містобудування та ландшафтна архітектура» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Сучасні підходи та екологічні основи містобудівного проектування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вітченко, Д.М. (2018) Реконструкція історичних міст : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2018) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових об’єктів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колєнкіна, М.С. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Квітникарство» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тарнопільська, О.М. и Ткач , Л.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Солодовник, В.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Лісознавство» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Основи лісоексплуатації» для студентів спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових об’єктів» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лялін, О.І. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри лісового та садово-паркового господарства на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Ґрунтознавство : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Хандогіна – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 52 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сталінська, І. В. и Хандогіна, О.В. (2018) Сталінська І. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища)/ І. В. Сталінська, О. В. Хандогіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Новожилова, М.В. и Костенко, О.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітнього ступеня бакалавр(для студентів усіх форм навчання спеціальності 151– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г. П Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков , В. Я. (2018) Cловник будівельних термінів та сполучень для ст. 2-го – 5-го курсів денної та заочної форм навчання, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія; професійне спрямування «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for execution of design project No.2 in the discipline Designing of reinforced concrete structures Section 1. Structural layout of the building and static calculation of cross frame (for extramural and full-time students of the 4th and the 5th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Набока, А.В. (2018) Recommended Guidelines for project No.1 “Beam ceiling and columns of working platform” on the subject 'Metal Structures' Section 1. Calculation and design of beam ceiling elements(for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1 on practical classes and independent work on the subject ' Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 1. Design of monolithic slab and girder floor with beam slabs of a building with a partial framework (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1on practical classes and independent work on the subject 'Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 2. Design of slabs prefabricated elements, columns and foundations of a building with a partial framework (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1on practical classes and independent work on the subject 'Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 3. Masonry Structures. Design of brick pier (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. (2018) «Віброзахист будівельних конструкцій» методичні рекомендації до виконання розділу «розрахунково-конструктивна частина» магістерських робіт (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова , Л.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування висотних будівель» нормативної підготовки магістрагалузь знань 19 будівництво та архітектураспеціальність 192 будівництво та цивільна інженерія освітня програма – промислове та цивільне будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Седишев, Є.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи, проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Набока, А.В. (2018) План изданий каф. 101 на 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (САМОМЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «КОМУНІКАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Гнатенко, М.К. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження виробничої практики (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Запорожець, Г.В. и Волкова, М.В. и Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження виробничої практики (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Запорожець, Г.В. и Волкова, М.В. и Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження переддипломної практики (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. и Плотницька, С.І. и Штерн, Г.Ю. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Ціноутворення та політика цін» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єфременко , Т.М. (2018) РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Підлісна , О.В. и Манохін, В.П. и Мірончик , П.В. (2018) GUIDELINES for practical classes and independent work on the course "DRAWING, PAINTING, SCULPTURE" (for full-time and part-time students of speciality 191- Architecture and Urban Development). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Бидаков, А.Н. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the course project on the subject “TIMBER CONSTRUCTIONS” (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резник, П.А. (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУЦІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Россолов, О.В. и Самчук, Г.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трегуб, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тругуб, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу ДИНАМІКА курсу теоретичної механіки для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 Нафтогазова інженерія та технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2018) Публічна влада: навчально-методичний посібник (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал , С.В. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ СТІНОВИХ І ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ і ВИРОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. (2018) Methodical instructions for laboratory work on the coursees "General Physics"and " Physics", section "Molecular Physics and Thermodynamics" (for students of 1 year of full-time and part-time forms of studying bachelors in the areas of training. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. (2018) Methodical instructions for laboratory works on the coursees "General Physics "and" Physics", section "Mechanics" (for students of 1 year of full-time and part-time forms of studying bachelors in the areas of training. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Pidlisna, O. V. и Manohin,, V. P. и Myronchik, P. V. (2018) Methodical recommendations for the implementation of practical classes and students' independent work on the educational discipline " СOLOR SCIENCE IN THE INTERIOR " (for second year full-time and part-time students of specialty 191 - Architecture and Urban Development). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Pidlisna, O. V. и Manohin,, V. P. и Myronchik, P. V. (2018) Methodical recommendations for the implementation of practical classes and students' independent work on the educational discipline "Drawing, painting, sculpture" (for first and second year full-time and part-time students of specialty 191 - Architecture and Urban Development). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Individual Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization)/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – ___ p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Practical Classes and Independent Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – __ p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Середа , Н.В. и Гарбуз , А.О. и Супрун, Т.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Mechanics of Materials» (Bending Calculation. Drawing the Diagrams) for the second year full-time students of the specialty 192 Construction and Сivil Engineering. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Theoretical Mechanics» (Part 1. Statics). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. и Супрун, Т.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Theoretical Mechanics» (Part 2. Kinematics)for the first year full-time students of the specialty 192 Construction and Civil Engineer. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бидаков, А.Н. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the course project on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the practical and individual work on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for individual work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. и Крохмаль, А.М. и Жук , Л.Я. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Academic and Scientific English (for 1-year PhD students of all specialities). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Professional Communication (for 1-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2018) PR та рекламні технології: конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Krivoruchko , N.I. и Mhaikl , H. и Ilienko , O.L. (2018) The compendium of lectures for the course "Fundamentals of Scientific Research" (for the students of the 4th year in the educational program "Architecture", the specialty 191 "Architecture and Urban Development"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. и Булаенко, М.В. (2018) Web-технологии и Web-дизайн : конспект лекций (для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 122 – Компьютерные науки, 126 – Информационные системы и технологии и 151 – Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кічаєва, О.В. и Табачников, С.В. (2018) «БУДIВНИЦТВО У СКЛАДНИХ IНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГIЧНИХ УМОВАХ” КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. (2018) «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства»:навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Бронжаев, М.Ф. (2018) «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ” методические рекомендации к выполнению практических занятий, расчетно-графической и самостоятельной работ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О. В. и Якименко, О. В. (2018) «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець», галузь знань 19 – Архітектура та будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравчук, Є.В. (2018) «Техніко-тактична підготовка баскетболістів». Методичні рекомендації для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаврилюк, О.В. (2018) ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА МЕХАНІКА ҐРУНТІВ РОБОЧИЙ ЗОШИТ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2018) ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ: ВІД ВІДРОДЖЕННЯ ДО МОДЕРНУ. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2018) Імітаційне моделювання Start Up проектів Конспект лекцій (для студентів з курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 193 – Геодезія, картографія, землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2018) Імітаційне моделювання Start Up проектів Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи (для студентів з курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 193 – Геодезія, картографія, землеустрій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Росоха, В.О. (2018) Інженерний захист населення та територій: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.А. и Новожилова, М.В. и Пан , М.П. (2018) Інноваційні інформаційні технології: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки. Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смірнова, О.В. (2018) Інтерактивний дизайн архітектурного середовища: Конспект лекцій (для забезпечення дисциплін вільного вибору студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2018) Інформатика і основи системного аналізу: конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2018) Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Історія світової політичної думки: конспект лекцій для очної і заочної форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мороз, Н.В. и Вяткін, К.І. (2018) АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ильченко, Б.С. и Котух, В.Г. и Палеева, Е.Н. (2018) Автоматизированные системы управления технологическими процессами в системах газоснабжения: конспект лекций для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «магистр» специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия, специализация Теплогазоснабжение и вентиляция. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Донець, О.В. и Петренко, О. М. (2018) Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів. Конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Актуальні проблеми світової історії: конспект лекцій для очної і заочної форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поморцева, О. Є. (2018) Аналитические средства ГИС Методические рекомендации к выполнению практических работ и самостоятельной работы по дисциплине «ГИС анализ» (для бакалавров дневной и заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и землеустройство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2018) Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв , В.М. и Пазиніч , С.М. (2018) Бабаєв В.М., Пазиніч С.М. Філософія педагогічного спілкування: Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Апатенко, Т.М. (2018) Будівельна кліматологія НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Основи бізнес-аналітики : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Стратегія розвитку бізнесу : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2018) Бухгалтерський облік II: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. (2018) ВІТРОЕНЕРГЕТИКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання підготовка «бакалавр» галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Воеводина, М.Ю. (2018) ВЕБ-ДИЗАЙН: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов бакалаврата 1-го курса дневной формы обучения, специальностей 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, 126 - Информационные системы и технологии, 151 - Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г. В. и Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ситникова, Ю.В. (2018) Вища математика. Інтегральне числення: конспект лекцій (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей прискореної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мордовцев, С.М. (2018) Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мордовцев, С.М. (2018) Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. (2018) Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бізюк, В.В. (2018) Вища математика. Модуль 3 : конспект лекцій для студентів другого курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Власова О. Є. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Управлінській облік» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» з зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2018) Волгіна Н. О. Економічний механізм розвитку підприємства : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2018) Вступ до проектного управління: Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. (2018) Вступ до проектного управління: конспект лекцій для спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2018) ГЕОЛОГІЯ І ГЕОМОРФОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович, В.А. (2018) ГЕОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ЄВРОКОДАМИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2018) Гідравліка: конспект лекцій для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2018) Гідравлічні та аеродинамічні машини : конспект лекцій для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. и Старостіна, А.Ю. (2018) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. СЛАЙД-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Бідаков, А.М. (2018) Дерев’яні конструкції: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Дизайн предметно-просторового середовища: конспект лекцій (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування освітньої програми «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Осиченко, Г. О. и Панков , О. Б. и Супруненко, О. Б. (2018) Диканька: історико-архітектурний нарис. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мілаш, В.С. (2018) Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Ділове адміністрування (Управління проектами): Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко, Н. В. Косенко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2018) Е. Е. Поморцева ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 5, 6 курса дневной и заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и землеустройство ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Економіка будівництва: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ткач, Л.І. (2018) Економіка лісового і садово-паркового господарства: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2018) Економіка підприємства: конспект лекцій (для студентів ОКР «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2018) Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник / О. І. Славута ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Аванесова, Н.Е. (2018) Економічна безпека підприємств оборонно-промислового комплексу України: теорія, методологія, практика: монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. и Петренко, О. М. и Лукашова, Н.П. (2018) Електропостачання транспорту: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Петренко, О. М. и Лукашова, Н.П. (2018) Електротехнологічні установки: конспект лекцій для магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ягуп, В.Г. (2018) Енергетична електроніка: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шишкін, Е.А. и Вяткін, К.І. (2018) Енергореновація цивільних будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Помазан, М.Д. (2018) ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сисоєв, А.С. (2018) Загальна фізика (частина друга). Електродинаміка. Коливання і хвилі. Оптика. Атомна фізика: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 275 – Транспортні технології (за видами), 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2018) Законодавче забезпечення приватноправових відносин. Частина 1. Міжнародне приватне право: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2018) Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків. Конспект лекцій (для студентів 1 та 2 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ольхова, М.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕРГОТИЧНІСТЬ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ МІСТ (для студентів денної і заочної форм навчання спецільності 275 - "Транспортні технології"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, І.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 5курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076-«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева , М.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, К.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Веб-ГІС (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Касьянов, В.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ» (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання спеціальності192 – Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко , Віктор Іванович (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Сабалаєва, Н.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «СОНЯЧНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми – Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.О (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ГЕОДЕЗІЯ (МОДУЛЬ 4 «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ») (для бакалаврів 2 курсу спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. и Ольхова, М.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА (ЧАСТИНА 1)” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА (ЧАСТИНА 2)” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. и Железнякова, І.Л. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 191- "Архітектура та містобудування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, І.О. и Прасоленко, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньої програми - Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (для студентів 5,6 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. и Мовчан-Кобець, А.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (розділ АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРАНСПОРТУ) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Толстохатько, В.А. и Пеньков, В.А. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ФОТОГРАММЕТРІЯ (для студентів3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. (2018) Кабельні та повітряні лінії електропередачі. Розділ «Повітряні лінії електропередачі з самонесучими ізольованими проводами»: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпалюк, І.Т. (2018) Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці: конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. (2018) Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці: навч. посібник для студентів освітнього рівня "магістр" спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.Н. (2018) Конспект лекций по учебной дисциплине «Статистика» (для студентов всех форм обучения специальности 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ярова, В.С. (2018) Конспект лекцій «Історія мистецтва та дизайну» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 022-Дизайн). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Маляренко, В.А. (2018) Конспект лекцій «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання»: для студентів 5 та 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, за освітньою програмою «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы]

Шавкун , В.М. (2018) Конспект лекцій з дисциплыни "Сучасні технології діагностики електромехатронних систем транспортних засобів" для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, Р.Б. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальні системи життєзабезпечення будівель і споруд» для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Прикладна механіка». «Технічна механіка» (для студентів 1–4 курсів денної і заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Назаренко, Є.І. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «ФІЗИКА» та «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» (для студентів 1-го курсу денної та 1-2 курсів заочної форм навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. и Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисциплін ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) та ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО для студентів усіх форм навчання та спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Седак, В.С. и Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни "Паблік рілейшнз у бізнесі" для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Линник, І.Е. и Гайко, Ю.І (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів магістерської програми денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аварійні ситуації водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна справа» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр, спеціальностей 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації (освітні програми) «Будівництво (Промислове і цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство)», «Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція, Водопостачання та водовідведення)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гавриличенко, Є.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хандогіна, О.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна безпека управління відходами» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соловйова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Островський, І.А. и Рибак, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів першого курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Федотова, Ю.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічне управління підприємством» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне використання водних ресурсів та основи екології» (для студентів 2,3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Матвєєва, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітніх програм „Світлотехніка і джерела світла” і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі у землеустрої» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Мережі та обладнання водопостачання» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чернов, С.І. и Бєльська , Т.В. и Мущинська, Н.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Москвіна, А.О. и Вороніна , О.О. и Наумов, М.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Можайкіна, Н.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 071«Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. и Пушня, В.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна механіка» (для студентів 1-2 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, спеціалізації «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плотницька, С.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія з (освітніх програм «Гідротехніка (водні ресурси» й «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Матвєєва, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Підприємницво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. и Калашникова, Х.І. и Колонтаєвський, О.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Система життєзабезпечення міст» для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Іоффе, К.І. и Черкашина, О.Л. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація «Світлотехніка і джерела світла»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Седак, В.С. и Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс із газопостачання» для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання за спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Управлінські навички та зв’язки» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 100 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «ФІЗИКА» (для студентів 1-го курсу денної форми і 1-2 курсів заочної форм навчання спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шумейко, Л.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «основи порівняльно історичного мовознавства(для студентів 3 курсу спеціальності 035 «Філологія». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Калюжний, Д.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «цифрові пристрої релейного захисту і автоматики» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. и Рубаненко, О.І. и Чупринін, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Будівельна механіка для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс з очистки стічних вод (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Донець , О. В. и Колотіло , В. І. (2018) Конспект лекцій з курсу "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти спеціальність 141 - Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка освітньо-професійна програма –Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2018) Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Карюк, А.О. (2018) Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (частина 1) (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2018) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Криворучко, Н.І. (2018) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу за освітньою програмою «Архітектура» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. (2018) Конспект лекцій з курсу «Проектування залізобетонних конструкцій». Розділ 2 Тонкостінні просторові покриття (для студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації «Промислове і та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2018) Конспект лекцій з курсу «Управління та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сабадаш, В.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для студентів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Спіцина, Н.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергунов, С.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи методики дизайну» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 022-Дизайн). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Підлісна , О.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи теорії архітектури і синтезу мистецтв» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 023-Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. В. Домбровська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Соціально- психологічні основи менеджменту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фітопатологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Шавкун, В.М. и Лукашова, Н.П. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни Системи електропостачання в електромехатронних комплексах для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141 Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка фахового спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нікулін, С.Ю. и Галкіна, О.П. (2018) Конспект лекцій та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вакуленко, К.Є. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Екологічні характеристики міст» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рой, В.Ф. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Електромагнітна сумісність у системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання магістерської програми за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Самойленко, І.О. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Менеджмент організації» для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для магістрів усіх форм навчання зі для магістрів усіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма). «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2018) Конспект лекцій із завданнями для практичних робіт із дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2018) Конспект лекцій із курсу «Композиційні будівельні матеріали» (для магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотова , Н.М. (2018) Конспект лекцій із курсу «Організація і технологія будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скуріхін, В.І. и Бабічева, О.Ф. (2018) Конструкційні матеріали: конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2018) Контроль та облік електричної енергії: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова))». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономарев, А.С. и Золотарева , И.Н. и Хомякова , О.В. (2018) Контрольные работы и тестовые задания для модульного контроля по языковой подготовке (для иностранных студентов 1-2 курсов заочной формы обучения специальностей 051 – Экономика, 071 – Учёт и налогообложение, 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хомякова , О.В. и Золотарева , И.Н. и Пономарев, А.С. (2018) Контрольные работы и тестовые задания для модульного контроля по языковой подготовке (для иностранных студентов 1-2 курсов заочной формы обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання змістових модулів 1–2, заліку з навчальної дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання змістових модулів 1–2, іспиту з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2018) Контролінг: конспект лекцій (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушлякова, О.С. (2018) Ландшафтний дизайн: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Осиченко, Г. О. (2018) Ландшафтний дизайн: від садово-паркового мистецтва до ландшафтного урбанізму : навч. посібник (серія посібників «Урбодизайн»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2018) Логістика міст: конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ситникова, Ю.В. и Ламтюгова, С.М. и Кузнецова, Г.А. (2018) Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Cepьoгiна, Д.O. (2018) Мeтoдичнi рекомендації для викoнaння кoнтpoльнoї poбoти з нaвчaльнoї диcциплiни «Тpeнiнг-куpc Start-up» для cтудeнтiв зaoчнoї фopми нaвчaння ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «бaкaлaвp» 051 – Eкoнoмiкa). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жигло, А. А. (2018) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю022 – Дизайн). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. и Левенко , Г. М. (2018) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения практических работ по учебной дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И МЕХАНИКА ГРУНТОВ» (для студентов всех форм обучения, направления подготовки 192 – Строительство и цивильная инженерия). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Логістика» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спецільності 275 – «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) (англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Морковська , Н.Г. и Шаповал, С.В. и Золотова, Н.М. и Пустовойтова, О.М. и Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до виконання магістерської роботи (для студентів магістрів-науковців 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Морковська, Н.Г. и Шаповал, С.В. и Золотова, Н.М. и Атинян, А.О. и Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до переддипломної практики та стажування (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доманський, В.Т. и Козлова, О.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «СИЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, К.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Веб-ГІС (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Касьянов, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Россолов, О.В. и Самчук, Г.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жиляков, В.Я. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування елементів балочної клітини» з дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 2-3 курсів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Касьянов, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Басок, Т.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Картографія» (для бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни: «Міські та регіональні логістичні системи» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування , 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 126 – Інформаційні системи та технології, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скуріхін, В.І. и Фатеєв, В.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення дисципліни та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. и Панкеєва, А.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ AUTOCAD, ARCHICAD (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» сертифікатна програма Комп'ютерне проектування з освітньої програми «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Железнякова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково - графічної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5,6 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, освітня програма - «Економіка підприємства», спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма - «Економіка та організація бізнесу», спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітня програма – «Облік і аудит», спеціальність 073 – Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» , спеціальність 073 – менеджмент, освітня програма «Управління фінансовою безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРЙ ТЕРИТОРІЙ І ТРАНСПОРТ (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Вяткін, К.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занятьз дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаєва, Н.О. и Форкун, Я.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаєва, Н.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН В УСТАНОВКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева , М.О. и Анопрієнко, Т.В. и Маслій, Л.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 205 – Лісове господарство, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева , М.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іванов , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» (ГІПСОВА ГОЛОВА) (для студентів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування; 022 – Дизайн, 023 - Мистецтво) О. М. Іванов, Д. Ю. Вінтаєв. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергунов , Сергей Витальевич (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРНИХ ТА ЕКСТЕР’ЄРНИХ ПРОСТОРІВ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глебова , Татьяна (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О. В. и Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Болотських, О.М. и Атинян , А.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» РОЗДІЛУ «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА» (для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайко, Ю.І (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА» на тему: «Підготовка вантажу до транспортування» (для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИКИ «СТАЖУВАННЯ» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-наукова програма «Менеджмент. Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації практичної роботи із навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА за професійним спрямуванням» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент)(англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івасенко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ (для студентів магістрів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Михайлова, Т. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ» (для студентів 1-4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 та спеціальності 241 – „Готельно-ресторанна справа”, напряму підготовки 6.140103 та спеціальності 242 „Туризм”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. и Бугайов, І.С. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної роботи) роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, Віктор Іванович и Нестеренко, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, І.О. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології спеціалізації  Організація перевезень і управління на транспорті). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА для самостійної і практичної роботи та для виконання курсової роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ рекомендації з дисципліни БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА для самостійної і практичної роботи та для виконання РГЗ студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Підлісна , О.В. (2018) МОНОГРАФІЯ «ДИЗАЙНЕРСЬКІ ІННОВАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» розглядає сучасні принципи та прийоми організації інтерєрів засобами дизайну. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока , К. О. (2018) МОНОГРАФІЯ. Інформаційні технології та енергоефективність електромеханічних систем. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Скуріхін, В.І. и Гарбуз, Н.В. (2018) Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій для студентів 2 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Метеорологія і кліматологія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм: Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. и Сенчук, Т.С. (2018) Методические рекомендации для выполнения лабораторных, практических, самостоятельных и контрольных работ по учебной дисциплине «Web-технологии и Web-дизайн» (для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 122 – Компьютерные науки, 126 – Информационные системы и технологии и 151 – Автоматизация и компьютерно-нтегрированные технологии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. (2018) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы, проведения практических занятий и выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» (для студентов всех форм обучения специальности 194 – Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине «Строительство в сложных инженерно-геологических условиях» (спецкурс) (для магистров всех форм обучения по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кичаева, О.В. и Табачников, С.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине «Строительство в сложных инженерно-геологических условиях» (для магистров всех форм обучения по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ильченко, Б.С. и Котух, В.Г. и Палеева, Е.Н. (2018) Методические рекомендации по выполнению расчетно-графического задания по учебной дисциплине «Автоматизированные системы управления технологическими процессами в системах газоснабжения» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия, специализация Теплогазоснабжение и вентиляция). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Котух, В.Г. и Палеева, Е.Н. (2018) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, проведению практических занятий и выполнению расчетно-графического задания по учебной дисциплине «Теория механизмов и машин» (для студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 185 – Нефтегазовая инженерия и технологии). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» ( для магістрів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» ( для магістрів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. и Гуляк, Р.Е. (2018) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калюжний, Д.М. и Сидоров, В.В. и Карюк, А.О. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 2» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікулін, С.Ю. (2018) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Аналіз ефективності роботи водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернов, С.І. и Бєльська , Т.В. и Мущинська, Н.Ю. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281– Публічне управління і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тонкошкур, М.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, та виконання РГР, з навчальної дисципліни «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітнього рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання, спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мельман , В.О. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціально-психологічні основи менеджменту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання, спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. и Магомедова, М.А. (2018) Методичні вказівки до проходження виробничої практиці (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент рівнів навчання «спеціаліст», «магістр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 27 – Транспорт за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні вказівки з організації самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Мілаш, В.С. и Домбровська, А.В. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів 5 та 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Телюра, Н.О. и Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи «Екологічна експертиза» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Телюра, Н.О. и Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи «Природоохоронне законодавство та екологічне право» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально-тренувального процесу з аеробіки) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. и Сіренко, Н.М. (2018) Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації дослідницької практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво») та з організації стажування (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-наукова програма «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації педагогічної практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації переддипломної практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійної програми та освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. и Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Водопостачання та водовідведення » (для студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 3, 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічних робіт із навчальної дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєлінська, • В.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 281- Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Промислова токсикологія в охороні праці» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації для виконання курсової та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скуріхін, В.І. и Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкційні матеріали» для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник, І.Е. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерська ергономіка» (для студентiв магістерської програми денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шишкін, Е.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Будівництво і архітектура», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Фізика». Розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є. І. и Орел, Є.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсів «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Механіка» (для студентів 1-го курсу денної та 1-2 курсів заочної форм навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лялін, О.І. и Бондаренко, В.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Лісова таксація» (для студентів 3 курсу нормативного строку та 2 курсу скороченого строку денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, спеціальності 206 – Садово- паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних, контрольної та самостійної робіт із навчальної дисципліни «Основи цифрової обробки зображень» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з дисциплін «Прикладна механіка», «Технічна механіка» (для студентів 1–4 курсів денної і заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Водопровідні системи і споруди» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. и Гайко, Ю.І (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. и Радченко, А.О. (2018) Методичні рекомендації для лабораторної, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» (для іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)(Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 курсу заочної форми навчання зі спеціальності 073 – Менедмент) (Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології) (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни “ІНОЗЕМНА МОВА” (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент та 275 – Транспортні технології)(англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 275 – Транспортні технології та 073 – Менеджмент) (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних завдань з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Архітектурно-містобудівне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». Розділ «Кінематика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія», 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання розрахунково–графічної роботи, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Насосні та повітродувні станції. Модуль 1 Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»); спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. и Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Особливості регулювання правових питань на підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. М. Бровдій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / А. М. Бровдій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Середа , Н.В. и Гарбуз , А.О. и Супрун, Т.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної та розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» (РОЗТЯГ – СТИСК)(для студентів-бакалаврів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 – промислове та цивільне будівництво) (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. В. Домбровська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних завдань та самостійного вивчення з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" (англійською мовою) для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литовченко, О.Ю. и Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсів спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїденної форми навчання/ Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: В.Ю. Бугаєва. – Х. : ХНУМГ, 2018 – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Дослідницька діяльність в обліку і аудиті” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 071- «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Кобзан , С.М. и Грек, М. О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтяр, М.В. и Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання курсового проекту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання» Модуль 2 «Водопровідні мережі та споруди» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. и Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки)(Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Морковська, наук Н. Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни Технологія ремонту і реконструкції будинків (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковлєв, Є.А. и Кондращенко, О.В. и Кічаєва, О.В. и Морковська, Н.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання випускної роботи бакалавра для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Кондратенко, Н.О. и Магомедова, М.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька, Г.І. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. и Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр», галузі 05 – Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Ващенко , О.М. и Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (для студентів спеціальності 073 – Менеджмент освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурко, Д.Л. и Санько, Я.В. и Самчук, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безуглий, А.В. и Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних лабораторних робіт із розділу «Електрика та магнетизм» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології)(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотарьова, І.М. и Бондар, Ю.С. и Хом’якова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3, 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Гаряжа, В.М. и Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіти із навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. и Петченко, Г.О. и Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Калашнікова, Х.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. и Мазур, А.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Плотницька, С.І. и Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій. Корпоративне управління)» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання напряму спеціальності 151- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаєва, Н.О. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бабаєв, В.М. и Гайдученко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організаційна культура публічного управління» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурак , О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  16 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в публічній сфері» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. и Родченко, С.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів 5 і 6 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 206 – Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Мережі водовідведення населеного пункту» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» (для студентів для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Очистка побутових стічних вод», «Очисні споруди каналізації» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Бідаков, А.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Дерев’яні конструкції» (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Трегуб, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Сучасні методи і засоби землевпорядного проектування» (для освітньої програми «магістр» зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лобашов, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Транспортне планування міст» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології освітньої програми «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мороз, Н.В. и Панкеєва, А.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання та другого вищого навчання за напрямом підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поліщук, В.М. и Петченко, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Габаритний та світлотехнічний розрахунок оптичної системи» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Економіка та фінанси підприємства» (для студентів4 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 051 - Економіка ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –18 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності» (для студентів магістратури денної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. и Бурмака, Т.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів заочної форми навчання спеціальністі 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма - «Бізнес-адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  24 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. и Діденко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з начальної дисципліни «Електричні системи і мережі» (для студентів денної та курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гуракова, Л.Д. и Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаєва, Н.О. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Діденко, О.М. и Говоров, П.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Діденко, О.М. и Говоров, П.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Назаренко, Л.А. и Петченко, Г.О. и Литвиненко , А.С. и Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 1» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко , В.М. и Карюк, А.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дісципліни «Споживачі електричної енергії» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальносі 141 – Електроенергетика, електротех-ніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петренко, О. М. и Колотіло, В.І. и Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт курсу «Спеціальні електричні машини (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Маслій, Л.О. и Пілічева , М.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт на самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Механіка» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Суворова, К.І. и Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та контрольних робіт, самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань (для студентів 1–2 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 – Інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Безцінний, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. и Жигло, А.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійної робіт із дисципліни «Новітні опоряджувальні матеріали, вироби і конструкції» (для магістрів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грицьков, Є.В. и Коюда, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 051 Економіка). Укл.: Є.В. Грицьков, О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 32 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грицьков , Є.В. и Коюда , О.П (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт з курсу «Управлінські навички та зв’язки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Укл.: Є.В. Грицьков, О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 32 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Неєжмаков, П.І. и Суворова, К.І. и Колесник , А.І. и Можаровська, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійного вивчення курсу та виконання розрахунково-графічної та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів магістратури денної і заочної форм навчання з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка») Укл.: проф. Чечетова Н.Ф. – Харків: ХНАМГ, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Афанасьєва, І.А. и Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ерготичність у транспортних системах міст» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергунова , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання інтер’єрних та екстер’єрних просторів» (для студентів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергунова , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в дизайні» (для студентів для студентів денної форми навчання спеціальності 022-Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова;. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергунов , С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мистецтво у просторі сучасного міста» (для студентів денної форми навчання спеціальності 023- Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Гайдученко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організаційна культура публічного управління» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Звенігородський , Л.А. и Вергунова Н.В, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектно-графічне моделювання» (для студентів для студентів денної форми навчання спеціальності 022 Дизайн). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сімонова , А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок та пластична анатомія»» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 022-Дизайн, 023- Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Сімонова А.В. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вінтаєва , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (гризайль) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 - Мистецтво / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н.С. Вінтаєва, Д.Ю. Вінтаєв – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Підлісна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петренко, О.М. и Донець, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні електроприводи транспортних засобів» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електромеханічні системи і комплекси транспортних засобів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Спеціальні електричні машини (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лялін, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт по лісовому насінництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та курсового проекту із дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємства» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти із спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анопрієнко, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регулювання оціночної діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи з курсу «Архітектурний моніторинг міського середовища» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів магістрів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу» (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Покуца, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Афанасьєва, І.А. и Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Ергономіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Афанасьєва, І.А. и Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Ерготичність у транспортних системах міст» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ткаченко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (міський транспорт), спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вакуленко, К.Є. и Соколова, Н.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) із дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 27 – Транспорт за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бараннік, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Застосування методів системного аналізу для дослідження стану екосистеми» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жиляков, В.Я. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування елементів балкової клітини» з навчальної дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 3 звичайного та 2 курсів прискореної денної форми навчання, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія; професійне спрямування – «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» на тему «Економічна ефективність та результативність підприємств індустрії туризму» (для студентів 4 та 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно- ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соболєва, Г.Г. и Железнякова, І.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лук’яненко, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. и Крайнюк , Л.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорока, К.О. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітніх програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока, К.О. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурко, Д.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Логістика міст» (для студентів 4 курсу заочної форми спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Логістичний аутсорсинг» (для магістрів першого року денної форми навчання та магістрів другого року заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. и Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. и Самчук, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем в менеджменті» (для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Боровик, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Черкашина, О.Л. и Назаренко, Л.А. и Петченко, Г.О. и Колесник , А.І. и Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Розрахунок і конструювання світлових приладів» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туріндустрії» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ресурсами» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051- Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцова, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Санітарно-гігієнічні основи водокористування» та «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт із навчальної дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Булаєнко, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техника та програмування» (для студентів 1 − 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «ХІМІЯ. МОДУЛЬ 2» (для студентів 1–2 курсів денної форми навчання напряму 185 – Нафтогазова інженерія та технології, та для студентів 1–3 курсів заочної форми навчання напряму 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Спеціальні електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 1» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної робіт із навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної робіт із навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пустовойтова, О.М. и Золотов, С.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських та магістерських робіт (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Черноносова, Т.О. и Завальний, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи з присвоєння кваліфікації «Бакалавр будівництва» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, 3 курсу скороченої форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Линник , І.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів магістерської програми денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм. Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Малявіна, О.М (2018) Методичні рекомендації до до виконання самостійної, практичної та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни із дисципліни “Теплогазопостачання та вентиляція” (для студентів 3-го курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та Цивільна Інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чётчикова, О.И. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу, I рівень). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стеценко, Д.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з самбо). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання тактиці волейболу). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018-2020 роки ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко, Н.И. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з бадмінтону). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.М. и Кузнецова , Я. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне моделювання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бало, Д.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Критика сучасних теорій архітектури» та «Критика сучасних теорій містобудування, архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища» (для студентів 5 і 6 курсів денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. и Сільвестрова, Н. П. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока, К. О. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи, на основі вільного програмного забезпечення пакету SCILAB/XCOS, з навчальної дисципліни: «Теорія автоматичного управління» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології частина 2. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Екодизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.М. и Лукянович, В. К. и Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерське проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Компютерне проектування архітектурних просторів» для забезпечення сертифікатних програм студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (спецкурс) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова)(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійного роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно–каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологічні основи містобудування» (для магістрів денної форми навчання зі спеціальності – 191 Архітектура та будівництво спеціалізації «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спеціальності 141 −Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка») (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Оптимізація логістичних процесів» (для студентів рівня підготовки «магістра» денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Варава, І. М (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)(Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (спецкурс) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ягуп, В.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергетична електроніка» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литвиненко , А.С. и Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. и Діденко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Камєнєва, І.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «технічна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шепель, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Максименко, Ю. С (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Осінська, М.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «практичний курс англійської мови» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Комплексний проект будівлі громадського призначення» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Попова, О.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Сучасний архітектурний об'єкт громадського призначення з урахуванням вимог безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рославцев, Д.М. и Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Логістична інфраструктура» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Полив’янчук, А.П. и Галетич, І.К. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів денної та заочної форми спеціальностей – 194 – Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології та 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань із навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія та напряму 6.060101 – Будівництво; спеціалізації (освітні програми) та професійне спрямування «Будівництво» (Промислове і цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство), «Цивільна інженерія» (Теплогазопостачання і вентиляція, Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. и Донець, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Петренко, О. М. и Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Електротехнологічні установки» (для магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Оптимізація логістичних процесів» (для студентів рівня підготовки «магістра» денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Донець, О. В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Тяговий електропривод» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Петренко, О. М. и Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять, виконання РГЗ із навчальної дисципліни «Електропостачання транспорту» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал , С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія стінових і оздоблювальних матеріалів і виробів» (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Козирєва, Н. В. и Кудрявцев, О. Ю. и Радіонова, Л. О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Політологія» (для студентів 2 курсу усіх спеціальностей і форм навчання університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черкашина, О.Л. и Назаренко, Л.А. и Петченко, Г.О. и Колесник , А.І. и Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Розрахунок і конструювання світлових приладів» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання вегето-судинної дистонії за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Четчикова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. и Литвиненко , А.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Аварійні ситуації водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Мережі та обладнання водопостачання» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рославцев, Д.М. и Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи з навчальної дисципліни «Логістична інфраструктура» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін , С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної і курсової робіт та проведення практичних занять з дисципліни «Гідрологія» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 101 – Екологія і 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Москвіна, А.О. и Наумов, М.С. и Вороніна , О.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва, С.Б. и Штефан, С.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стадник, Г.В. и Островський, І.А. и Рибак, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Рибак, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Решетило, В.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Стратегія розвитку бізнесу» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. и Косенко, Н.В. и Баржина, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Складання тестових нормативів з волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкіна, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Підприємницьке правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комплексне використання водних ресурсів та основи екології» (для студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Динаміка будівельних конструкцій» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація водогосподарських об’єктів» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації Гідротехніка («Водні ресурси»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Михайлова, І. О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна політика та соціальна робота» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : І. О. Михайлова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 –Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волгіна, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічний механізм розвитку підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рогозін, А.С. и Росоха, В.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Інженерний захист населення та територій» (для студентів 2 та 3 курсу навчання денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міські проекти і програми» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма: Менеджмент проектної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шавкун, В.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Сучасні технології діагностування електромехатронних систем транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» (для студентів для студентів усіх форм навчання 5 курсу за спеціальністю 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 206 Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент освітнього рівня «магістр» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шавкун, В.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасні технології діагностики електромехатронних систем» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. и Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2018) Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. и Бархаєв, Ю.П. и Павленко, Т.П. и Скуріхін, В.І. (2018) Методичні рекомендації до практик (для студентів 1–7 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійних програм: «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних (лабораторних) занять та самостійної роботи з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаєва, Н.О. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравчук, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно- планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Проектування заготівельних цехів в закладах ресторанного господарства» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соловйова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікулін, С.Ю. и Галкіна, О.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. и Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій. Корпоративне управління)» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Очисні споруди водовідведення» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна інженерія» (Водопостачання та водовідведення)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Погасій, С.О. и Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Калашнікова, Х.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерне проектування електричних машин» (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсу заочної форм навчання спеціальності 141 – Електромеханічні системи і комплекси транспортних засобів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. и Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. и Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг і діагностика підприємств туризму» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Боровик, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туріндустрії» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в публічній сфері» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ресурсами» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Конопльова, О.В. и Велігоцька, Ю.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни: «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Конопльова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисціплини «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» модуль 1 «Основи та методи архітектурного проектування» розроблені відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів «Архітектура» спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інвестиційними проектами» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стадник, Г.В. и Тимофієва, С.Б. и Штефан, С.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізацій «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, РГР та самостійної роботи з дисципліни “Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Баландіна, І.С. и Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Спіцина, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «PR та рекламні технології» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергелес, Ю.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Фітотехнології захисту довкілля» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «магістр», спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вергелес, Ю.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гавриличенко, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять,розрахунково-графічної та самостійної робіт із дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Великих, К.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорока, К.О. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітніх програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока, К.О. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скуріхін, В.І. и Гарбуз, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рой, В.Ф. и Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт, самостійної роботи студентів та розрахунково-графічної роботи із курсу «Управління та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 туризм та 241 готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Варава, І. М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка») (Англійською мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Зубенко, С. О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шепель, О. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Максименко, Ю. С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Маковєй, Р. Г. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «економіка», спеціалізація «міжнародна економіка»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи і моделі у землеустрої» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурко, Д.Л. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістика міст» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма)«Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Осиченко, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Дизайн міських просторів» (для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. и Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пустовойтова, О.М. и Золотов, С.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво») (Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кобзан , С.М. и Грек, М. О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи експертної оцінки земель» (для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» галузі знань 19 – Архітектура та будівництво спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєдишев, Є.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ільченко , Б.С. и Котух, В.Г. и Палєєва, К.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в системах газопостачання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко, Г. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних робіт, організації самостійної роботи та виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Інноваційні технології в житлово-комунальному господарстві» для студентів 6 курсу за спеціальністю 073 «Менеджмент») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; П. Т. Бубенко, М. С. Владимирова. – Х.: ХНУМГ, 2019.– с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення самостійної, контрольної, лабораторних робіт із дисципліни «Матеріалознавство» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавель, В.В. и Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до проведення технологічної практики (для студентів (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2018) Методичні рекомендації до проходження навчально-виробничої, дослідної, педагогічної та переддипломної практик (для бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Решетило, В.П. и Островський, І.А. и Стадник, Г.В. (2018) Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 − Економіка та 071 − Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гавриличенко, Є.В. и Конопліна, О.О. (2018) Методичні рекомендації до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Механічне обладнання рухомого складу», «Механічне обладнання транспортних засобів» (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сабалаєва, Н.О. и Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», «Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2, 3» (для студентів денної форми навчання на основі освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лисенко, М.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт із курсу «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»,«Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. и Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, О.В. и Гайденко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1 «Підприємство та чинники його виробничої діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пілічева , М.О. и Анопрієнко, Т.В. и Маслій, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи геодезії» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 205 – Лісове господарство, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доманський, В.Т. и Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Силова електроніка в електромеханічних системах» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління житлово-комунальним господарством міст (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пустовойтова, О.М. и Бідаков, А.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Дерев’яні конструкції» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-нтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. и Макогон, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ромашко, О.В. и Хренов, О.М. и Міланко, В.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації – «Цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ромашко, О.В. и Миланко, В.А. и Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних занять, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецпитання аеродинаміки і гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, О.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання для курсового проектування з навчальної дисципліни Прикладна механіка для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних занять виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. и Засядько, М.А. и Середа , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для підготовки до практичних занять, виконання контрольних завдань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи теорії споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТРЕНІНГ-КУРС START-UP» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавель, В.В. и Медведєв, І.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління витратами» (для студентів спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни з дисципліни «Економічні механізми трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни з дисципліни «Підприємництво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічні механізми трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Підприємництво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання магістерської програми зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Атлетична гімнастика)(для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Демиденко, Т.П. и Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графика». Частина 1 (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Можайкіна, Н.В. и Федотова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації та програма ознайомчої, виробничої, переддипломної практики та комплексного тренінгу на підприємстві для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання спеціальності 051 - Економіка (освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назірова, Т.О. (2018) Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» (для студентів I − II курсів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. и Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу „Статистика” (для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – економіка, 071 – облік і оподаткування, 076 – підприємництво,торгівля та біржова діяльність )/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, І. В. Мількін. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково –аналітичної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємств міського господарства(будівельних підприємств)» для студентів усіх форм навчання за спеціальності 051 - Економіка / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. О. Костюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-аналітичної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства (будівельних підприємств)» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рубаненко, О.І. и Засядько, М.А. и Чупрынин, А.А. (2018) Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна механіка для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чупринін, О.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна механіка для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт для студентів денної форми навчання магістрів за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендаціїдо практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» за професійним спрямуванням (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендаціїї до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : конспект лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент,122-Комп'ютерні науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент, 122-Комп'ютерні науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури : Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2018) Моделювання в управлінні соціально-економічними системами : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока , К.О. (2018) Моделювання електроприладу жорсткого диску (HDD) засобами пакету (Scilab/Xcos. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдвння з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Зубенко, А.В. (2018) Міжнародні стандарти обліку: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.С. (2018) Містобудування (спецкурс): конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Черноносова, Т.О. (2018) Міське зелене будівництво: конспект лекцій для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадикова, І.М. (2018) Міські проекти і програми Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабадаш, В.В. и Літомін, Є.В. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ДОСЛІДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новожилова , М.В. и Петрова, О.О. (2018) Навчальний посібник "Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем". [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Новожилова, М.В. и Петрова , О.О. (2018) Навчальний посібник "Розробка експертних систем в середовищі Clips". [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Наливайко, О.І. (2018) Навчально-методичний посібник: “ Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта ” для студентів спеціальності – 185 «Нафтогазова інженерія та технології», галузі знань «18 – Виробництво та технології » всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2018) Наукові дослідження в туристській індустрії: конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Особливості геодезичного забезпечення території міст (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Особливості геодезичного забезпечення території міст (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кічаєва, О.В. и Левенко , Г. М. (2018) ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 Архітектура та містобудування освітня програма – архітектура, освітній рівень - бакалавр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2018) Облік у банках: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Краївська, І.А. (2018) Облік у бюджетних установах: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Гайдученко, С.О. (2018) Організаційна культура публічного управління: конспект лекцій для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рогозін, А.С. (2018) Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 263 – Цивільна безпека, 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатенко, М.К. (2018) Організація підприємницької діяльності: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пілічева , М.О. и Маслій, Л.О. (2018) Основи геодезії: конспект лекцій (для бакалаврів за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. (2018) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смирний, М.Ф. (2018) Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Основи пожежної безпеки: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щербак , Я.В. и Івакіна , К.Я. (2018) Основи теорії автоматичного регулювання електромехатронних систем/навчальний посібник з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. и Ткаченко, І.О. (2018) Основи теорії систем і системний аналіз: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітньої програми «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2018) Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2018) Основи цифрової обробки зображень: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2018) Особливості регулювання правових питань на підприємстві : навч. посібник / [І. І. Килимник, А. М. Бровдій] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 136 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, А.В. (2018) Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2018) Очисні споруди водопостачання : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри „Світлотехніка і джерела світла” на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Гордієнко, С.М. (2018) ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Смирний, М.Ф. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2018) План видання 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Горошко, Н.И. (2018) План видання кафедри фізичного виховання і спорту 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання методичних рекомендацій. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання монографій. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання навчальних посібників. [Образовательные ресурсы]

Левенко , Г. М. (2018) План видання навчально-методичної і накової літератури кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженрної геології на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дмитренко, Т.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шкляр, С.П. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 106а АБіС ДАС на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моргунова, С.О. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Благодарна, Г.І. (2018) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри Водопостачання, водовідведення і очистки вод на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання підручників. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання текстів лекцій. [Образовательные ресурсы]

Баржина, А.В. (2018) План видань кафедри УПМГіБ 2019р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабалаева , Н.О. (2018) План издания каф. АЕЕ 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Решетило, В.П. (2018) План навчально-методичних видань кафедри економічної теорії та міжнародної економіки на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2018) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2018) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2018) Пожежна безпека виробництва: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, Л.О. и Козирєва, Н. В. (2018) Політологія: стислий конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2018) Потенціал і розвиток підприємства: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2018) Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Коваленко, Ю.Л. и Євтухова, Г.П. (2018) Прикладна аероекологія. Модуль 1 Атмосфера: основні терміни та визначення. Нормування якості атмосферного повітря: конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вяткін, К.І. (2018) Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, Л.О. (2018) Публічна влада: конспект лекцій для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пілічева , М.О. (2018) Пілічева М. О. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева , М.О. и Маслій, Л.О. и Анопрієнко, Т.В. (2018) Пілічева М. О., Анопрієнко Т. В., Маслій Л. О. ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2018) Радзінська Ю. Б. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Основи земельного адміністрування (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова , Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) Реконструкція житлових і громадських будинків НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2018) Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Хворост, М.В. и Скуріхін, В.І. и Скуріхін, Д.І. (2018) Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Помазан , М.Д. (2018) СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД МІСТА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. (2018) СУЧАСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2018) СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринченко , Е. В. и Кохан , Л. В. и Копиевская, Л. А. (2018) Сборник тестовых заданий для контрольных и самостоятельных работ по курсу «Страноведение» (приложение к учебному пособию «Добро пожаловать в Украину» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крижановська, Н.Я. (2018) Світлокольоровий дизайн: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поморцева, О. Є. (2018) Сетевые технологии. Основы WEB дизайна УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения специальности 051 ‒ «Экономика», 076 ‒ «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», 071 ‒ «Учет и налогообложение»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федоров, М.В. и Хренов, О.М. (2018) Системний аналіз: конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скрипник, О.С. (2018) Скрипник О.С. Безпека експлуатації будівель та споруд : конспект лекій для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» / О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скрипник, О.С. (2018) Скрипник О.С. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій : конспект лекій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільна безпека» / О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2018) Словник до вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Козирєва, Н. В. (2018) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, Т.О. (2018) Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: конспект лекцій для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2018) Спеціалізоване програмне забезпечення: конспект лекцій для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій освітньої програми «Геодезія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 106 "Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища" станом на 22.01.2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 111 "Основ архітектурного проектування" станом на 22.01.2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 112 "Лісового та садово-паркового господарства" станом на 22.01.2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 113 "Дизайну та образотворчого мистецтва" станом на 22.01.2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 501а "Економіка підприємств,бізнес-адміністрування та регіонального розвитку" станом на 22.01.2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2018) Статистика виконання плану 2018 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Наумов, М.С. (2018) Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми»: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, Г.О. и Чернець, В.С. (2018) Сценічне освітлення та світлові ефекти: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Морковська, Н.Г. (2018) ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2018) Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Котух, В.Г. и Палеева, Е.Н. (2018) Теория механизмов и машин: конспект лекций для студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 185 – Нефтегазовая инженерия и технологии. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Осиченко, Г. О. (2018) Теорія містобудівної композиції: навч. посібник (серія посібників «Теорія і практика урбодизайна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотарьова, І.М. и Хом’якова, О.В. и Бондар, Ю.С. (2018) Тестові завдання з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гапонова, Л.В. (2018) Техническая диагностика систем теплогазоснабжения и вентиляции: Конспект лекций для студентов 4 курса всех форм обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2018) Технологія очистки природних вод та «Споруди і обладнання водопостачання. Модуль 3»: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Гідротехніка (водні ресурси)», «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Діденко, О.М. и Петченко, Г.О. и Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. (2018) Технологія світлотехнічного виробництва: навч. посібник (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, О.А. (2018) Тлумачний словник банківських та суміжних економічних термінів із дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. и Гордієнко, Т.В. (2018) Туристські ресурси України: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 242 – Туризм і 241 Готельно-ресторанна справа. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Донець, О. В. (2018) Тяговий електропривод. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. и Матвєєва, Н.М. (2018) Управління витратами : навч. посібник / О. І. Славута, Н. М. Матвєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Конспект лекцій для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. и Анопрієнко, Т.В. и Кошкалда, І.В. и Трегуб, О.М. (2018) Управління земельними ресурсами: конспект лекцій (для магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Угоднікова, О.І. (2018) Управління сталим розвитком туризму: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент, 242 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2018) Управління трудовими ресурсами: конспект лекцій (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2018) Управління фінансовими ресурсами: конспект лекцій (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2018) Управління якістю в охороні праці: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатенко, М.К. (2018) Управління інвестиційними проектами: конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2018) Управлінський облік: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю.П. и Тугай, Д.В. и Котелевець , С.В. (2018) Фотоенергетика : навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. и Колесник , А.І. (2018) Фізика і техніка світлодіодів: навч.посібник (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2018) Хід виконання плану 2018 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2018) Хімія. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2018) Хімія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальностей 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Чумаченко І.В., Косенко Н. В. Ділове адміністрування (Управління проектами): Конспект лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко, Н. В. Косенко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2018) ШПУНТОВІ ТА ПАЛЬОВІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. и Коваленко, А.Н. (2018) Эксплуатация водохозяйственных объектов водоснабжения и водоотведения : учеб. пособие. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оленіна, О. Ю. (2018) видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Дизайну та образотворчого мистецтва на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакина, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2017) План видання кафедри Менеджменту і адміністрування на 2018 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаєнко, М.В. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій на 2018 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи З дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Калашнікова, Х.І. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ)" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2017) Конспект лекцій З дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До ВИКОНАННЯ РГР з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Калашнікова, Х.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2017) ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПІДРУЧНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2017) ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Полчанінова, І.Л. и Влащенко, Н.М. (2017) МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання РГР з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Соціально-психологічні основи менеджменту" (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, В.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуляк, Р.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. и Калашнікова, Х.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 –Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРІНДУСТРІЇ»(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крайнюк, Л. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАНННІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крайнюк, Л. М. и Соколенко, А.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальностей 241– Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРІНДУСТРІЇ»(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 242 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2017) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТУРИСТСЬКІЙ ІНДУСТРІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Єфременко , Т.М. и Гордієнко, Т.В. (2017) РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2017) УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 та 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ломакіна, О.С. и Пономаренко, Є. Г. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОВКІЛЛЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. и Решетченко, А. І. (2017) І. К. Галетич,. А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галетич, І.К. и Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і лабораторних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЛАНДШАФТНА ІНЖЕНЕРІЯ ДОВКІЛЛЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стольберг, Ф.В. и Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І,О. (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Ор-ганізація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 122 – «Комп’ютерні науки», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-хнології», 126 – «Інформаційні системи та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2017) Н.О. Телюра «ҐРУНТОЗНАВСТВО» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2017) План навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування на 2018 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стольберг, Ф.В. и Решетченко, А. І. (2017) Ф. В. Стольберг, А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вергелес, Ю.І. (2017) Ю.І. Вергелес КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми – Магістр з бізнес адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпалюк, І.Т. и Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискоре-ної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри хімії на 2018р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волик, С. В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волик, С.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2017) МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми - Магістр з бізнес адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волик, С. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волик, С. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мандріченко, О.Є. (2017) «Інженерна графіка». Методичні рекомендації до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), 2 частина. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2017) Конспект лекцій з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2017) Методичні рекомендації к практичним заняттям і самостійній роботі з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Цивільна інженерія (Водовідведення та водопостачання), (Теплогазопостачання та вентиляція)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Надійність електромагнітних та електромеханічних систем» (для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єрошкіна, О.О. (2017) Епоха класицизму. Навчальний посібник з курсу «Історія архітектури, містобудування та мистецтв» (для студентів І курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітній рівень «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колєнкіна, М.С. (2017) Методичні рекомендації до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Екологічні проблеми лісового та садово-паркового господарства» для студентів за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Усачова, О.Ю. (2017) Практикум з основ архітектурної графіки (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Усачова, О.Ю. и Радченко, А.О. (2017) Робочий зошит з дисципліни: «Основи архітектурної графіки» «Тіні у прямокутних,аксонометричних проекціях та перспективі» (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Охріменко, В.М. (2017) Споживачі електричної енергії : підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні настанови та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління розвитком компанії» (магістерська програма заочної форми навчання за спеціальністю 051- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Єгоров , О.Б. и Форкун, Я.Б. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Електричні машини» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Єгоров, О.Б. и Форкун, Я.Б. (2017) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. и Мількін, І.В. (2017) Економічна діагностика : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2017) Методичні рекомендації для самостійного роботи з навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2017) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять роботи з навчальної дисципліни «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2017) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТРЕНІНГ-КУРС START-UP» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Сутність та основні форми ЗЕД фірми» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Базецька, Г.І. и Ковалевська, А.В. и Склярук, Н.І. (2017) Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту магістровської роботи (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Управління фінансами і активами підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансами і активами підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька , Г.І. (2017) Управління фінансами та активами підприємства : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2017) Фінанси підприємства : навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жовтяк , Г.А. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, М.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи і виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2017) Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2017) Діагностичні комплекси: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Конспект лекцій для очної і заочної форм навчання з дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Конспект лекцій для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Велигоцкая, Ю.С. (2017) Конспект лекцій з курсу «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів» для студентів 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання І–ІІ змістових модулів, заліку з дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання І–ІІ змістових модулів, іспиту з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ОЧНОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Велигоцкая, Ю.С. (2017) Методичні рекомендації для практичних занять студентів з навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів» для студентів 3 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 191 Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Велигоцкая, Ю.С. (2017) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єрів та екстер’єрів» для студентів 3 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 191 Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальногї дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальногї дисципліни «Культурологія» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій», 206 "Садово-парково господарство", 074 "Публічне управління та адміністрування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історична урбаністика» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історіософія міського господарства» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Діагностичні комплекси» для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, В.В. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історична урбаністика» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Діагностичні комплекси» для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, в.в. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «КУЛЬТУРОГІЯ» (для студентів денної форми навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія та 193 «Геодезія та землеустрій», 206 "Садово-парково господарство", 281 "Публічне управління та адміністрування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.Г. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історіософія міського господарства» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2017) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2017) Інтелектуальний бізнес : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2017) Економіка підприємства. Модуль 2. Фінансово-економічні показники і стратегічні основи розвитку підприємства : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання освітнього рівня бакалавра спеціальності 051 - Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2017) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Тренінг-курс ”Start-up”» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Політична економія», (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Інтелектуальний бізнес», (для студентів заочної форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Політична економія», (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колєнкіна, М.С. (2017) Конспект лекцій для студентів за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» з дисципліни «Озеленення населених місць». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для студентів 1 – 4 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Харчова хімія» (для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для студентів 1 – 4 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. (2017) Неорганічні забруднювачі довкілля: конспект лекцій для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2017) Органічна хімія: конспект лекцій для студентів 1 – 4 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Промислове і цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. (2017) Фізико-хімічні методи аналізу довкілля: конспект лекцій для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Неорганічні забруднювачі довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Хімія води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Неорганічні забруднювачі довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу довкілля» (для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. и Світлична, Т.І. (2017) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. и Склярук, Н.І. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково - графічної роботи із дисципліни «Економіка підприємства», Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. и Світлична, Т.І. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково - графічної роботи із дисципліни «Економіка підприємства», Модуль 2. Фінансово-економічні показники і стратегічні основи розвитку підприємства (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Піонтківський, П.В. и Світлична, Т.І. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», Змістовий модуль 1. Господарські рішення в різних сферах підприємницької діяльності (для студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Журавель, В.В. и Світлична, Т.І. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», Змістовий модуль 2. Ризик і невизначеність від час обґрунтування господарських рішень (для студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Піонтківський , П. В. и Світлична, Т.І. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із дисципліни «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 - Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ТУРОПЕРЕЙТИНГ)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погасій, С.О. и Тонкошкур, М.В. (2017) ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновська, Л.П. (2017) Вища математика. Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю для студентів 192 Будівництво та цивільна інженерія та 185 Нафтогазова інженерія та технологія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д’яконов, В.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни « СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГ0 ЗАХИСТУ» (для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:, В. І. Д’яконов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 34 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. (2017) Конспект лекцій з курсу «Математичне моделювання і оптимізація» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 151–“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д’яконов, В.І. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни « СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» (для бакалаврів денної форми навчання спеальціальності 263 «Цивільна безпека»/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. І. Д’яконов. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 34 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штельма , О.М. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 151 – “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання практичних та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт по лісовирощуванню з навчальної дисципліни «Лісові культури» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт по лісовому насінництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2017) Методичні рекомендації до курсового проектування по розсадництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2017) Конспект лекцій із дисципліни «Інноваційно – інвестиційна діяльність підприємства». Змістовий модуль 1. «Загальна характеристика управління інноваційно – інвестиційною діяльністю підприємства» (магістерська програма заочної форми навчання за спеціальністю 051 - Економіка ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Інноваційно – інвестиційна діяльність підприємства» (магістерська програма заочної форми навчання за спеціальністю 051- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2017) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 051-Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 051-Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фітопатологія» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. и Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ентомологія» (для студентів денної форми навчання спеціальності 206 Садово – паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2017) Методичні рекомендації до лабораторних занять розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» (для студентів денної форми за за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2017) Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г.В. и Барбашин, В.В. и Росоха, В.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Інновації в проектуванні будівель і споруд» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельниківська, Н.В. и Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е., Мельниківська Н. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : конспект лекцій для студентів денної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 2 курсу галузі знань 18 ‒ Виробництво та технології спеціальності 185 ‒ Нафтогазова інженерія та технології / В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; ‒ Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. ‒ 52 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельниківська, Н.В и Абракітов, В.Е. (2017) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 курсу галузі знань 18 ‒ Виробництво та технології спеціальності 185 ‒ Нафтогазова інженерія та технології) / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Е. Абракітов, Н. В. Мельниківська. ‒ Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 42 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ситникова, Ю.В. (2017) Ситникова Ю. В. Вища математика : конспект лекцій з дисципліни (для студентів 1 курсу денної скороченої форми навчання спеціальності 192 – Будів-ництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика та електромеханіка, 275 – Транспортні технології (за видами), 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

КОНДРАЩЕНКО , О. В. (2017) КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Конспект лекцій (для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Григоренко, О. А. (2017) МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА» (для бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Григоренко, О. А.