Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 5045.

Доклад на конференции или семинаре

Каліненко, Б.Д. (2017) Побудова моделі управління часом у системі ресурсного забезпечення стратегічного проектного менеджменту. In: Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами: Матеріали Науково-практичної конференції, 17 березня 2017, К.: Університет економіки та права «КРОК».

Попенко, О. В. (2017) «Умный город» – точка роста региона и фактор повышения качества жизни общества. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Федотова, Ю. В. и Журавльова, Н. Р. (2017) Європейський досвід реформування житлово-комунального господарства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Федотова, Ю.В. (2017) Європейський досвід і роль міжнародних організацій у розвитку проектів державно-приватного партнерства в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Васюник, Т.І. (2017) Іноземні інвестиції як джерело відтворення основного капіталу. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Круглов, В. В. (2017) Інтеграція торговельного сектору у проекти державно-приватного партнерства на основі кластерного підходу. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Решетило, В.П. (2017) Історичний аспект взаємодії держави і бізнесу. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Решетило, В. П. и Маковська, К. Л. (2017) Аналіз ризиків проектів державно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Соловйов, А.В. и Торкатюк, В.И. и Жихор, Е.Б. и Соболева, А.Г. и Юрьева, С.Ю. и Пан, Н.П. и Якунин, А.В. (2017) Вероятные и детерминированные параметры бизнес-администрирования в жилищно-комунальных отраслях. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Юрьева, С.Ю. и Светличная, Т.И. и Бутник, Д.В. и Склярова, И.А. (2017) Выживание строительных предприятий в кризисных условиях турбулентной экономики на основе использования стратегии диверсификации. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Москвина, А. О. и Струкова, Д. Е. (2017) Государственно-частное партнерство как необходимое условие инновационного пути развития Украины. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Носик, О. М. (2017) Державно – приватне партнерство у сфері відтворення людського капіталу. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Килимник, І. І. и Хижняк, А. Ю. (2017) Державно-приватне партнерство в ЖКГ. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Юхнов, Б.Ю. и Яшинов, О. Л. (2017) Державно-приватне партнерство в ЖКГ як соціальна інновація. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Попенко, О. В. (2017) Державно-приватне партнерство в Україні: сьогодення і перспективи. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Камінська, Т. М. (2017) Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Гайдар, О. Є. (2017) Державно-приватне партнерство у програмному забезпеченні зайнятості. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Проневич, О. С. (2017) Державно-приватне партнерство як економіко-правовий механізм європеїзації системи охорони здоров’я України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Солопихіна, Д. А. (2017) Державно-приватне партнерство як засіб розширення застосування інноваційної енергетики та використання альтернативних джерел енергії. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Івасішина, Н. В. и Шевченко, В. М. (2017) Державно-приватне партнерство як механізм модернізації економіки в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Островський, І. А. и Костюк, В. Д. (2017) Державно-приватне партнерство як чинник децентралізації економіки України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Славута, О. І. (2017) Державно-приватне партнерство як чинник реформування системи тарифоутворення в ЖКГ. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Овсієнко, О. В. (2017) Державно-приватне партнерство як інститут правової економіки. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Волгіна, Н. О. (2017) Державно-приватне партнерство і проблеми підвищення ефективності капітального ремонту житлового фонду. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Радіонова, О. М. (2017) Державно-приватне партнерство – основа стратегічного управління міською зайнятістю. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Дубіщев, В. П. (2017) Децентралізація економіки України як ключовий напрямок підвищення якості державного управління. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Островський, І. А. и Гармаш, А. С. (2017) Децентралізація як стратегічний напрямок розвитку економіки України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Можайкіна, Н.В. (2017) Досвід формування державної підтримки малого та середнього підприємництва. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Костюк, В. О. и Ковальов, М. В. (2017) Дослідження впливу найважливіших чинників на зміну рівня доходності водопровідних послуг. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Наумов, М.С. (2017) Досягнення і проблеми державно-приватного партнерства в сфері міського наземного електротранспорту. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Славута, О.І. (2017) Законодавчі аспекти розв’язання проблеми розміщення внутрішньо переміщених осіб. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Воронина, Е. О. и Мигаль, А. C. (2017) Застосування міжнародного досвіду Державно-приватного партнерства в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Бурак, О.М. (2017) Зміни середовища функціонування у сфері благоустрою. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Воронина, Е. О. и Коваленко, С. П. (2017) Интенсификация экологического развития региона путем взаимодействия государства и сферы бизнеса на примере рынков вторичных ресурсов. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Волик, М. С. и Кругляк, В. А. (2017) Инфраструктурные проблемы внедрения страховой медицины в Украине. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Костюк, В.О. и Юхно, І.Є. (2017) Комплексне використання статистичних методів в управлінській діяльності субʼєктів господарювання. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Коляда, І. В. (2017) Концепція комплаєнс-контролю у діяльності кооперативного банку. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Овецька, О.В. (2017) Концепція управління змінами при реорганізації діяльності ПАТ«Нафтогаз України». In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Владимирова, М.С. и Калушка, І.В. (2017) Коучинг як елемент управління персоналом. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кайданник, О. Б. (2017) Метод дохідності інвестованого капіталу як фактор удосконалення тарифоутворення на комунальних підприємствах. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Сизова, А.С. (2017) Методи оцінки фінансової стійкості комерційних банків. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Пакулін, С.Л. и Пакуліна, Г. С. (2017) Механізм державно-приватного партнерства в управлінні розвитком економіки харківської області. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Дріль, Н. В. и Лятин, М. І. (2017) Механізми залучення інвестицій в будівництво житла в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Пакуліна, А. А. и Пакуліна, Г. С. (2017) Модель управління розвитком ЖКГ харківської області з урахуванням державно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Чуприна, О.О. и Чуприна, О.А. (2017) Місце та роль державно-приватного партнерства на шляху розвитку та забезпечення високої ефективності функціонування правової економіки в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Коляда, Т. А. и Сєвідова, Г. В. (2017) Нормативно-правове регулювання у сфері державно-приватного партнерства в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Прушківська, Е.В. и Черномаз, К.Г. (2017) Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Троян, В.І. (2017) Організаційно-економічні засади впровадження та управління корпоративною соціальною відповідальністю на підприємствах будівельної галузі. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Величко, В.В. (2017) Основні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Постернак, И.М. и Постернак, С.А. (2017) Особенности развития "КНТК ГЭРек" Одессы в изменяющейся среде хозяйствования. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Юр’єва, С.Ю. и Симиненко, О. (2017) Особливості бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Ярмак, О.В. (2017) Партнерства в сфері інтелектуальних послуг: зміст та моделі. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Радионова, Л.А. (2017) Партнерство власти, городского социума и бизнеса: вызов времени. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Понуровський, О.І. (2017) Переваги впровадження корпоративної соціальної відповідальності в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Наумов, М. С. и Прасол, О. Ю. и Сємєнцова, Х. В. (2017) Перспективи появи приватних залізничних перевізників в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Воронина, Е. О. (2017) Перспективы государственно-частного партнерства в развивающихся странах. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Рыбак, А. И. и Киреенко, Д. И. (2017) Повышение качества жизни населения в региональных центрах. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Шемігон, О.І. (2017) Поступальні тенденції лібералізації державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Бровдій, А. М. (2017) Проблеми реалізації принципу визначення державного партнера на конкурсних засадах. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Коляда, Т. А. и Бойко, Ю. Ю. (2017) Проблеми розвитку житлово-комунальних господарств та тарифоутворення. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Воронкова, А. А. и Куцина, Л. В. (2017) Проблеми та напрями використання державно-приватного партнерства в умовах сучасної України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Павицкая, М. П. (2017) Проблеми та перспективи реформи ТСББ в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Соболева, А.Г. и Соколов, Д.В. и Бутник, Д.В. (2017) Проблемы диверсификации в турбулентной экономике регионального развития предприятий. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Соловйов, О.В. (2017) Підприємництво як елемент бізнесу: економічний аспект. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Бервено, С. Н. (2017) Развитие государственно-частного партнерства как антикризисная мера государства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Мірошниченко, М.С. (2017) Реорганізація та реструктуризація банківських установ в сучасних умовах. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2017) Реформування житлово-комунального господарства в контексті демонополізації. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Шахно, А. Ю. и Андрух, Л. С. (2017) Роль держави та основні чинники формування і розвитку людського капіталу в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Смачило, В.В. и Скрипка, І. А. (2017) Роль держави у розвитку соціального підприємництва: європейський досвід. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Романіка, Т. К. (2017) Роль державно-приватного партнерства в створенні робочих місць для молоді. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Єгорова, Ю.В. (2017) Роль державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Кравченко, Н. В. (2017) Роль соціальних інвестицій у формуванні конкурентного потенціалу підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Гайденко, С. М. (2017) Система довгострокового тарифного регулювання в ЖКГ як чинник розвитку державно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Зінченко, В.М. (2017) Система оцінки та сертифікації кваліфікацій працівника як напрямок розвитку державно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Челомбітько, М. В. (2017) Системні проблеми державно-приватного партнерства як механізму реалізації нової регіональної політики та шляхи іх вирішення. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Семерульник, А. О. (2017) Социальное партнерство в трудовых отношениях как стабилизирующий фактор. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Смачило, В. В. и Халіна, В. Ю. (2017) Соціальне підприємництво як прогресивний напрям євроінтеграційного розвитку України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Волгіна, Н.О. и Слободенюк, О.В. (2017) Стратегічний розвиток підприємств будівельної галузі в умовах динамічного середовища через призму управління. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Янченко, Н. В. (2017) Стратегія популяризації робітничих спеціальностей. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Соболєва, Г.Г. и Бородіна, Є.О. (2017) Стратегія регіонального розвитку. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кайданник, О. Б. (2017) Сутність та особливості стратегії фінансового забезпечення комунальних підприємств. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Коляда, Т. А. и Нестеренко, О. О. (2017) Сучасні проблеми тарифоутворення в галузі ЖКГ. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Матвєєва, Н.М. (2017) Тарифне регулювання: мотиваційний механізм врахування ризику. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Островський, І.А. (2017) Теоретичні аспекти оцінки ризиків проектів публічно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Мостіпака, О.В. (2017) Турбулентність ринкової економіки. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Волгіна, Н.О. (2017) Удосконалення діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності будівельних підприємств у динамічному середовищі. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кайданник, О.Б. (2017) Управління дебіторською заборгованістю житлово-комунальних підприємств. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Железнякова, І.Л. (2017) Управління експлуатацією житлового фонду: досвід та проблеми української практики. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Світлична, Т.І. (2017) Управління ризиками та бізнес-адміністрування. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Бервено, О. В. и Луньова, К. С. (2017) Участь у державно-приватному партнерстві як конкурентна перевага торговельного підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Куцина, Л. В. (2017) Форми державно-приватного партнерства в аграрній сфері економіки України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Кущ, А. В. (2017) Формирование потребительской корзины Украины в соответствии с региональными особенностями. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Островський, І. А. и Скляров, М. В. (2017) Формування smart communities як інноваційний напрямок децентралізації в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Малик, О.В. и Хачатрян, А.А. (2017) Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах господарювання. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кравченко, В. І. (2017) Щодо реформування партнерства в охороні здоров’я України. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Романенко, А. Р. и Талалаенко, А. К. (2017) Экономические проблемы в становлении страховой медицины в Украине. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Кухтин, Е. В. (2017) Экономические стратегии жизнеспособности города. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Марченко, О. С. (2017) Юридичний консалтинг в системі правового забезпечення державно-приватного партнерства. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Пронкіна, Л. І. (2017) Якість послуг ЖКГ: характеристики та особливості відображення у ціні. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ", 1-28 ЛЮТОГО 2017 РОКУ, Харків.

Gazzola, Patrizia (2017) CSR and resilience in the turbulent times. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Мясников, В.О. (2017) Адаптивне управління як передумова інноваційного розвитку підприємств машинобудування. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Бібік, Н.В. (2017) Алгоритм встановлення діалогу зі стейкхолдерами як основа успішної реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кухтін, К.В. (2017) Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Гуржій, Н.М. и Мамич, А. (2017) Бізнес-планування та економічна стабільність підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Покуца, І.В. и Напольских, К.О. (2017) Використання logit-регресійної моделі при досліджені проблеми міграції працездатної молоді. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Єсіна, В.О. и Рижевська, Д.Ю. (2017) Впровадження мотивуючих заходів у діяльність управлінського персоналу комунального підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Лук’янов , В.І. и Дядченко, В.П. (2017) Деякі аспекти взаємодії освіти та ринку праці в умовах турбулентної економіки. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Тітяєв, В.В. и Моря, А.О. (2017) Деякі аспекти впровадження системи KPI в управлінні результативністю персоналу на підприємстві. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Матвєєва, Н.М. и Півазян, С.К. (2017) Деякі аспекти технології підприємництва. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Дріль, Н.В. и Слухай, В.В. (2017) Дослідження доступності Smart-житла. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Волгіна, Н.О. и Кононенко, О.Ю. (2017) Дослідження концептуальних засад розвитку вітчизняних систем централізованого теплопостачання. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Владимирова, М.С. и Маньковская, Ю.О. (2017) Дослідження ринку консалтингових послуг в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Мозговий, Є.В. (2017) Дослідження фінансового стану підприємств теплопостачання Харківської області. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Колектив авторів, (2017) Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ., Харків, 1-28 лютого 2017 р. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції молодих учених і студентів, Харків. (В процессе публикации)

Костюк, В.О. и Юхно, І.Є. и Руденко, А.О. (2017) Економіко-статистична модель для факторного аналізу продуктивності праці. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Соболєва, Г.Г. и Іванова, Ю.Г. (2017) Завдання та моделі аналізу фінансового стану підприємства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Чешук, В.О. и Полінкевич, О.М. (2017) Значення конкурентоспроможного потенціалу підприємства в новій економіці. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Картава, М.Ю. и Мозгова, Г.В. (2017) Зростання мобільного трафіку, як одна з основних тенденцій вітчизняного ринку електронної комерції. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Славута, Е.И. и Слухай, В.В. и Асташенко, Е.А. (2017) Использование аутстаффинга для снижения затрат предприятия. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Світлична, В.Ю. (2017) Кадрова безпека підприємства: визначення сутності та організаційних засад побудови. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Прасол, В.М. (2017) Кваліфікований персонал як запорука якості житлово-комунальних послуг. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Дріль, Н.В. и Михайлова, К.В. (2017) Концепція створення розумного міста. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Костюк, В.О. и Ніжник, Є.С. (2017) Моделювання і факторний аналіз рівня дохідності рухомого складу міськелектротранспорту. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Гайденко, С.М. (2017) Напрями забезпечення розвитку підприємств житлово- комунального господарства в турбулентних умовах. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Рудич, А.С. и Кравченко, І.Ю. (2017) Нормативно-правове забезпечення орендних операцій. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Димченко, О.В. и Тараруєв, Ю.О. (2017) Особливості аналізу рентабельності підприємств житлово-комунального господарства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Маркіна, І.А. и Почаєвець, Н.М. (2017) Особливості системи ризик-менеджменту вітчизняних підприємств. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Юр’єва, С.Ю. и Пільгуй, А. (2017) Особливості формування конкурентної стратегії будівельних підприємств в умовах підвищення турбуленності зовнішнього середовища. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кухтін, К.В. (2017) Персонал підприємства: шляхи підвищення результативності. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Макаренко, О.І. и Грінченко, А.Ю. (2017) Перспективи розвитку електронних грошей в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Уткіна, Г.А. (2017) Роль і місце інтелектуального потенціалу підприємства в формування інноваційного потенціалу. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Соколов, Д.В. (2017) Система управління інноваційним розвитком. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Макаренко, О.І. и Григор’єва, О.М. (2017) Становлення та розвиток грошового ринку в Україні. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Коюда, О.П. (2017) Теоретичні підходи до формування інноваційних систем на регіональному рівні. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Дячек, В.В. и Вагіна, Ю.Ю. (2017) Термінальні перевезення у прямих каналах збуту на прикладі мережі супермаркетів АТБ. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Гайденко, С.М. и Аксененко, Ю.В. и Гречкосій, С.О. (2017) Турбулентний підхід в методології економічного аналізу. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Димченко, О.В. и Павлова, О.Ю. (2017) Удосконалення механізмів ресурсозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Жарик, Є.А. (2017) Управління лідерськими компетенціями керівника. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Матвєєва, Н.М. и Штана, Д. (2017) Управління підприємницвом. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Соболєва, Г.Г. и Бездітко, О.С. (2017) Управління ризиком на підприємстві. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Вороніна, О.С. (2017) Фактори впливу на вартість і доступність житлової нерухомості. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Гернего, Ю.О. (2017) Фінансові механізми трансформації інноваційного суспільства. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Колодійчук, А.В. (2017) Характеристика SMART-моделі організації діяльності Львівського ІТ-кластеру. In: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ "БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ", 1 – 28 лютого 2017 р., Харків.

Кадикова, І.М. и Ларіна, С.О (2016) Формалізація процесів – основа розробки інформаційної технологій управління проектами та програмами. In: Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та науковців., 9-10 грудня 2016 р., Одеса: ОДАБА.

Андрієнко, Я. В. и Доценко, В. В. (2016) Гендерні особливості життєвих перспектив майбутніх правоохоронців. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бабаев, В.Н. и Кадыкова, И.Н. и Ларина, С.А. (2016) Информационные технологии в проектном менеджменте на стратегическом уровне. In: Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево.

Бабаев, В.Н. и Кадыкова, И.Н. (2016) СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: ХІІІ Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 13-14 травня 2016, Киев.

Коляда, І. В. (2016) SMARTCITY: УТОПІЯ ЧИ ПАНАЦЕЯ? In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Popovich, O.V. (2016) TOLERANCEIN CULTURE OF A PROVINCIAL TOWN. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Наумова, С. С. и Зінчина, О. Б. (2016) ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Золотов, С. М. и Литвинова, Г. М. (2016) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: ВИМОГИ СУЧАСНОЇ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Лахижа, М. І. (2016) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мирошниченко, А. Ю. и Радіонова, Л. О. (2016) ІСТОРІЯ СЕЛА СТАРА ВОДОЛАГА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Король, В. М. (2016) ЇДАЛЬНІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У ВІДБУДОВЧИЙ ПЕРІОД (1943-1950 рр.). In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Хахалина, А. С. (2016) БЕЗБАРЬЕРНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ГУМАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Колесник, А. В. и Клочко, О. В. и Касинюк, Л. А. (2016) БУДІВЕЛЬНИЙ ПІДРЯД І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ І ПРАВИЛ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Білостоцький, М. О. (2016) ВІДНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ У ХАРКОВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х – НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коротєєва, А. С. и Радіонова, Л. О. (2016) ВЗАЄМОДІЯ ПАРТІЙ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Весна, А. В. и Суфранова, М. В. (2016) ВЗАИМОСВЯЗЬ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гришина, В. С. (2016) ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Озаровська, А. В. (2016) ВПЛИВ ЯКОСТІ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Булатова, О. К. и Зинчина, А. Б. (2016) ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ: ГЕНДЕРНАЯ ЛИНЗА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Козлов, Б. А. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ГЕОДЕЗИЯ КАК НАУКА И ПРАКТИКА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Конь, Д. А. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Реуцкий, И. Ю. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радукан, Д. И. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Чаплигін, О. К. и Сук, О. Є. (2016) ГЛОБАЛЬНЕ МІСТО В СТРУКТУРІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Корабльова, Н. С. (2016) ГОМОЛОГІЯ МІСТА І ДУШІ В «ДЕРЖАВІ» ПЛАТОНА І НЕБЕЗПЕЧНЕ ПИТАННЯ «ЩО Я ПОВИНЕН РОБИТИ?» В СУСПІЛЬСТВІ ГРОШЕЙ ЧАСІВ ФІНАНСОМІКИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Пелипас, Е. А. и Гаращенко, К. И. и Проценко, О. П. (2016) ГОРОД В «ЖИЗНЕННОМ» МИРЕ ЧЕЛОВЕКА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бибик, Н. В. и Троян, В. И. (2016) ГОРОДА В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шкрябко, А. В. (2016) ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радионова, Л. А. (2016) ГОРОДСКОЙ СОЦИУМ – ИМПЕРАТИВ СУБЪЕКТНОСТИ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гужва, А. А. (2016) ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Островський, І. А. (2016) ДІАЛЕКТИКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гармаш, А. С. и Островський, І. А. (2016) ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Жайворонко, Б. Л. и Филярская, И. С. и Касынюк, Л. А. (2016) ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коженєвські, Л. и Сєріков, Я. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ЯК КАТЕГОРІЇ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ». In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Герасименко, А. Ю. (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гавриличенко, Є. В. (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МІСТА – ІМПЕРАТИВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Садовников, О. К. и Левченко, А. Р. (2016) ИЛЛЮЗОРНОСТЬ КАК ОПАСНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кузнецова, Н. А. и Радионова, Л. А. (2016) ИМИДЖ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Левченко, А. Р. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шутов, А. И. (2016) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА». In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Прокопенко, В. В. и Косицына, Э. С. (2016) К ВОПРОСУ О ПОКАЗАТЕЛЕ ОЦЕНКИ СРЕДОЗАЩИТНЫХ И СРЕДОФОРМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кухтин, Е. В. (2016) К ВОПРОСУ О СОЦИОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Голованова, Н. В. (2016) КИЄВОЦЕНТРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯД. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Грек, М. О. (2016) КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МІСТА ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Киреенко, Н. В. (2016) ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Болотова, Ю. В. (2016) ЛЮДИНА І МІСТО У ВИМІРІ СУЧАСНИХ ЕКЗІСТЕНЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Підставська, Т. В. и Островський, І. А. (2016) МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ ТУРИСТСЬКІ АЛЬЯНСИ ЯК ІНСТИТУТИ РОЗВИТКУ МІСТ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Козирєва, Н. В. (2016) МІСТО ХАРКІВ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 20–30-х рр. ХХ ст. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. (2016) МІСТО ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА: ДО МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Коваленко, Н. В. (2016) МІСТО ЯК ЧИННИК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Білуха, Л. А. (2016) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Касинюк, Л. А. (2016) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРІЯ І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Садовніков, О. К. и Кочура, Л. О. (2016) МОБІЛЬНІСТЬ ЯК РЕАЛІЯ МАЙБУТНЬОГО ІСНУВАННЯ МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кочура, Л. О. и Радіонова, Л. О. (2016) МОНОМІСТА: ВІД ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ДО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕПОХИ (на прикладі м. Куп`янськ). In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Зинчина, А. Б. и Ладыгина, М. С. (2016) МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Тесленко, Р. Ю. (2016) НЕРІВНІСТЬ ТА ПРОТИРІЧЧЯ СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІСТА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Минниханов, Р. Н. и Калимуллин, И. И. и Кильдеев, М. В. и Сериков, Я. А. (2016) ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Склярова, І. А. и Єсіна, В. О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ БЛАГОУСТРОЮ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Корженко, В.В. (2016) ПЕРЕДІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: ФЕНОМЕН МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кочура, Л. О. и Штефан, С. І. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСТ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Галіщев, А. М. и Островський, І. А. (2016) ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ ТУРИСТСЬКИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Могилка, В. А. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ПОЛИТОЛОГИЯ И ГЕОДЕЗИЯ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ілляшенко, А. В. (2016) ПРИВАТИЗАЦІЯ: ЮРИДИЧНІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ніколаєва, С. А. (2016) ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Зарицький, О. В. (2016) ПРОБЛЕМА ВЕДЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ В ДИНАМІЧНІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Євдокімов, О. В. (2016) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У РОБОТАХ ЗАКОРДОННИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Левченко, Д. Р. (2016) ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗМА В АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Кочура, Л. А. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мирошниченко, А. Ю. и Будко, В. В. (2016) ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ И ЕГО ПРИЗНАКИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Темнохуд, А. А. (2016) РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Конь, Д. А. и Штефан, С. И. (2016) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ КАК ОГРАНИЧЕННОГО РЕСУРСА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Семерульник, А. О. и Радионова, Л. А. (2016) РЕКЛАМА В ХАРЬКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шутова, Л. А. (2016) РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК ИМПЕРАТИВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Нохріна, Л. А. (2016) РИНОК ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Штефан, С. І. и Троян, В. І. (2016) РОЗВИТОК МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ТА ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Штефан, С. И. и Драчова, С. И. (2016) РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Медведева, А. О. (2016) РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ГОРОДОВ УКРАИНЫ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радіонова, Н. В. (2016) РОЛЬ ОСВІТИ У СТРУКТУРУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МІСТА (НА МАТЕРІАЛІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТ.). In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сухонос, М. К. и Мєдвєдєва, Т. О. (2016) РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шеховцова, В. О. и Зінчина, О. Б. (2016) СІМ’Я ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Клименко , Г. Т. (2016) СЕРВІС В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ МАТРИЦІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ерёменко, К. В. и Романов, И. Е. и Проценко, О. П. (2016) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Панько, О. и Храпко, Е. и Проценко, О. П. (2016) СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА В ДИХОТОМИИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Загребельная, Е. С. и Кудрявцев, А.Ю. (2016) СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД: ПРОБЛЕМЫ «УРБАЭКОЛОГИИ». In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Олійник, С. В. (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шевченко, В. И. и Зинчина, А. Б. (2016) СОЦАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ САМОУБИЙСТВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Іванів, Х. І. и Радіонова, Л. О. (2016) СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БОЛЕХОВА). In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Склярук, Н. И. (2016) СТОИМОСТНОЙ МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ТРУДА КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Войцун, О. Є. (2016) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ріфаі, Д. Б. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Радіонова, О. М. (2016) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МІСТА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Козирєва, Н. В. и Дорогавцев, Д. О. (2016) ТРАМВАЙ У ЛАНДШАФТНІЙ СТРУКТУРІ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Михайлова, И.А. (2016) ТРАНСФОРМАЦИИ ИДЕИ МОДЕРНА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Асташенко, К. О. и Слухай, В. В. и Тимофієва, С. Б. (2016) УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Шепеленко, І. П. (2016) УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Малиніна, Т. В. (2016) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Деміхов, О. І. (2016) ФІЛОСОФІЯ МІСТА В УКРАЇНІ – ВИТОКИ І СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ НА ПРИКЛАДІ м. СУМИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Садовников, О. К. и Конь, Д. А. (2016) ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Корниец, А. В. (2016) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Репринцева, А. В. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОРОД, КУЛЬТУРА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Носовский, Д. Е. и Ставицкая, К. Н. и Проценко, О. П. (2016) ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ СОВЕТСКОГО ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Стольберг, Ф. В. и Решетченко, А. І. (2016) ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ: ВПЛИВ НА УРБАНІЗОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Таукешева, Т.Д. (2016) Здобутки бюджетної децентралізації на прикладі бюджету міста Харкова. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Mella, Piero и Gazzola, Patrizia (2016) As the turbulent environment in periods of accelerated dynamics modifies structures and functions of viable firms. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) Geovirtual Urban Environments as Media for the Communication of Information Related to Managing Urban Land. In: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) MATH MODELING OF INFLUENCE ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPOT SYSTEMS. In: Проблеми та перспективи розвитку національних економік від мікро до макро рівня.

Гайденко, С.М. и Телятник, С.В. (2016) Space-аналіз стратегічних перспектив підприємства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) State regulation and legal support for entrepreneurial activities of business entities, which provided services for the carriage of passengers on public bus routes in Ukraine. In: International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization.

Аннабаєв, Е. Д. и Розсильний, М. Ю. и Фесенко, Т. Г. (2016) «Гендер та інвалідність» як контекст архітектурно-планувального моніторингу дитячих майданчиків. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпенко, К. І. (2016) Ідея універсалізму Ю. Габермаса як передумова гендерної комунікації. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дудіна, О. О. (2016) Імідж випускника вищої школи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Єршов, К.С. (2016) Імідж випускника вищої школи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Кириліва, О. С. (2016) Імідж випускника вищої школи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Саніна, І. М. (2016) Імідж випускника вищої школи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Хов’якова, В. Є. и Пруненко, Д. О. (2016) Імідж випусника вищої школи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Величко, В.В. и Єнікєєв, Ю.Р. и Молчанов, Д.В. (2016) Інвестиційна привабливість в управлінні розвитком регіону. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Дріль, Н.В. и Ольховська, М.А. (2016) Інвестування житлового будівництва в умовах турбулентної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Вороніна, О.С. и Кулєшова, К.С. (2016) Інновації – найвіжливіший фактор сталого економічного зростання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Квартенко, О.М. (2016) Інтенсифікація безреагентних методів знезалізнення підземних вод. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Величко, Т.В. (2016) Інтенсифікація процесу очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Зінчина, О. Б. (2016) Інтернет-аддикція як ризик сучасної соціалізації молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Панасенко, О.О. и Панов, В.В. (2016) Інформаційні технології та реінжиніринг в реорганізації оперативного управління підприємством ВКГ. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Куропатов, Г. В. и Дідович, В. Є. (2016) Історичне краєзнавство як гуманітарна складова підготовки фахівців. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Жиляков, В.Я. (2016) Адаптация законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере строительства и коммунального хозяйства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Душкин, С.С. (2016) Активаторы реагентов. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Звягінцева , І.М. (2016) Активний спосіб життя як засіб профілактики захворювань. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Товарницька, В.І. (2016) Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Тітяєв, В.В. и Шептуха, О.М. (2016) Актуальні проблеми фінансування житлово-комунального господарства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Швець, Л.М. (2016) Актуальність організації спеціалізованих сімейних просторів у вищих навчальних закладах. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Васильченко, Я.В. (2016) Анализ технических решений по улучшению работы установок для водоподготовки теплоэнергетических систем. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Насонова, Л. І. и Капенко, К. І. (2016) Аналіз гендерної складової етикету взаємовідносин статей. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сотник, М.І. и Молошний, О.М. и Москаленко, В.В. (2016) Аналіз ризиків та переваг застосування герметичних насосів з трансформатор-асинхронним приводом. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Бурак, О.М. (2016) Аспекти виховання студентської молоді у театрі і школі танцю «The Next». In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Кришталь, В. М. и Рибак, Г. І. (2016) БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ПОДАТКИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Юр’єва, С.Ю. и Пільгуй, А.С. (2016) Будівельна галузь в умовах нестабільної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Ціленко, В. А. (2016) Будівельний ринок як об`єкт господарсько-правового регулювання. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Владимирова, М.С. (2016) Бізнес-процеси як основа ефективного управління підприємством. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА. In: МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем.

Матвєєва, Н.М. (2016) Вдосконалення процедури тарифного регулювання: публічність, регіональні особливості, механізми корегування. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Сорокіна, К.Б. (2016) Види реакторів для проведення анаеробного розкладання органічних речовин у стічних водах. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Ковальчук, В.П. и Проценко, С.Б. (2016) Визначення економічно обґрунтованої товщини утеплення фасадів будинку з урахуванням капітальних та експлуатаційних видатків на опалення. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Торкатюк, В.І. и Яковлев, Є.А. и Світлична, Т.І. и Кучма , А.Ю. и Куринко, Л.В. и Леуненко, О.В. и Соболева, Г.Г. и Кравцова, Л.В. и Шумаков, Ф.Т. (2016) Визначення економічної ефективності житлово-комунальних розробок з використанням експертних методів. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Дегтяр, М.В. (2016) Визначення нормативів рідких побутових відходів. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Тараруєв, Ю.О. и Ішарченко, К.О. (2016) Використання грошових потоків підприємства для визначення ефективності його діяльності. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Поколодна, М.М. (2016) Використання засобів екскурсійної роботи для цілей виховання студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Антоненко, Г. М. (2016) Використання технології web-квест у позанавчальній діяльності студентів педагогічного університету (на прикладі науково-педагогічної діяльності О. В. Погорєлова). In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Золотарьова, І.М. и Пономарьов, О.С. (2016) Виховання студентів в контексті педагогічного спілкування. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Торяник, Н. Ф. (2016) Виховання студентів на заняттях дисципліни «Проектування об’єктів зеленого будівництва». In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Гарбуз, Н.В. и Соколов, В. А. (2016) Виховання у вищому навчальному закладі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Непочатова, Г. В. (2016) Виховання у студентів загальнолюдських цінностей. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Наумов, М. С. (2016) Виховна політика в галузі освіти як фактор соціалізації молоді в інформаційному суспільстві. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лук’янов, В. І. (2016) Виховна робота – невід’ємна частина освітнього процесу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Казарова, Р. А. (2016) Виховний потенціал занять природничо-математичного циклу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Кайданник, О.Б. (2016) Виховний потенціал студентського самоврядування у формуванні особистості майбутнього фахівця. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Денисенко, С. М. (2016) Виховні аспекти фахової підготовки студентів спеціальності «Бухгалтерський облік». In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Хусаинов, Р.В. (2016) Влияние глобализации на конкурентоспособность высшего учебного заведения. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Москальова, К. О. (2016) Водозберігаюча політика в системі водоспоживання та водопостачання. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Бондарь, Ю. С. (2016) Воспитание как средство формирования базовой культуры личности. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Вальченко, И.В. и Плотникова, Т.А. (2016) Воспитание толерантности и культуры межнационального общения у студентов-иностранцев на уроках по страноведению. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Ткаченко, Р. Б. (2016) Воспитательная работа в вузе как условие обеспечения качества подготовки специалиста. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Горошко, Н.І. (2016) Вплив занять загальною фізичною підготовкою студентів у вищих навчальних закладах на психологічний та фізичний стан майбутнього фахівця. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Россінський, В.М. и Саблій, Л.А. (2016) Вплив поверхнево-активних речовин на процеси денітрифікації при біологічному очищенні стічних вод. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Карєв, А.І. и Данченко, Ю.М. (2016) Вплив природи дисперсних органічних наповнювачів на фізико-механічні властивості композитів з вторинного поліпропілену. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Четчикова, О. І. (2016) Вплив фізичної культури та спорту на формування особистості студента. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Дідович, Е. В. и Куропатов, Г. В. (2016) Впровадження сучасних аспектів державної виховної політики в студентському середовищі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Король, О. В. и Гордієнко, Н. М. (2016) Впровадження сучасних моделей та соціальних практик у сфері виховання молоді в Сумському державному університеті. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Боровик, М.В. (2016) Впровадження інноваційних освітніх технологій в процес підготовки компетентних фахівців. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Іванова, Ю. А. (2016) Впровадження інноваційних технологій в процес фізичного виховання студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Капінус, О. Я. и Сичова, В. В. (2016) Гендерна компонента у сфері державного регулювання внутрішньої міграції. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Помаза-Пономаренко, А. Л. и Домбровська, С. М. (2016) Гендерна складова стабільного соціально-економічного розвитку регіонів, безпеки та модернізації. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ніколюк, А. В. и Ворчакова, І. Є. (2016) Гендерне бюджетування як демократична складова розвитку суспільства. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бурлуцька, Т. Л. и Онипченко, О. І. (2016) Гендерний аспект формування усвідомленого батьківства як соціально-педагогічна проблема. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ашуров, А. Е. и Мальцев, П. А. и Капенко, К. І. (2016) Гендерний компонент в медицині. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Муравйова, В. Д. и Євдокімова, О. О. (2016) Гендерні особливості змістовних характеристик Я-образу молодих жінок сучасної України. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Лисенко, К. С. и Чуєшкова, О. В. (2016) Гендерні особливості стресостійкості та пізнавальних процесів до та після стресової ситуації. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Г.Г. (2016) Гендерні проекти та академічна доброчесність (з досвіду участі Гендерного центру ХНУМГ імені О. М. Бекетова у проектах гендерного бюджетування). In: Підсумкова конференція Х Регіонального конкурсу молодих вчених "Ґендерна політика очима української молоді", 30 листопада, Харків.

Фесенко, Г. Г. (2016) Гендерні проекти та академічна доброчесність (з досвіду участі Гендерного центру ХНУМГ імені О.М.Бекетова у проектах гендерного бюджетування). In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Чернядєва, В. П. и Михайльова, К. Г. (2016) Гендерні пріоритети на сучасному ринку праці (на прикладі м. Харків). In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Древаль, Ю. А. и Фролов, Р. С. (2016) Гендерні стереотипи та їх прояви у спорті. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фісун, К. Г. и Суковата, В. А. (2016) Гендерні стратегії та емансипація в живописі жінок- художниць ХІХ століття. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Т.Г. и Шахов , А.В. и Фесенко, Г.Г. (2016) Гендерні індекси як інструмент розбудови Нового Шовкового Шляху. In: Соціальні трансформації: сім'я, шлюб, молодь, середній клас та іноваційний менеджмент в країнах Нового Шовкового Шляху, 15-18 вересня 2016 року, Одеса.

Гиль, Д.А. (2016) Головні завдання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Торкатюк, В.І. и Жихор, О.Б. и Бубенко, П.Т. и Момот, Т.В. и Юр’єва, С.Ю. и Костюк, В.О. и Коненко, В.В. и Пан , М.П. и Кадничанський, Н.В. и Бораковський, А.В. и Канжа, Мохамед Али (2016) Головні проблеми тарифного регулювання у сфері житлово-комунальної діяльності і основні шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Омаров, А. М. (2016) Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Говорун, О. В. (2016) Господарсько-правове забезпечення публічних функцій саморегулівних організацій. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Лебьодкін, К. С. (2016) Господарсько-правовий механізм державної підтримки у промисловому виробництві. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Шпаков, В.В. (2016) Господарсько-правові засоби зміцнення регулюючого впливу держави. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Чуева, К.Ю. (2016) Государственное регулирование жилищно-коммунального сектора Украины : состояние, проблемы, перспективы. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Романько, І. М. (2016) Громадянське виховання як запорука формування свідомого громадянина. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Проневич, О. С. и Коляда, Т. А. (2016) Громадянсько-правове виховання студентської молоді як важливий чинник розбудови правової держави та ствердження громадянського суспільства. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Мартышова, Л.С. (2016) Гуманитарная составляющая подготовки архітектора. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Широка, С. І. (2016) Гуманітаризація вищої технічної освіти як засіб формування соціального капіталу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Болотова, Ю. В. (2016) Гуманітарна освіта як фундаментальний елемент професійної компетенції технічної еліти. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Кульбака, А. М. (2016) Гуманітарна освіта – основа виховання молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Закурдай, С.О. и Андрійченко, В.П. и Агарков, І. В. (2016) Гуманітарна складова підготовки фахівців у ВНЗ. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Безкоровайний, Д.О. (2016) Гуманітарні питання фізичного виховання. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Александрова, М.В. (2016) Два аспекти, що необхідно враховувати у вихованні молоді: дорослішання замість виховання та опрацювання травматичного досвіду. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Рудаченко, О.О. (2016) Дебіторська заборгованість як одна із загроз кризового стану підприємств житлово-комунального господарства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Малєєв, О.І. и Мастюх, М. О. (2016) Державна виховна політика як фактор соціалізації молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Донцова, Л. Д. (2016) Державна виховна політика як фактор соціалізації молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Саркісян, Е. К. (2016) Державна політика щодо регулювання житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Семерніна, М. С. (2016) Державна політика щодо регулювання житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Федотова, Ю.В. и Моря, А.О. (2016) Державне регулювання житлово-комунального господарства України: світовий досвід та перспективи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Стус, К.А. (2016) Державне регулювання житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Зубенко, І. В. (2016) Державне регулювання житлово-комунального сектору України: стан, проблеми, перспективи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Нгуєн Тхі, Тхуі Лінь (2016) Державне регулювання житлово-комунального сектору України: стан, проблеми, перспективи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Коляда, Т.А. и Любивий, О.С. (2016) Державне регулювання житлово-комунального сектору України: стан, проблеми, перспективи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Чернофостенко, Н.В. (2016) Державне регулювання тарифів на підприємствах житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кириленко, К. В. (2016) Державно-приватне партнерство як форма співпраці держави з приватним бізнесом. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Коляда, Т.А. (2016) Державно-приватне партнерство як чинник модернізації національної економіки. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Татарінов, С. (2016) Державно-приватне партнерство: до постановки проблеми. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Гаруст, А. Ю. (2016) Десятилетие студенческого самоуправления. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лусь, В.І. (2016) Дещо про геометричний зміст навколишнього світу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Касинюк, Л. А. (2016) Деякі аспекти правового виховання молоді в сучасній Україні. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Тимофієва, С.Б. (2016) Деякі аспекти реформування житлово-комунального комплексу. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Наумова, С.С. (2016) Деякі проблеми тарифного регулювання на житлово-комунальні послуги в Україні та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Постовик, П. Р. и Грінченко, Я. Р. и Фесенко, Т. Г. (2016) Дискримінаційна реклама в архітектурно-історичному просторі Одеси. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кулик, В. Б. (2016) Дистанційне навчання на теренах мистецтва. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Янишен, Б.В. (2016) До питання визначення енергетичної безпеки – правовий аспект. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Колесник, К. Е. (2016) Досвід використання інтелектуальних ігор при вивченні гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Мазіна, І.О. (2016) Досвід впровадження державно-приватного партнерства за кордоном та в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Рудська, В.О. и Саблій, Л.А. (2016) Дослідження процесу іммобілізації мікроорганізмів на полімерному носії. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Телятник, С.В. (2016) Дослідження техніко-економічних показників функціонування підприємств теплопостачання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Гордин, Л. Я. и Бредун, И. В. и Лебеденко, О. В. (2016) Духовные приоритеты делового общения в воспитательно-образовательной стратегии выпускников высшей школы. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Вороніна, О.С. и Жура, М.І. (2016) Діагностика виробничого потенціалу будівельного підприємства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Вітченко, Д.М. (2016) Діяльність харківського осередку діячів українського модерну як приклад для виховання студентів-архітекторів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Покуца, І.В. (2016) Економіко-математична модель оптимізації фінансових коштів підприємства ВКГ. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Островський, І.А. и Костюк, В.Д. (2016) Економіко-правові аспекти модернізації житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Гайденко, С. М. (2016) Економічні та правові аспекти державного регулювання екологічних ризиків у житлово-комунальному господарстві України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Жигло, В.В. (2016) Естетичне виховання студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Єсіна, В.О. и Шевчук, В.В. (2016) Ефективний розвиток житлово-комунальних підприємств. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Йосипок, О. Г. (2016) Ефективність та проектування моделі виховної роботи в технічному коледжі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Коляда, Т.А. и Булатова, О.К. (2016) Ефективність управління у сфері державно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українські реалії. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Решетило, В. П. и Українцева, Д. М. (2016) ЖКГ як природна монополія: принципи, проблеми та перспективи функціонування. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Нофенко, А. C. и Ворчакова, І. Є. (2016) Жінки в українській політиці: виклики та перспективи. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Голояд, Д. и Швець, Л. М. (2016) Закордонний досвід створення дитячих просторів та сімейних центрів підтримки на базі бюджетних організації різного спрямування та ВНЗ. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рудяга, І. М. (2016) Залізничний транспорт як об`єкт реформування: зарубіжний досвід. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Акімова, Т.А. (2016) Засоби тарифного регулювання у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Килимник, І.І. и Акімова, Т.А. (2016) Засоби тарифного регулювання у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Старостіна, А.О. (2016) Засоби тарифного регулювання у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Старостіна, А.Ю. (2016) Застосування програмного підходу для реалізації стратегії розвитку міста сучасного. In: V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих науковців "Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)", Травень 2016, м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Юр’єва, С.Ю. и Боряк, Г.В. (2016) Застосування стратегічного управління при розробці концепції розвитку. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Iванова, Ю. В. и Рассказова, О. І. (2016) Зміст та методи формування усвідомленого батьківства студентської молоді в умовах розбудови суспільства гендерної рівності. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Нестеренко, Л. В. (2016) Значение гуманитарного компонента в области подготовки кадров. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Борисенко , Н.В. (2016) Значение мотивации студентов к занятиям физической культурой. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лисачук, Л. Н. и Семянникова, Н. Л. (2016) Значение социокультурного фактора в воспитательной работе с иностранными студентами. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Проценко, О. П. и Васильева, Л. А. (2016) Имиджевая стратегия в самореализации личности випускника высших учебных заведений. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Давыдов, В.С. (2016) Интенсификация процесов очистки маломутных цветных вод. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Душкин, С.С. (2016) Использование активированных растворов реагентов при подготовке экологически чистой питьевой воды. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Черноносова, Т.А. и Завальный, А.В. и Гордиенко, С.Н. (2016) К вопросу о повышении энергоэффективности городской застройки. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Давідіч, Н.В. (2016) К вопросу планирования качества городского пассажирского транспорта. In: Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты , Екатеринбург.

Діденко, Ю. М. (2016) КОМУ НАЛЕЖИТЬ ПУБЛІЧНИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР В УКРАЇНІ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Семенов, В.Т. и Панкеева, А.Н. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. In: Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія, 18-21 січня 2016 року, Братислава.

Дешина, А. А. (2016) Качество воспитательного процесса в вузе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Пряницкая, В. Б. (2016) Компетенции современного преподавателя высшей школы. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Коляда, І.В. (2016) Комплаєнс-контроль у системі забезпечення економічної безпеки банківських установ: до постановки проблеми. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Козирєва, Н. В. (2016) Комунікативна парадигма навчально-виховного процесу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Стрюк, К. М. (2016) Конструктивне розв`язання конфліктів у навчально-виховному процесі ВНЗ. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Соколова , Г. П. и Сергейчук, Л. В. и Гринченко , Е. В. (2016) Конфликтные ситуации на занятиях и способы их разрешения. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Нєхорошева, А.С. (2016) Концесійні відносини як форма державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Регішевська, В. В. и Александров, Ю. В. (2016) Копінг-стратегії злочинців: гендерний аспект. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Понуровський, О.І. (2016) Корпоративна соціальна відповідальність як форма ведення бізнесу: основні форми, проблеми та перспективи впровадження. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Прижкова, О. Ю. (2016) Коучинг як сучасна течія педагогічного співробітництва. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Панова, О.Д. и Бездітко, О.С. (2016) Креативність як нова парадигма розвитку міст в глобальному просторі. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Величко, В.В. (2016) Логістичний менеджмент в бізнес-адмініструванні підприємства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Доля, К.В. и Доля, К.В. (2016) МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВНОВЬ ПОЯВИВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА. In: МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем.

Старостина, А.Ю. (2016) Метод мониторинга программ проектно-ориентированных предприятий городского хозяйства на основе ценностного подхода. In: Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП–2016). Международная научно-практическая конференция , 13-16 сентября 2016 г. , Коблево.

Скоромный, А.Л. (2016) Методика выбора рационального материала корпуса рукавного фильтра с импульсной регенерацией. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Вороніна, О.С. (2016) Методика ціноутворення в будівництві. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Гайденко, С.М. (2016) Механізм реалізації стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Трофимець, Т.Ю. (2016) Механізми державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Федоров, Н.В. и Хренов, А.М. и Миланко, В.А. (2016) Моделирование энергоэффективных режимов функционирования систем подачи и распределения воды. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Костюк, В.О. (2016) Моделювання і індексний факторний аналіз рівня доходу водопровідно-каналізаційних підприємств. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Славута, О.І. (2016) Модернізація будівельних стандартів в контексті євроінтеграції. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Коляда, Т.А. (2016) Модернізація правового виховання студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Панова, О.Д. и Полонська, І.В. (2016) Мотивація праці персоналу в сучасних умовах господарювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Курова, Ю. І. и Греса, Н. В. (2016) Міжособистісна залежність у взаємозв’язках з рефлективністю: гендерний аспект. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Островський, І. А. и Гармаш, А. С. (2016) Мікроекономічні засади розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Матковський, О. М. (2016) Народна музикальна культура як засіб естетичного виховання студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Нефьодов, А.О. (2016) Насосні агрегати та технології з додатковим обладнанням компанії ТОВ «ВАРНА» (м. Харків). In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Денисов, А. І. (2016) Національна технологічна безпека як об`єкт законотворчої діяльності держави. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Федіна, В. М. (2016) Національно-патриотичне виховання студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Шавкун, В. М. и Усікова, О. Ю. (2016) Національно-патріотичне виховання у вищій школі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Волкова, Л. В. (2016) Національно-патріотичне виховання як фактор цілісного формування студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Вересова, М.В. (2016) Недоліки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Радченко, А. А. (2016) Необходимость воспитания в молодёжи новой духовности. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Прасол, В.М. (2016) Необхідність формування відповідального і ефективного власника багатоквартирного будинку, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг з управління багатоквартирними будинками. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Останіна, А. В. (2016) Нормативно-правове регулювання трансферу технологій у сфері фармацевтичного виробництва. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Безлюбченко, О.С. и Апатенко, Т.Н. (2016) О вопросах оптимизпции генеральных планов городов. In: Міжнародна науково-практична конференція Економіка, наука, освіта:інтеграція та синергія.

Коринько, И.В. и Пилиграмм, С.С. (2016) О проекте «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» и ходе его реализации в соответствии с условиями МБРР. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Тимофеева, С. Б. и Асташенко, К. А. и Слухай, В. В. (2016) О роли культурно-досуговой деятельности в социальном воспитании студенческой молодежи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бережна, К. С. (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. In: Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 10 лют. 2016 р.).

Иванченко, О.О. (2016) Обоснование использования процессов очистки сточных вод в анаэробных условиях. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Яровицкая, Н. А. (2016) Образовательные стратегии высшей школы. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Коптєва, Г.Л. (2016) Образотворче мистецтво як гуманітарна складова підготовки архітекторів у вищих навчальних закладах. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бас, О.В. (2016) Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – нова форма господарювання. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Герасименко, А.В. (2016) Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Розгляд законодавства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Івасішина, Н.В. (2016) Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в Україні та США. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Булгакова, О.В. (2016) Озонування як метод боротьби зі спуханням активного мулу. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Скіндер, Н. В. (2016) Олімпіада-2016 та нові спроби встановлення гендерної рівності у спорті. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Корсаков, Д. О. и Сидоренко, Д. С. и Сидоренко, Л. Й. (2016) Олімпіадна робота як невід’ємна складова методичної роботи навчального закладу, запорука формування висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Воропай, Е.С. и Проценко, С.В. (2016) Определение влажности обезвоженного осадка бесконтактным методом. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Василенко, С.Л. и Волков, В.Н. (2016) Определение объемов реновации городских водопроводных сетей. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Сероглазов, А.С. (2016) Оптимизация систем водоснабжения прокатных цехов металлургического производства. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Дрозд, Г.Я. (2016) Опыт использования осадков сточных вод в дорожном строительстве. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Постернак, И.М. и Постернак, С.А. (2016) Организационные мероприятия повышения энергоэфективности реконструкции зданий исторической застройки Одессы. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Шураков, С.М. (2016) Організаційно-економічний механізм реформування житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кишинський, І. Б. (2016) Організаційно-правові засади управління житлово-комунальним господарством. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Островський, І. А. (2016) Організаційні аспекти виховної роботи у вищому навчальному закладі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Завальний, О.В. и Гайко, Ю.І. (2016) Організаційні можливості вищої технічної освіти в забезпеченні громадянського виховання студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Гладка, О. Е. (2016) Організація дозвілля студентів як важлива складова навчально-виховного процесу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бухтєєва, Н.В. (2016) Освіта – цілеспрямований процес виховання і навчання. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Можайкина, Н. В. и Токарь, В. С. (2016) Основные аспекты корпоративной культуры современного университета. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бабаев, В. Н. и Дымченко, Е. В. и Торкатюк, В. И. и Шутенко, Л. Н. и Стадник, Г. В. и Якунин, А. В. и Бутник, Д. В. и Кухтин, Е. В. и Рябовол, Н. Н. (2016) Основные задачи и направления оказания партнерской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Якунин, А.В. и Бутник, Д.В. и Кухтин, Е.В. и Рябовол, Н.Н. (2016) Основные задачи и направления оказания партнерской поддержки государства в развитии жилищного фонда городов Украины. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Гранкина, В.В. (2016) Основные концепции построения современной модели воспитания молодёжи в учебных заведениях. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Пан, Н.П. и Воронина, О.С. и Русланова , Н.Г. и Штерн, Г.Ю. и Вышетравская, А.С. и Малей, О.В. (2016) Основные направления и особенности классификации и исследования параметров потоков информации в системах управления бизнес-администрирования жилищно-коммунальными комплексами. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. (2016) Основні напрямки формування гуманітарної культури студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бровдій, А.М. и Дружнікова, Л.О. (2016) Основні проблеми житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Шураков, С.М. (2016) Основні проблеми та шляхи вирішення головних проблем житлово-комунального господарства України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Єсіна, В.О. и Федотова, Ю.В. (2016) Основні тенденції реалізації принципів інклюзивної освіти. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Костоглодова, А.В. (2016) Особенности использования обратноосмотических мембран. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Чуб, И.Н. (2016) Особенности построения инфраструктуры управления канализационными очистными сооружениями. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Жихор, О.Б. и Слава, С.С. и Алмашій, Я.І. и Когут, Л.І. (2016) Особливості бізнес-адміністрування в умовах невизначеності. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Омеляненко, Г. М. (2016) Особливості виховання студента як дорослої людини сучасного суспільства. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Васенко, О.Г. и Жук, В.М. (2016) Особливості екологічно безпечного функціонування водогосподарських систем галузі теплоенергетики в Харківській області. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Юр’єва, С.Ю. и Симиненко, О.І. (2016) Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Айрапетян, Т.С. (2016) Особливості моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторах–аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Овсяннікова, Я. О. и Оніщенко, Н. В. (2016) Особливості надання невідкладної психологічної допомоги дітям в осередку надзвичайної ситуації. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Чумак, В. В. (2016) Особливості організації науково-дослідницької роботи у ВНЗ МВС України. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Барановский, А.В. и Соколов, Д.В. и Канджо, М.А. и Парамонова, О.В. и Дриль, Н.В. и Кулик, В.А. и Шутенко , А.Л. и Мельник, О.Ю. и Бутник, Ю.Ю. и Бутник, С.В. (2016) Оценка конкурентоспособности фирмы по показателям научно-исследовательского и производственного потенциала на региональном уровне. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Эпштейн, С.И. и Миллер, Е.А. и Никулин, С.Е. и Онищенко, Н.Г. (2016) Оценка эффективности процесса укрупнения капель масла и нефтепродуктов в коалесцирующей загрузке. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Душко, А.А. (2016) Очистка ливневых сточных вод населенных пунктов. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Рондик, Т. С. и Кудрявцев, А. Ю. (2016) ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Сєріков, Я. О. (2016) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.І. и Яковлєв, Є.А. и Соболєва, Г.Г. и Дріль, Н.В. и Світлична, Т.І. и Вишетравська, А.С. и Кучма, А.Ю. и Курілко, Л.В. и Леуненко, В.В. и Бутнік, С.В. (2016) Партнерсько-правові і організаційні форми житлово-комунальних підприємств. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Малиніна, Т. В. (2016) Патріотичне виховання студентської молоді через прищеплення поваги до історичної спадщини університету. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Байбак, Д.О. (2016) Переваги створення ОСББ. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Килимник, І.І. и Перетятько, А.С. (2016) Перспективи державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Бровдій, А.М. (2016) Перспективи розвитку форм державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Івасішина, Н.В. (2016) Перспективи утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Михайлов, М.Г. (2016) Перспективные методы очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Врублевська, К.М. (2016) Питання подальшого законодавчого розвитку норм інституту інноваційного інвестування. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Смірнова, В. І. и Питецька, Н. І. (2016) Питання протидії дискримінації та ознакою статі. Шляхи подолання негативних традиційних гендерних стереотипів. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шкурко, О.В. (2016) Питання щодо індексації житлово-комунальних тарифів. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Барановська, Я.В. (2016) Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Смирнов, А.В. и Юрченко, В.А. (2016) Повышение энергоэффективности и ресурсосбережение при очистке сточных вод от соединений фосфора. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Гранкина, В.В. и Благодарная, Г.И. (2016) Повышение энергоэффективности очистных сооружений. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Юрьева, С.Ю. и Мельник, А.П. (2016) Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ с помощью услуги аутстаффинга. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Рибак, Г. І. (2016) Полікультурна освіта як інститут сучасного виховання. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лещенко, О. С. и Шевченко, Л. О. (2016) Політичне лідерство в Україні: гендерний аспект. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Телятник, С.В. и Гайденко, С.М. и Матвєєва, Н.М. (2016) Поняття конкурентоспроможності підприємства та особливості її оцінки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Мартиненко, А.О. (2016) Права та обов’язки співвласників ОСББ. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Касьяненко, А.А. (2016) Правове забезпечення державно-приватного партнерства в галузі ЖКГ. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Івасішина, Н.В. и Вдовенко, Ю.В. (2016) Правове регулювання створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Івасішина, Н.В. и Носовська, М.В. (2016) Правове регулювання створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Харківська, К. В. (2016) Правові форми регулюючого впливу держави на виробничу діяльність. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Івасішина, Н.В. (2016) Правові і організаційні основи діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Костенко, Ю. С. и Рассказова, О. І. (2016) Практики корекційної роботи з неконструктивними гендерними стереотипами у старших підлітків як засіб сприяння європейській інтеграції України. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Писаренко, А.В. (2016) Практичнi проблеми житлово-комунального сектору України та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Давиденко, В. Ю. (2016) Практичне навчання – запорука формування професійної компетентності. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Ханюкова, К.О. (2016) Практичні проблеми в галузі ЖКГ та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Торкатюк, В.І. и Бутнік, Ю.Ю. и Безценний, О.О. и Мураєв, Є.В. и Кравцова, С.В. и Вороновська, Л.П. (2016) Практичні проблеми житлово-комунального сектора України та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Полтавський, В.А. (2016) Практичні проблеми житлово-комунального сектору України та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Бровдій, А.М. и Сидоренко, О.В. (2016) Практичні проблеми житлово-комунального сектору України та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Терентьєва, Ю.О. (2016) Практичні проблеми житлово-комунального сектору України та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Коляда, Т.А. и Коваленко, В.О. (2016) Практичні проблеми житлово-комунального сектору в Україні та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Злобіна, Ю.В. (2016) Практичні проблеми у ЖКГ та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Рудаченко, О. О. (2016) Працевлаштування випускників ВНЗ як один із факторів виховної роботи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Проценко, А. А. и Проценко, А. Ф. (2016) Предпринимательство как социокультурное явление. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лысенко, М. С. (2016) Преподавание гуманитарных предметов в технических вузах. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Стецюра, А.С. (2016) Привлечение инвестиций в сферу ЖКХ посредством концессии. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Каюмов, И.А. и Ахметов, Т.М. (2016) Привлечение молодых специалистов в сферу строительства. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Макрушева, Д. В. и Камардаш, Н. В. (2016) Привілеї які зобов’язують: аналіз стереотипів щодо чоловіків в сучасному суспільстві. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Швець, Л.М. и Єрмоленко, А. и Варавіна, В. (2016) Прийоми формування інтер`єру дитячого простору на основі визначених критеріїв. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Эпштейн, С.И. и Кондратенко, А.И. и Камуз, А.М. и Чепракова, Я.А. и Шляхова, Ю.А. (2016) Применение биметаллических пластин в качестве стойкого к коррозии материала в металлургии для изготовления аппаратов газоочисток. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Белячиц, А.Ч. и Титовицкий, С.И. и Ланько, И.П. и Титовицкий, И.А. (2016) Применение радиоволновых методов контроля концентрации твердых веществ в технологических потоках очистки сточных вод. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Сорокін, А. А. и Дашковська, О. Р. (2016) Принцип недискримінації в громадянському суспільстві. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Попова, О.А. (2016) Принципи виховання студентів у вищому навчальному закладі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Штефан, С.И. и Семерульник, А.И. (2016) Приоритетные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Коломєйцева, А.М. (2016) Проблематика правового врегулювання корпоративних конфліктів в інституційній формі державно-приватного партнерства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Шевченко, Т.О. (2016) Проблеми екологічної безпеки басейну річки Сіверський Донець. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Жадан, С.В. (2016) Проблеми житлово-комунального господарства України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Дзюба, К.І. (2016) Проблеми житлово-комунального сектору та шляхи їх подолання. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кізенко, М. О. (2016) Проблеми житлової та комунальної сфери в Україні та основні напрями її реформи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Колісник, О. (2016) Проблеми поєднання державно-приватного та соціального партнерства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Бучинська, А.Б. (2016) Проблеми правового забезпечення відносин державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Фролова, О.В. (2016) Проблеми правового забезпечення державно-приватних в відносин в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Голубенко, А. С. и Кушнаренко, Г. Ю. и Коноваленко, К.Д. и Редько, О. Я. и Дроздова, О. В. и Коноваленко, Д.О. (2016) Проблеми реалізації гендерної політики в умовах культурних трансформацій сучасності. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Марченко, С.С. (2016) Проблеми регулювання тарифів у сфері житлово-комунального господарства та шляхи їх вирішення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Романовська, А. В. (2016) Проблеми та перспективи державного регулювання житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Лізогуб, В.С. (2016) Проблеми та перспективи державного регулювання житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Мирошниченко, А. Ю. (2016) Проблеми та реформи в житлово-комунальному господарстві України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кобилянський, В.Я. (2016) Проблеми європейського підходу до метрології якості води на підприємствах ВКГ. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Сухонос, М.К. и Старостина, А.Ю. и Медведева , Т.А. (2016) Проблемні аспекти управління командою державних програм розвитку житлово-комунального господарства. In: Управління проектами: стан та перспективи. ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 13-16 вересня 2016 р. , Миколаїв.

Тимофеева, С. Б. (2016) Проблемы нравственно-правового воспитания студенческой молодежи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Якунин, А.В. и Бутник, Д.В. и Кухтин, Е.В. (2016) Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельностью в Украине. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Светличная, Т.И. и Маньковская, Ю.А. (2016) Проблемы строительной отрасли в Харьковском регионе. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Череповський, Є. В. (2016) Промислова політика держави: правові форми реалізації. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Каюмов, И.А. (2016) Профессиональная переподготовка специалистов по профилю «Водоснабжение и водоотведение». In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Шевцова, І. І. и Харченко, С. В. (2016) Професійна спрямованість молодих чоловіків і жінок. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сосонна, М. и Рассказова, О. І. (2016) Профілактика сімейного насилля у родинах, що виховують дитину з обмеженими можливостями. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мельман, В. А. и Хасая, С. А. (2016) Психологические аспекты воспитания личности студента высшего учебного заведения. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Проневич, О.С. и Проневич, С.О. (2016) Публічно-приватне партнерство як компонент сучасної доктрини забезпечення публічної безпеки. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Хомякова, О. В. и Пономарев, А. С. (2016) Пушкинские чтения как форма внеаудиторной работы со студентами. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Димченко, О.В. и Мозговий, Є.В. (2016) Підвищення інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ шляхом впровадження стимулюючого тарифного регулювання. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Шульга, І. М. и Кікінежді, О. М. (2016) Підготовка майбутніх вчителів до створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: гендерний аспект. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гребенець, К. М. и Бібік, Н. В. (2016) Підтримка молодіжного підприємництва: пошук інструментів гендернозбалансованого управління міськими програмами (на прикладі м. Харкова). In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Борис, М. (2016) Развитие физической культуры и спорта в современных условиях. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Прокопенко, А.В. (2016) Разработка и промышленные испытания модернизированного напорного прямоточного гидроциклонного аппарата. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Эпштейн, С.И. и Чепракова, Я.А. и Шляхова, Ю.А. и Алхасова, В.В. и Кондратенко, А.И. и Камуз, А.М. (2016) Разработка мероприятий по снижению интенсивности коррозии аппаратов газоочистки доменной печи. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Галкина, Е.П. (2016) Рациональное использование замкнутых систем водоснабжения коксохимических предприятий и оборотных циклов их водоснабжения. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Штефан, С.І. (2016) Реалізація комунальної форми власності як передумова соціально-економічного розвитку регіону. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кононова, О. (2016) Реалізація публічних інтересів у сфері телерадіомовлення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Решетило, В. П. и Іванова, Ю. А. (2016) Регулювання ЖКГ як природних монополій: основні теорії та підходи. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Куропатов, Г. В. (2016) Регіональна символіка як один із напрямів краєзнавства (герб м. Харкова). In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Салуквадзе, І.М. (2016) Регіональні проблеми споживчого ринку житлово-комунальних послуг. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Соболєва, Г.Г. и Зубенко, І.В. (2016) Реклама у сучасній концепції маркетингової діяльності. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Сергієнко, О. О. (2016) Релігійне виховання в контексті формування пізнавальної культури сучасного студента. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бортняк, О.М. и Школьний, М.П. и Потічна, Ю.З. (2016) Ресурсоощадний потенціал систем трубопровідного транспорту рідких вуглеводнів. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Лізогуб, В.С. (2016) Реформування житлово-комунального сектору. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кошляк, О. М. (2016) Решения основных проблем в воспитании руководителем группы. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Кайданник, О.Б. (2016) Ризик-контролінг в проектах державно-приватного партнерства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Михайльова, А. В. и Михайльова, К. Г. (2016) Розбити «скляну стелю» або як забезпечити конструктивну взаємодію у суспільстві. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пихтіна, В.Ю. (2016) Розвиток державно-приватного партнерства в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Саєнко, К.О. (2016) Розвиток державно-приватного партнерства в Україні. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Юрченко, Д.О. (2016) Розвиток соціальної педагогіки у Німеччині. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Юрченко, М.І. и Андрійченко, В.П. (2016) Розробка енергоефективного електроприводу постійного струму. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Наумова, Т. О. (2016) Роль викладача у формуванні духовних та творчих якостей сучасної молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Калабухова, О. В. (2016) Роль виховання у соціокультурному розвитку особистості. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Єгоркіна, Т. І. (2016) Роль виховної позааудиторної роботи при формуванні мотивації студентів до вивчення іноземної мови. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Штефан, С. И. и Драчова, С. И. (2016) Роль гуманитарного образования в политической социализации студентов. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Чибисова, Н. Г. (2016) Роль культурно-образовательной среды вуза в формировании личности студента. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Шевченко, В.С. и Волкова, М. В. (2016) Роль молоді в соціальному управлінні міста. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Корженко, В. В. (2016) Роль освіти в забезпеченні конкурентоспроможності людського капіталу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Браташ, М.А. (2016) Роль іміджу університету в успішності кар’єри випускника. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗЕМЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. In: МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем.

Пряницкая, В. Б. (2016) Самообразование – ключевой фактор в развитии конкурентоспособного специалиста. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Останкевич, А.В. (2016) Світовий досвід та перспективи в Україні державно-приватного партнерства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Перетятько, А.Ю. (2016) Система державного управління дорогами загального користування в Україні: проблеми функціонування і перспективи модернізації. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Безсмертна, В. І. и Яценко, С. В. и Рожнова, Т. Є. (2016) Система управління центрами гендерної освіти при ВНЗ України. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Озаровська, А. В. (2016) Система управління якістю освіти як позитивний чинник формування іміджу випускника ВНЗ. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Соловйов, А.В. и Бибик, Н.В. и Есина, В.А. и Соколов, Д.В. и Шумаков, Ф.Т. и Парамонова, А.В. и Кулик, В.Т. (2016) Совершенствование государственного регулирования жилищно-коммунального сектора Украины: состояние, проблемы, перспективы. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Ладыженский, В.Н. и Дмитренко, Т.В. (2016) Совершенствование системы водоснабжения населения. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Кравченко, О. В. (2016) Современные аспекты преподавания русского языка как иностранного в свете данных нейро-лингвистического программирования. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Светличная, Т.И. и Калушка, И.В. (2016) Состояние строительной отрасли в Украине. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Покуца, І.В. (2016) Соціально-педагогічна адаптація студентів у вищій школі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Тадаева, А. В. (2016) Соціалізація молоді в умовах інформаційного суспільства. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Сальнікова, А. В. и Ламаш, І. В. (2016) Специфіка міжособистісних стосунків жінок різного віку у контексті особистісної зрілості. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Нестеренко, С.В. и Банников, Л.П. и Корчакова, В.В. (2016) Стабилизационная обработка оборотного цикла первичных газовых холодильников ПАТ «Донецккокс» очищенными фенольными водами. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Крамаренко, О.О. (2016) Сталий розвиток сільської місцевості: актуальні проблеми сьогодення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Величко, В.В. и Коротеєва, Г.С. и Стецюра, А.С. (2016) Сталий розвиток як характеристика ефективності бізнес-адміністрування підприємства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Рожанська, В. О. и Кікінежді, О. М. (2016) Становлення ґендерної ідентичності у підлітковому віці. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Озерська , З. В. (2016) Стародавні звичаї і традиції українського народу як засіб екологічного виховання студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Івасішина, Н.В. и Рудкова, І.М. (2016) Створення ОСББ, його переваги та недоліки. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Соболєва, Г.Г. (2016) Стратегічне управління регіональним соціально-економічним розвитком. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Юр’єва, С.Ю. и Селезньова, В.О. (2016) Стратегічні рішення проблем на підприємстві теплопостачання у контексті бізнес-адміністрування. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Владимирова, М.С. и Нефьодова, Т.В. (2016) Стратегія підсилення конкурентних переваг підприємства в умовах кризи. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Помагайбо, Г. В. (2016) Студентське самоврядування – невід’ємна складова сучасного навчального закладу. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Руді, О. А. (2016) Студентський рух в умовах трансформації системи вищої освіти: виклики та перспективи. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Волгіна, Н. О. (2016) Суперечності та перспективи інноваційного розвитку житлово-комунального господарства України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Мужук, М. О. и Юда, Л. А. (2016) Суспільно-правовий статус та громадсько-політична діяльність жінок Чернігівщини у період національно-культурного відродження ХІХ – початку ХХ ст. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

В’юн, В. В. и Тельнова, Л. Г. и Власенко, А. В. (2016) Сучасні аспекти формування здорового способу життя студентської молоді у Харківському національному медичному університеті. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Криворучко, Н.І. (2016) Сучасні освітні комунікації як стратегія соціалізації молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Юр'єва, С.Ю. и Єфименко, Д.О. (2016) Сучасні підходи в управлінні інвестиційними проектами в умовах турбулентної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Соколов, Д. В. (2016) Сучасні цілі соціального виховання. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Лазаренко, А. О. и Скіндер, Н. В. (2016) Сфера обслуговування: погляд крізь гендерні окуляри. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Доля, К.В. и Доля, О. Є. (2016) ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ. In: МАТЕРІАЛИ науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем.

Буток, А. (2016) Тарифна політика житлово-комунального сектора України та шляхи її удосконалення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Домбровська, А.В. и Буток, А.С. (2016) Тарифна політика житлово-комунального сектора України та шляхи її удосконалення. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Демченко, К. Ю. (2016) Тарифна політика як напрям реформування житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Мальцева, О.О. (2016) Тарифне регулювання у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Дроботова, Є.М. (2016) Тарифное регулирование как инструмент государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Сидоренко, Д. С. и Різниченко, О. Ю. (2016) Теоретичні аспекти створення та впровадження в освітній процес віртуальних лабораторних комплексів для підготовки фахівців у галузі радіотехніки, електроніки та телекомунікацій. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Сидоренко, Ю.В. (2016) Теоретичні й прикладні основи впровадження елементів енергозбереження на підприємствах житлового господарства. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Радионова, Л. А. (2016) Теория поколений и воспитательная работа в современном вузе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Попова, Д.И. (2016) Тепловые насосы как источники нетрадиционной возобновляемой энергии. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Шевченко, А.А. (2016) Технико-экономическое обоснование локальной очистки сточных вод молокоперерабатывающего предприятия. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Мариніна, І. и Яковишина, Т. В. (2016) Трансформація жіночого освітнього простору: історія та сьогодення. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бибик, Н.В. и Троян, В. І. (2016) Три силы, формирующие университет будущего. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бурак, О.М. (2016) Турбулентність середовища функціонування підприємств благоустрою. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Федотова, Ю. В. и Черкас, Я. В. (2016) УРБАНИСТСКИЕ И ДЕЗУРБАНИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, у квітні 2016 р., Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Чечоткіна, К.В. и Андрійченко, В.П. (2016) Удосконалення схеми ослаблення поля тягових двигунів постійного струму послідовного збудження. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Юр’єва, С.Ю. и Кононова, В.В. (2016) Удосконалення управління КП «Харківські теплові мережі» за допомогою стратегії управління знаннями. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Дрокіна, Т.А. (2016) Українські ігри в системі фізичного виховання. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Каюмов, И.А. и Соловьева, Е.С. (2016) Улучшение экономических и экологических показателей функционирования подвальных помещений. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Волгіна, Н.О. (2016) Управління основними бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Волгіна, Н.О. и Карпенко, Д.В. (2016) Управління ризиками будівельної галузі в умовах турбулентної економіки. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Сорокина, Е.В. (2016) Утилизация жидких бытовых отходов. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Домбровська, А.В. (2016) Форми публічно-приватного партнерства (світовий досвід). In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Штефан, С. И. и Троян, В. И. (2016) Формирование активной жизненной позиции студентов в условиях становления гражданского общества. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Михайлова, И. А. (2016) Формирование правового воспитания в современном обществе. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Горбенко, А. М. (2016) Формирование речевых навыков и умений по русскому языку при изучении естественнонаучных дисциплин. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Бєлова, Л. С. и Фесенко, Г. Г. (2016) Формування готельних послуг, «дружніх до родини, жінки, дитини»: міжнародні практики. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дідович, Е. В. (2016) Формування громадянсько-патріотичного виховання студентської молоді під час викладання дисципліни «Історія України». In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Решетило, В. П. (2016) Формування громадянської активності та лідерських якостей студентів. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Садовська, І. Ю. (2016) Формування здорового способу життя засобами фізичної культури. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Летік, І. В. и Ніколаєва, А. О. (2016) Формування системи соціальних компетенцій у вищій школі. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Воронцова, В. О. (2016) Формування соціокультурних і патріотичних якостей особистості студентської молоді. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Хаустов, М. М. и Гордієнко, Н. О. и Бачинський, Р. О. и Поручіков, В. В. и Фельдман, Д. А. (2016) Формування іміджу випускника Харківського національного медичного університету. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Головко, В. В. и Онипченко, О. І. (2016) Форум-театр як профілактичний засіб сексуальної експлуатації жінок та торгівлі людьми. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Івченко, О. М. (2016) Фізична культура в режимі здорового способу життя. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі», 28-29 квітня 2016 року, Харків.

Замараєва, М.О. (2016) Фінансові аспекти державно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Палій, В.В. (2016) Шляхи вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Лепенко, Ю.В (2016) Шляхи вирішення головних проблем житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Самоладас, Є.С. (2016) Шляхи вирішення практичні проблем у житлово-комунальному секторі України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Рижиков, А.М. (2016) Шляхи зменшення антропогенного навантаження на поверхневі води в неканалізованій місцевості України. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Фролова, О. В. (2016) Шляхи модернізації та розвитку житлово-комунального сектору України. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Дроботова, Є.М. (2016) Шляхи реформування житлово-комунального господарства. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Гранкіна, В.В. и Благодарна, Г.І. (2016) Щодо питання комерційного обліку теплової енергії і води. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Тимофієва, С.Б. и Слухай, В. В. и Асташенко, К. О. (2016) Щодо проблем розвитку житлово-комунального комплексу. In: ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ "ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ", 1-29 лютого 2016 р., Харків.

Гроховская, Ю.Р. и Саблий, Л.А. и Кононцев, С.В. (2016) Экобиотехнологии десапробизации: теоретические и практические аспекты. In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Нестеренко, С.В. и Ткачев, В.А. и Щербаненко, Г.В. (2016) Экологически безопасные бытовые теплоносители «ИКСОЛ» И «ИКСОЛ-Г». In: Матеріали II міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій та промислових підприємств», 2-27 лютого 2016 р., Харків.

Светличная, Т.И. и Рыжкова, В.А. и Колодченко, Д.В. (2016) Экономическая целесообразность реконструкции исторического центра города. In: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ», з 01 лютого по 28 лютого 2016 року, Харків.

Олійник, В. В. и Щибря, Т. В. (2016) Ґендерний дискурс у соціології та освіті. In: ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 30 листопада 2016 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

ZLATIEV, DENIS и DONETS, SVETLANA (2015) ADVANCING MULTI-MODAL TRANSPORTATION SYSTEM BY SOLVING COMPLEX LOGISTICS PROBLEMS WITH MULTIPLE ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BORBAR, LIZA EL и GUSEVA, YULIA и MUSCHINSKAYA, NATALIA (2015) ANALYSIS OF THE TARGET AUDIENCE OF END USERS AS A STAKEHOLDER IN THE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF THE INNOVATIVE TIEX SYSTEM WITH THE CLUSTER ANALYSIS METHOD. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BARTSAGOVA, К.А. (2015) ANALYSIS OF URBAN CONSTRUCTION: CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

FIRSOV, P.M. (2015) ANALYSIS OF VARIOUS CONSTRUCTIVE FACTORS INFLUENCING THE STRENGTH OF GLUED STEEL-CONCRETE JOINTS WITHOUT ANCHORS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VASHCHENKO, MYKHAILO и MOMOT, TETIANA (2015) ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT EVIDENCE FROM UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ANASTASIEVA, OKSANA (2015) APHORISMS IN ESL CLASS AS A TOOL OF DEVELOPING STUDENTS’ SOCIO-CULTURAL COMPETENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DEGTYAR, MARIA (2015) APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR CONCENTRATED SEWAGE TREATED. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DOROFEI, VADIM и KUZNETSOVA, LILY (2015) APPLICATION OF THE LITHUANIAN STATUTES IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIOBA, ALBINA (2015) APPLYING BEHAVIORAL ECONOMICS TO UNDERSTAND HOUSHOLD ENERGY USE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZORINA, ANASTASIIA и DUDKA, O.M. (2015) ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT DEVELOPMENT IN HISTORIC CITIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KONDRATENKO, O.M. и VAMBOL’, S.O. и BURMENKO, O.A. (2015) ASPECTS OF TECHNOGENIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF THE DPF REGENERATION PROCESS. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

SYNYTSKA, ANNA и YURCHENKO, DMYTRO (2015) BIONIK IN DER ARCHITEKTUR. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HIL, DARIA (2015) BOUNDARIES SYMBOLS IN ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MISHUROVA, MARIA и BRONZHAEV, MICHAIL (2015) CHEMICAL GROUTING OF SOILS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BAIDA, MARIA (2015) COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN A UKRAINIAN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM: PERSONAL OBSERVATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DOYONKO, OLGA и KOLBENKO, ANDRIY и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) COMPARATIVE LEGAL ASPECTS OF CIVIL-LAW REGULATION IN KIEVAN RUS' AND HALYCH-VOLHYN' PRINCIPALITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VORONOVSKAYA, L. P. (2015) COMPONENTS OF PROFESSIONAL MOBILITY OF A MUNICIPAL ECONOMY SPECIALIST. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Seroglasov, A.S. и Blagodarnaja, G.I. и Varava, I. M. (2015) COMPOSTAGE , UN PROCESSUS BIOLOGIQUE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DMITRUK, A.I. и KROKHMAL, A. M. (2015) CONCEPTUAL MODEL OF SECOND LEVEL TRANSPORT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PYVOVAR, ROMANA и RADU, ALLA I. (2015) CONSTITUTIONAL-AND-PROCEDURAL LAW: APPOINTMENT/ ELECTION TO OFFICE AND DISMISSAL FROM OFFICE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TERMENO, OLHA и RADU, ALLA I. (2015) CONSTITUTIONAL-AND-PROCEDURAL LAW: NORMS AND RELATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SILVANCHUK, DMYTRO и HRYNYA, NATALY и YASENYTSKYY, VOLODYMYR (2015) CRIMINAL LIABILITY FOR THE VIOLENT DONATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ILІENKO, OLENA (2015) CRITICAL FACTORS OF INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE PLATFORM IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Golovko, Kateryna и ROSLAVTSEV, D.M. (2015) CURRENT ASPECTS OF URBAN FREIGHT TRANSPORT FUNCTIONING IN CITIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KYRYLENKO, INNA (2015) CURRENT STAGE OF THE ORGANIZATION OF FREIGHT MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MALANCHUK, SOFIYA и ARTSYSHEVSKA, ANETTA и LESCHUK, DANYLO (2015) DEMOCRACY AS THE FOUNDATION OF THE UKRAINIAN STATE SYSTEM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POTICHNYI, PAVLO и DOVHAN, HALYNA и HRYNYA, NATALY (2015) DEMOCRACY IN THE UKRAINIAN LEGISLATION: ACTUAL ISSUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Momot, D. (2015) DESIGN AS THE FOUNDATION OF ECONOMICS STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF CITY OF KHARKIV). In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Krokhmal, A.M. (2015) DEVELOPING THE COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS IN HIGHER AND SECONDARY EDUCATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOROTEIEIVA, ANNA и RADIONOVA, LYUDMILA и ILIENKO, OLENA (2015) DEVELOPMENT OF CITY’S SOCIALITY AS AN IMPERATIVE OF CREATION A DEMOСRATIC CITY COMMUNITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BRAZHNIK, ALYONA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER NEW ECONOMY CONDITIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SMOLYANAYA, TATYANA (2015) DIE MAXIME ALS EPTHONYM IM DEUTSCHEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHKILIUK, IRYNA и YASENYTSKYY, VOLODYMYR и KYZNETSOVA, LILIA (2015) DIFFERENCE BETWEEN ILLEGAL DEPRIVATION OF LIBERTY OR KIDNAPPING AND HOSTAGE-TAKING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZABIAKA, JULIA (2015) DIFFERENT VIEWS ON DEMOCRACY AT PRESENT TIME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POLIKARPOVA, YULIA (2015) DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KUSHCH, ANNA и SLAVUTA, ELENA IVANOVNA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Warnar, Brugt и Kuznetsova, Lily (2015) EDUCATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – NETHERLANDS EXPERIENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEMELYANOVA, YEVGUENIYA (2015) EFFECTIVE VOCABULARY TEACHING STRATEGIES IN THE FOREIGN LANGUAGES FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HOLUBKO, LIDIYA и RADU, ALLA I. (2015) ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEMS OF FOREIGN STATES: TYPOLOGY AND CHARACTERISTICS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SIMONOK, VALENTYNA и ZELINSKA, OLGA (2015) ESP TASKS FOR DIGITAL NATIVE GENERATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOMOT, DARYNA (2015) EXPLORING EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH BOOK'S MAZES: BOOK, INSTALLATION & PERFORMANCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Korneliuk, Svitlana (2015) EXTRA CURRICULUM ACTIVITIES FOR STUDENTS TO IMPROVE ENGLISH SKILLS”. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Bibik, Natalya и Bugayev, Mykhaylo (2015) FEATURES OF BUSINESS INTERNATIONALIZATION IN THE MODERN ECONOMY. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

PRYANITSKA, VALENTINA (2015) FILMS AS A MEANS OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL INFLUENCE ON STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNYCHUK, VICTORIYA и RADU, ALLA I. (2015) FORFEIT IN ENSURING THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TURKO, ROKSOLIANA и KOLBENKO, ANDRIY и KUZNETSOVA, LILY (2015) FORMATION OF FEUDAL STATE IN FRANCE, STAGES OF ITS DEVELOPMENT. SOCIAL AND STATE STRUCTURE OF FEUDAL FRANCE IN IX-XVIII CENTURIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NESTERENKO, KSENIA (2015) FROM THEORY TO PRACTICE: HOW COGNITIVE LINGUISTICS CAN HELP METHODOLOGY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MAZUR, ALINA и NOVIKOVA, MARYNA (2015) GENERALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATIONS OF UKRAINE REGIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GAVRILOVA, ANASTASIYA и OMELCHENKO, ALISA (2015) HISTORICAL ASPECTS OF THE RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

AFANASIEVA, INNA (2015) IMAGES IN MODERN ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Mella, Piero и Gazzola, Patrizia (2015) IN PROBLEMATIC SITUATIONS, “MANAGE CHANGE OR IT WILL MANAGE YOU”. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

PETRENKO, SERGII (2015) INCORPORATING ELEMENTS OF CRITICAL THINKING INTO EFL COURSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GALETICH, IGOR (2015) INFLUENCE OF LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON THE ENVIRONMENT AND ON THE OBJECTS OF BIOLOGICAL NATURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KHODAKOVSKA, OKSANA (2015) INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANT LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Panova, Olena и Slavuta, Olena (2015) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR UKRAINE. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

MALKO, HELEN и ANISENKO, HELEN (2015) INNOVATION AND SPECIALIZATION IN THE TOURISM INDUSTRY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SYPKO, MARIA и KROKHMAL, A. M. (2015) INNOVATION DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNIKOVA, TATIANA (2015) INNOVATIVE AND CONVENTIONAL IN TEACHING LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MELNIKOVA, TATIANA (2015) INNOVATIVE AND CONVENTIONAL IN TEACHING LANGUAGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KALASHNIKOVA, CHRISTINA (2015) INNOVATIVE AREAS OF URBAN ECONOMY MANAGEMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ANISENKO, HELEN (2015) INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH FOR ESP STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TROFYMOVA, SOFIIA и TSEHELSKA, MARYNA (2015) INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT HIGHER AND SECONDARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ALEKSANDROVYCH, SVITLANA (2015) INNOVATIVE METHODS OF TEACHING VOCABULARY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SYPKO, MARIA и SMOLYANA, T.А. (2015) INNOVATIVE RICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG DES TOURISMUS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

RADU, ALLA I. (2015) INNOVATIVE TECHNIQUES IN EAP/ESP AND KNOWLEDGE TRANSFER: DETERMINATION OF NOTIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HOLOVACH, MARKO и RADU, ALLA I. (2015) INSTITUTE OF LUSTRATION IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DYMCHENKO, OLENA и OLKHOVSKAYA, MARYNA (2015) INSTITUTE OF OWNERS OF HOUSING IN HOUSING SYSTEM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZYUZ, EUGENE и PUTIATINA, GALYNA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) INSTITUTIONAL MECHANISMS OF THE MANAGEMENT OF SUMY REGIONAL ORGANIZATION ALL-UKRAINIAN SPORTS SOCIETY "KOLOS" AIC UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SERGEYEV, KONSTANTIN (2015) INTEGRATED FACTORS FOR FORMING OF CAR CENTERS ARCHITECTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Domina, I. (2015) INTEGRATING GENDER AND NORM CRITICAL PERSPECTIVES INTO TEACHING AND SUBJECT CONTENT OF UNIVERSITY. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

LYTVYNA, YULIA (2015) INTERACTIVE LEARNING AS SPECIAL FORM OF COGNITIVE ACTIVITY ORGANIZATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Yurieva, N.P. (2015) L'APPROCHE ACTIONNELLE POUR UNE DEMARCHE DIDACTIQUE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kouhar, M. A. и Varava, I. M. (2015) L'UTILISATION DES SIG DANS L'EVALUATION DES BIENS IMMOBILIERS POUR LA DETERMINATION DE LA PERTE DE L'ACTION DES CONDITIONS HYDROGEOLOGIQUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Bondarieva, A.D. и Doubinskij, V.P. и Varava, I. M. (2015) LA FORMATION DE L'IMAGE D’ART PAR DES MOYENS DE LA CONCEPTION DE LA LUMIRERE ET DE LA COULEUR. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VARAVA, I.M. (2015) LA MAITRISE PROFESSIONNELLE DE LA LANGUE ETRANGERE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POKHALSKA, OLENA и BARABASH, NATALYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) LEGAL PROTECTION OF THE SUBSOIL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YURCHENKO, DMYTRO (2015) LERNEN DURCH LEHREN ALS EIN MODERNES UNTERRICHTSKONZEPT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KORNAT, OLEG и KYZNETSOVA, LILY (2015) LIABILITIES FOR ENDANGERING INDIVIDUAL PROPERTY OR LEGAL ENTITY PROPERTY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUSEVA, ANNA (2015) LIFELONG LEARNING AS A CRUCIAL EDUCATIONAL MINDSET. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEROKHINA, ANNA и KONDRASHCHENKO, ELENA (2015) LIGTWEIGHT CONCRETE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HELMEL, ANNA и SEGEDA, IRINA и POTAPENKO, SWITLANA (2015) MARKENBILDUNG BEI DER FÖRDERUNG VON DIENSTLEISTUNGEN IN DER HOTELLERIE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MISHCHENKO, NINA (2015) MEDIA RESOURCES IN CONTENT-BASED INSTRUCTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHUK, OLENA (2015) MEMORY AND REMEMBERING TECHNIQUES FOR ADULTS USING MEDICAL ENGLISH. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BALO, DARIA и DUDKA, O.M. и ILIENKO, O.L. (2015) METHODS OF DEVELOPMENT OF BLOCK URBAN TYPE SETTLEMENTS IN BIG AND MAJOR CITIES OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KRUTOGOLOVА, NATALIA (2015) MIGRATION VON KREBSERREGENDEN SCHADSTOFFEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ISTOMINA, RAISA (2015) MOBILE LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Lebid, Iryna (2015) MOBILE PEDAGOGY IS PEDAGOGY OF THE XXI CENTURY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUDZLOVENKO, LUDMILA (2015) MODELING OF PROCESSES OF MECHANICAL INTERACTION IN DISCRETE-CONTINUUM COMPLEX "TRAM -TRACK OVERHEAD STRUCTURE". In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

AIRAPETIAN, TAMARA и Ilyenko, Olena (2015) MODELLING OF THE PROCESS OF BIOLOGICAL SEWAGE TREATMENT IN AERATION TANKS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GUZIK, OLGA и TSEHELSKA, MARYNA (2015) MODERN CONCEPTION OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KROT, MARYNA (2015) MODERN DEMOCRACY AND DEVELOPMENT PROSPECTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GELMEL, ANNA и VLASHCHENKO, NATALIIA и BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) MODERN MARKETING STRATEGIES FOR RESTAURANT BUSINESSES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PISAREVSKIY, NIKOLAY и MOMOT, TETIANA и ILYENKO, OLENA (2015) MODERN PROBLEMS OF PROVIDING CORPORATIVE ACTIVITIES OF SECURITY SERVICE AGENCIES OF BUSINESS ENTITIES AND WAYS FOR THEIR SOLUTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GOLOVKO, ELENA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) MODERN TREND IN SPORTS INDUSTRY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BULATOVA, OKSANA и VLASHCHENKO, NATALIIA и BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) MODERN TRENDS IN THE HOSPITALITY MARKET UNDER GLОBALIZATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Maslova, Tetiana (2015) MODES OF DISCOURSE IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

STRELCHENKO, HELEN и VLASCHENKO, NATALIA и KOSTENKO, HELEN (2015) MOTIVATION OF PERSONNEL AS A MANAGEMENT FUNCTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

COLOMBO, GIANLUCA и GAZZOLA, PATRIZIA (2015) MULTI – STAKEHOLDER INTERACTION FOR DUNAMICS CAPABILITIES. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

KIRSANOVA, SVETLANA (2015) MULTICULTURAL EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CULTURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIDENKO, YULIA и KONOPLYOVA, ELENA (2015) MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BURAK, OLENA и YURCHENKO, DMYTRO (2015) NACHHALTIGE ENTWICKLUNG – BESONDERHEITEN DER UMSETZUNG IN DIE PRAXIS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOLUBIAK, ULIANA и KVIT, NATALIYA и KUZNETSOVA, L.R. (2015) NATURAL PERSON AS A SUBJECT OF CIVIL LAW RIGHTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BUCHKOVSKA, SVITLANA (2015) NEW OPPORTUNITIES OF COMPUTER ASSISTED LEARNING ON THE WAY TO HOSPITALITY STUDENTS’ ESP PROFICIENCY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SERIKOV, YAKOV и DOLGOPOLOVA, ANNA (2015) NOISE REDUCTION OF POWER TRANSFORMERS IN FOR SOLVING THE TASK OF PROVIDING ACOUSTIC COMFORT AND SAFETY FOR ELECTRIC ENGINEERING PERSONNEL AT POWER PLANTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MAMATOVA, OKSANA (2015) NON-VERBAL MEANS (NVM) OF COMMUNICATION. GENERAL OUTLINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOHOVA, KSENIYA и TREGUB, NATALIA (2015) OLED-LIGHTING IN ARCHITECTURE OF MODERN SHOPPING CENTERS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOPORKOVA, KATERYNA (2015) ON HIGH-RISE BUILDINGS WITH STEEL-CONCRETE COMPOSITE FRAME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZELISKO, NATALIA и LEPEH, SVITLANA и KUZNETSOVA, LILY (2015) ON THE QUESTION OF DETERMINE THE LEGAL STATUS OF FULL AND LIMITED PARTNERSHIP. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KLYMCHUK, SOPHIA и OPRYSKO, MYKOLA и KUZNETSOVA, LILY (2015) ON THE QUESTION OF THE RESALE RIGHT AND RIGHT TO REMUNERATION AS PROPERTY COPYRIGHTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHABINA, A. I. и ILIENKO, O.L. (2015) PERFORMENCE CHANGES IN PASSENGER TRAFFIC OF URBAN TRANSPORT AND METHODS OF THEIR RESEARCHING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LYULYUK, ANNA и MAKSYMUK, VALENTYNA (2015) PERSONAL INCOME TAX IN UKRAINE: CONSIDERATION OF THE WORLD EXERIENCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Rodríguez, V. M. (2015) PLANNING, CONTROL AND MONITORING OF PROJECTS OF DISTRIBUTION OF GRID EXPANSION. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

OMELCHENKO, ALISA (2015) PROBLEM-BASED LEARNING IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALSKA, MARIA и BILYM, PAVEL и ZUBENKO, SVITLANA (2015) PROBLEMS OF URBANIZATION IN THE CONTEXT OF UKRAINE'S NATIONAL SECURITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GRIGORIEVA, EKATERINA и PUTIATINA, GALYNA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GOROVENKO, MARIYA (2015) PROJECT WORK AS ONE OF THE STRATEGY OF LEARNERCENTERED APPROACH. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOKHANOVSKAYA, DARIYA и SMOLYANAYA, TATYANA (2015) PROSPECTS OF EXTREME TOURISM IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NAZARUK, ALYONA и MYRONENKO, OLEG (2015) PSYHOPHYSIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF FORMING OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF HOSPICES IN A MODERN CITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MOTYKA, MARY и KOTSYURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY (2015) PUBLIC AND LEGAL NATURE OF PRICING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kilimnik, Inna (2015) PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NOVIKOV, DMITRY (2015) QUALITY MANAGEMENT OF LABOUR POTENTIAL IN INDUSTRIAL REGIONS OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BUGAIEVA, VICTORIA (2015) RAISING THE LEVEL OF ENJOYABILITY IN THE PROCESS OF STUDYING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kolesnik, M.O. и Bogdan, N.M. и Ilienko, O.L. (2015) REGIONAL HOTEL COMPLEX AS A FACTOR OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Luganskaya, E.D. и Kondratenko, N.O. и Ilienko, O.L. (2015) REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX MANAGEMENT: VISTAS AND CHALLENGES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALENKO, ANASTASIYA и OLKHOVA, MARIA (2015) RESEARCH OF CHOICE FACTORS OF TRANSPORT MODE WHILE TRANSPORTING BUILDING MATERIALS BY ROAD AND RAIL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Gazzola, Patrizia и Mella, Piero (2015) RETHINKING NATURAL CAPITAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

SHINGAROV, DENYS (2015) RIGHTS AND LEGAL INTERESTS PROTECTION IN THE PROCESS OF INTERROGATION AS A DEMOCRATIC INSTITUTE OF CRIMINAL PROCEDURE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YEKIMOVA, ANN (2015) RISKS IN TRAVEL BUSINESS: FIRST STEPS OF А TOUR AGENCY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

AHER, GEORG и AHER, SIRJE (2015) SAFE AND ACTIVE SCHOOLDAY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

STOIKOVA, DARYNA (2015) SEMANTIC FEATURES OF CURRENT CITY ARCHITECTURAL IMAGE FORMATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOLODJAZHNAJA, OKSANA и AIRAPETIAN, TAMARA (2015) SEVERSKY DONETS RIVER AS MAIN DRINKING ARTERY OF KHARKIV REGION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Dombrovska, Alla (2015) SIMPLE PARTNERSHIP AGREEMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NESTERENKO, ANASTASIA и ZAPOROZHETS, HANNA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) SOCIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE EMPLOYEES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TKATSCHENKO, ALEVTYNA и SMOLYANA, T.A. (2015) STRAHLENWIRKUNG AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BIDYUK, OLGA и VLASOVA, OLENA (2015) STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AS AN EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ILYIN, YAROSLAV (2015) STUDIES INTO BITUMENS PENETRATION AND TEMPERATURE AS FUNCTIONS OF TIME. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GLOUCHENKOV, S.O. и KOUTCHERENKO, E.I. и VARAVA, I. M. (2015) SUR LE CLUSTERING D’OBJETS DISTRIBUES SUR L’ENSEMBLE DES RELATIONS FLOUES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Bibik, Nataliya (2015) TACTICAL URBANISM AS A MODERN ALTERNATIVE WAY OF CITY DEVELOPMENT. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

TROYAN, V. I. и LELYUK, N. E. и ILIENKO, O. L. (2015) TAXATION CHANGES AIMED AT ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LAKTINA, YULIA (2015) TEACHING ENGLISH AS A LIFE SKILL. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Zubenko, Svitlana (2015) TEACHING ENGLISH TO VISUALLY IMPAIRED STUDENTS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TSEHELSKA, MARYNA и WORDEN, SHARON (2015) TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GALUNENKO, ALEKSANDR (2015) TEACHING WITH SMRT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Shavlak, M. и Shypilova, M. (2015) THE BENEFITS OF GENDER MAINSTREAMING TO AN ORGANIZATION. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

PANKIV, VIRA и KOTSIURUBA, OLGA и KYZNETSOVA, LILY (2015) THE BUDGET OFFENSES IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SURZHAN, EUGENE (2015) THE CONCEPT OF FRAME IN HISTORIC CONSTRUCTION CONTEXT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GAVRIKOVA, YULIIA и KUZNEZOVA, LILIA (2015) THE CONCEPT OF THE METHOD OF THE MURDER FOR ORDER. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHOLYNSKA, OKSANA и STASIV, OKSANA и KUZNETSOVA, LILY (2015) THE CONSTITUTION - MAIN SOURSE OF LABOUR LAW. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KAUFFMAN, LISLE (2015) THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE U.S. AND EFFECTIVE CURRENT PRACTICES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Kikinezhdi, O. M. (2015) THE DILEMMA OF PERSONAL SELF-ACTUALIZATION OF STUDENTS FROM WESTERN REGION OF UKRAINE: GENDER PERSPECTIVE. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

KORENEV, R. и BIBIK, N.V. и ILIENKO, O.L. (2015) THE DIVERSIFICATION OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LEONOV, MAKSYM и PERESADA, ELENA и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) THE IMF'S ROLE IN STABILIZING SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BABENKO, MARYNA (2015) THE IMPACT OF CLASSROOM-BASED ASSESSMENT ON EFL TEACHING AND LEARNING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

VORONOV, ROMAN и KROKHMAL, A. M. (2015) THE IMPACT OF ELECTRIC VEHICLES ON THE OVERALL LEVEL OF DEVELOPMENT OF KHARKIV. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

HNATIV, MARTA и RADU, ALLA I. (2015) THE INSTITUTE OF CITIZENSHIP AND THE MAIN ASPECTS OF THE CITIZENSHIP OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SUVARYAN, INESSA и RADU, ALLA I. (2015) THE INSTITUTE OF SUMMARY CRIMES: DETERMINATION OF NOTION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

BORAKOVSKIY, OLEH и KYZNETSOVA, LILY (2015) THE LEASE OF LAND: CONSIDERATION OF THE UKRAINIAN LEGAL FRAMEWORK. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZHYVCHYK, VALERIYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) THE LEGAL REGULATION OF PROBATION AT EMPLOYMENT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ARTSYSHEVSKA, ANETTA и VASCHYSHYN, MARIYA (2015) THE LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF OWNERS AND USERS OF LAND PLOTS: ENVIRONMENTAL ASPECT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Gonchar, Artem и Bilym, Pavel и Zubenko, Svitlana (2015) THE MAIN FACTORS AND REQUIREMENTS AFFECTING THE ENGINEERING INDIVIDUAL HOUSES". In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHOLOK, OLHA и VASHCHYSHYN, MARIIA и ARTSYSHEVSKA, ANETTA (2015) THE NOTION OF REAL BURDEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVAL, DIANA и RADU, ALLA I. (2015) THE PRINCIPLES OF THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE PERSON AND CITIZEN. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SHCHOGOLEVA, ANNA и OMELCHENKO, ALISA (2015) THE PROGRAM “MYSTERY GUEST” AS A MECHANISM OF QUALITY CONTROL OF HOTEL SERVICES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Panova, OLENA и SLAVATA, DAVID (2015) THE PROSPECTS OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

VITER, KATE и KOTSURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY (2015) THE REALIZATION OF FINANCIAL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LARIONOVA, VIKTORIYA и KARPUSHENKO, MARIA (2015) THE RELEVANCE OF BUDGETING IN MANAGEMENT ACCOUNTING IN MANAGEMENT ACOOUNTIN IN MODERN CONDITIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOTYK, TANYA и KWIT, NATALYA и KUZNETSOVA, LILIYA (2015) THE RIGHT OF RESIDENCE OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

LABUN, OLGA и LEONOV, YAROSLAV и PYSARENKO, LIUDMYLA (2015) THE ROLE OF SPORTS INDUSTRY IN THE ECONOMY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

YATSIUK, OKSANA и HRYNYA, NATALY (2015) THE VALUE OF FORMING QUESTIONS DURING THE JUDICIAL INTERROGATION FOR THE FULLEST TESTIMONY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DIDYK, E. и BOGDAN, N.M. и ILIENKO, O.L. (2015) THEORETICAL FUNDAMENTALS OF REGIONAL RISKS MANAGEMENT AT HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

POGORETSKA, CHRYSTYNA и TRUSH, M.I. и KUZNETSOVA, L.R. (2015) TRANSFORMATION OF THE SUBJECT OF THE ADMINISTRATIVE LAW. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

TOMAKH, ANASTASIIA и VAKULENKO, YEKATERINA и MOSHTAGH, IEVGENIIA (2015) TRANSPORT INNOVATIONS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GULIAK, ROMAN (2015) TWO BASED APPROACH TO MEASURE SOCIAL AND ECONOMICAL SYSTEM PERFOMANCE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

KOVALENKO, OKSANA и PODUFALOVA, TETIANA (2015) USING VIDEO IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT UNIVERSITY. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

DAVIDICH, NATALIA (2015) VALUE OF QUALITY IN PROJECTS FOR PUBLIC PASSENGER TRANSPORT. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

NAUMENKO, YULIIA (2015) VOIDED BIAXIAL SLABS IN CIVIL ENGINEERING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

ZINCHENKO, NATALIA и BULAIENKO, MARYNA и ZUBENKO, SVITLANA (2015) WAN TECHNOLOGIES. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

PRYNDAK, YARYNA и LESHCHUKH, DANYLO и KUZNETSOVA, LILY (2015) WAYS OF IMPROVING THE PROCESS OF RATIFICATION AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS INTO NATIONAL LABOUR LEGISLATION OF UKRAINE. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

SIROUS, INNA и ZUBENKO, SVITLANA (2015) WELNESS TOURISM. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

MYKYTIUK, SVITLANA (2015) WIKI TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

GARDAUSCHENKO, ILLJA и NOCHRINA, LARYSA и POTAPENKO, SWITLANA (2015) ZUR FRAGE DER FREIZEITESTALTUNG IN DER TOURISTISCHEN BEHERBERGUNG. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Бібік, Н.В. и Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2015) «Гендерні окуляри» для урбаністів. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Гендер. Екологія. Здоров’я", присвячена 210-річчю Харківського національного медичного університету, 21-22 квітня 2015 р., Харків.

Бибик, Н.В. и Кузнецова, Н.А. (2015) «СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА»: ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Петренко, І. М. (2015) ЄЛИЗАВЕТА МИЛОРАДОВИЧ (1832-1890) У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ПОЛТАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Таукешева, Т.Д. (2015) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Нікбін , Фархад и Салтанова , О.С. и Мельник, О.О. и Курилко, Л.В (2015) ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Радіонова, Л.О. (2015) ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бубенко, П.Т. и Пасека, Т.А. (2015) ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Тесленко, Р.Ю. и наук. кер. Момот, Т.В. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РЕГІОНУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Подгорна, О. Б. и Дроздова, О. В. и Гармаш, І. В. и Усенко, А. К. (2015) ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Халмурадов, Б. Д. и Глива, В. А. и Кот, А. С. (2015) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Давідіч, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Комп’ютерні технології в міському та регіональному господар, 23–28 листопада 2015 р. , Харків.

Садовников, О.К. и Рыскаль, А.В. (2015) АГРЕССИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Рудаченко, О.О. (2015) АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Калугіна, О. С. и Якунін, О. А. (2015) АКТИВНІ КОНДЕНСАТОРНІ УСТАНОВКИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беляк, Є. С. и Якунін, О. А. (2015) АКТИВНІ ФІЛЬТРИ ГАРМОНІК. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гужва, Н. Ю. (2015) АКТУАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ХНМУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ларионова, В. О. и наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гусятинська, Н.А. и Чорна, Т.М. и Дашковська, О.В. (2015) АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ОРГАНІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Нохріна, Л.А. (2015) АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРУП СТЕЙКХОЛДЕРІВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Слєпченко, К.О. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ВИБОРУ МЕТОДІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Тараруєв, Ю.О. (2015) АНАЛІЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ». In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Карауш, А.І. и наук. кер. Гірінова, Л.В. (2015) АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Хворост, М.В. и Данова, К.В. (2015) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рожков, П. П. и Щербина, В. Є. (2015) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РІШЕННЯ ЗАВДАЧІ БАЛАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.І. и Коненко, В.В. и Бібік, Н.В. и Тараруєв, Ю.О. и Штерн, Г.Ю. и Пан , М.П. и Вороніна, О.С. и Костюк, В.О. и Юр’єва, С.Ю. и Жван, В.В. (2015) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк , В.І. (2015) АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА СУТНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Телятник, С.В. и Гайденко, С.М. (2015) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЧИННИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бабаев, В.Н. и Дымченко, Е.В. и Торкатюк, В.И. и Яковлев, Е.А. (2015) АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.И. и Черкасов, А.Е. и Рябев, А.А. и Бораковский, А.В. (2015) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Вышетравская, А.С. и Чупилко, А.В. и Кириченко, О.И. и Сосонна, В.В. (2015) АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Вороніна, О.С. (2015) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бурак, О.М. (2015) АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ОЗЕЛЕНЕННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Ковжога, С. А. и Лазутская, Н. А. (2015) АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Юрє’ва, С.Ю. (2015) БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЖКГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Владимирова, М.С. (2015) БІЗНЕС-ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.І. и Світлична, Т.І. и Русланова , Н.Г. и Сосонна, В.В. и Бутнік, Ю.Ю. и Синельник, Л.В. (2015) БАЗОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Скрипник, Е.С. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С МЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Смирнов, В.А. и Дикань, С.А. (2015) БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Єсіна, В.О. и Олійникова , А.І. (2015) БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Величко, В.В. и Євдокімова, А.В. и Негуляєва, О.Ш. (2015) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Величко, В.В. и Кабанкін, Д.С. (2015) БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шутенко, Л.М. и Торкатюк, В.І. и Бубенко, П.Т. и Юр’єва, С.Ю. (2015) Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференції "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки", Харків.

Ольховська, М.А. (2015) ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ МЕТОДОМ МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Божко, В. В. (2015) ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНІ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» СТУДЕНТАМИ КАФЕДР ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Зикунова, Г.В. (2015) ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Соловйова, О.Є. и Соловйов, О.В. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ДИРЕКТОРІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ БУДІВЕЛЬНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Калюжний, Д. М. и Хомам, Раджаб (2015) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Абраменко, І. Г. и Жданов, Д. М. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ПРИ АНАЛІЗІ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шевцова, А.С. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Калюжний, Д. М. и Шіван, Шаріф (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ВНЕСКУ У ПОНИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ТОЧЦІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Калько, І. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНОГО МАТЕРІАЛУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Степанчиков, Д. М. (2015) ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ВИБОРІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Козіна, А.А. и Сальников, М.В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ЖКГ НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ МІСТА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бабаєв, В.М. и Килимник, І.І. и Торкатюк, В.І. и Кулік, В.І. и Парамонова, О.М. и Никбин, Фархат (2015) ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Аболхасан, Аліреза (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДВЗ ДЛЯ СУШІННЯ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Лактіонов, С. О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СМПР ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПЕРЕХІДНИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мельман , В.О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. и Мирошниченко, О.О. (2015) ВИЯВЛЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ У ФОРМУВАННІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН РАЙОНІВ МІСТА ХАРКОВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Федорова, А.Ю. и Чечуйко, В.В. (2015) ВНЕДРЕНИЕ СМАРТ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ГОРОДА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Скирда, І. М. (2015) ВНЕСОК П. С. УВАРОВОЇ У ПІДГОТОВКУ ТА РОБОТУ ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Жванко, Л. М. (2015) ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНІ ВИКЛИКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Жеребятнікова, І. В. и Бойко, Ю. Ю. (2015) ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пашков, В.І. (2015) ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жван, В.В. (2015) ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПДІПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Одаренко, О.Д. и наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ВПЛИВ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рибак, Г.І. (2015) ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Гненна, О. В. (2015) ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАЖУ НА РИЗИК ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Волгіна, Н.О. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Матющенко, С. С. (2015) ВЫГОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Давідіч, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту. In: Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015), 14–20 сентября 2015 г., Коблево.

Камардаш, Н. В. и Мордвінцева, Т. М. (2015) ГЕНДЕР, СЕКСИЗМ І ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гонюкова, Л. В. и Фесенко, Г. Г. (2015) ГЕНДЕРМЕЙНСТРІМІНГ В ОРГАНІЗАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рябушенко, Н. П. (2015) ГЕНДЕРНІ ІНДИКАТОРИ РИНКУ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпець, Л. А. (2015) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ СТРАТЕГІЙ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сукаленко, Т. М. и Новохатько, О. О. (2015) ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Головко, О. В. (2015) ГЕНДЕРНІ ЗМІНИ У СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919 - 1933 РР.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кочура, Л. О. (2015) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ Й ТОЛЕРАНТНІСТЬ У МІЖОСОБИСТИХ СТОСУНКАХ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Руденко, С. М. (2015) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ГЛЮТОНІЧНОМУ ДИСКУРСІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бережна, Г. В. (2015) ГЕНДЕРНА (НЕ)РІВНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Г. Г. (2015) ГЕНДЕРНА ІСТОРІЯ У МЕМОРІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЧУГУЄВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В. П. и Рибак, Г. І. (2015) ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК В УКРАЇНІ: ФАКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Корженко, О. А. (2015) ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА РИНКУ ПРАЦІ М. ХАРКОВА (ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Савельєва, Ю. М. (2015) ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА, МІСТО ПОСТМОДЕРНУ ТА СІМ’Я ПОСТМОДЕРНУ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Федотова, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рассказова, О. І. и Григоренко, В. Л. (2015) ГЕНДЕРНА СОЦІАЛЬНІСЬ ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Завгородня, Н. І. (2015) ГЕНДЕРНА СТИГМАТИЗАЦІЯ ЖІНОК, ЩО НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпець, Н. Р. и Ковпак, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ (ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ АСПЕКТІВ ГЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. КОМСОМОЛЬСЬКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Драч, О. О. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ: ФІНАЛ ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНОЦТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сичова, В. В. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Т. Г. и Мінаєв, Д. М. и Непочатова, Д. О. (2015) ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ ПОКУПЦІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», ХАРКІВ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Фесенко, Т. Г. и Тесленко, П. О. и Дроган, О. С. (2015) ГЕНДЕРНО-СЕГРЕГОВАНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гаврилова, А. С. (2015) ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВИЙ ПРОСТІР В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кобикова, Ю. В. (2015) ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Лактіонов, С. О. (2015) ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Радионова, Л.А. (2015) ГОРОД В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Давидич, Н. В. (2015) ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бубенко, П.Т. и Решетило, А.О. (2015) ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Чуєшкова, О. В. и Лисенко, К. С. (2015) ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Солових, В.П. и Радіонова, Л.О. и Каротєєва, Г. С. (2015) ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ЯК ОДИН З БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Швець, С.В. и Колеснікова, І. О. (2015) ДІАГНОСТИКА ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ НЕРУЙНУЮЧИМИ МЕТОДАМИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.І. и Шило, А.С. и Бутнік, Д.В. (2015) ДІАГНОСТУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Швець, С. В. и Яцюк, А. О. (2015) ДВОХПАРАМЕТРОВИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛІВ ШЛЯХОМ ПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Поляков, С. В. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сірий-Козак, Г. О. и Цина, А. Ю. (2015) ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Вірченко, В.В и Далека, В.Х. (2015) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Троян, В. І. и наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Проневич, О.С. и Проневич, С.О. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ:СТАН ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Перетятько, А.Ю. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. и Гончаренко, Н.О. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Абєлєшов, В.І. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Домбровська, О.А. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кухтін, К.В. (2015) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ ПРОБЛЕМ В ГАЛУЗІ ЖКГ М. ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Ващук, В. В. и Демчина, М. Є. и Яремко, З. М. (2015) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Михайлова, И.А. (2015) ДИАЛЕКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО И ПАРТИКУЛЯРНОГО В ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Швець, Л. І. (2015) ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА В ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гавриличенко, Є.В. (2015) ДО ПИТАННЯ ІНТЕРЕСІВ ВИРОБНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Міхно, О.І. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Садикова, Я. М. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Ільяшенко, Ю.Г. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ З ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Тимофієва, С.Б. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Пєнов, В.В. (2015) ДО ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тузіков, С. А. и Лазутський, А. Ф. и Карманний, Є. В. (2015) ДО ПИТАНЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ НА ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Доброва, В. Л. (2015) ДО ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Леусенко, А. В. и Репетенко, М.В. и Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2015) ДО ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сосна, Г. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПОШУКУ ДЕФІНІЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Сторожук, В. М. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Козіна, А.А. (2015) ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Прохорова, В. В. (2015) ДОГОВІРНІ КОНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Рой, В. Ф. и Швець, С. В. и Швець, К.С (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВИХ КАБЕЛІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Костюк, В.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Сідак, В.С. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ГАЗУ В ПОБУТІ ТА ПРОГНОЗ ДО 2018 РОКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Малишева, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПРИМАГІСТРАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бурак, О.М. и Овчарова, Ю.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯНА СКП «ХАРКІВЗЕЛЕНБУД». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Д’яконов, В.І. и Божко, В. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сосіпатров, А. М. и Дорогавцев, Д. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Владимирова, М.С. и Бугайов, М.О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПЕРЕХОДУ ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ ОПАЛЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Телятник, С.В. и Гайденко, С.М. и Княжеченко, В.В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Самойленко, Н. І. (2015) ДРАМИ ІСТОРІЇ У ДОЛІ ЖІНКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Байдікова, К.І. и наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) ЕВОЛЮЦІЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Соболева, Г.Г. и Лісковський, Д.С. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Славута, О.І. и Савіна, Д.О. (2015) ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО – НОВИЙ РІВЕНЬ ЕВОЛЮЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Волгіна, Н.О. и Кравченко, А.К. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. и Левощенко, К.Г. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Ілляшенко, А.В. и Трофімцова, Ю. (2015) ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бубенко, П.Т. и Водка, Н.В. и Матвєєва, Н.М. (2015) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Матвєєва, Н.М. и Телятник, С.В. и Лещенко, А. (2015) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Безугла, Ю. Є. (2015) ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Соболева, Г.Г. (2015) ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Залєсний, М.О. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СТАН СТІЙКОСТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Грачова, О.В. и наук. кер. Харламова, О.В. (2015) ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТЕРМІНУ “РЕЗЕРВ”. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Воронов, Р. В. (2015) ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Маляренко, В.А. и Шубенко, О.Л. и Сенецький, О.В. и Темнохуд, І.О. (2015) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кудрявцев, О.Ю. (2015) ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ – ШЛЯХ ДО СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Темнохуд, І.О. (2015) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОТЕЛЬНІ ЯК ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧОГО ОБ’ЄКТА ЕНЕРГОСИСТЕМИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Цвіркун, Я. О. и Сєріков, Я. О. (2015) ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ ЯК НАСЛІДОК ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бєлікова, Ю. В. (2015) ЕМОЦІЇ У РЕКЛАМНОМУ ПРОСТОРІ МІСТА: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Д’яконов, В. І. и Д’яконов, О. В. (2015) ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянський, О. С. и Д’яконов, О. В. и Д’яконов, В. І. и Скрипник, О. С. (2015) ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПАЛИВА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кулалаєва, Н. В. и Михайлюк, В. О. (2015) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Прасолов, Є. Я. и Лапенко, Т. Г. и Таратута, Р. С. (2015) ЕРГОНОМІЧНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ «ОПЕРАТОР-МАШИНА СЕРЕДОВИЩЕ». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гришак, С. М. и Шабаєва, Н. С. (2015) ЕТАПИ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бібік, Н.В. и Ребрун, Р.А. (2015) ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Мордвінова, Н. О. и Кригіна, І. М. (2015) ЖІНКА І ВІЙНА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Топоренко, О. Ю. (2015) ЖІНКА В ЕПОХУ КОЗАЦТВА: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєдая, Ю. С. и Міньковська, І. І. (2015) ЖІНКИ – ЦЕ 50 % УСПІХУ УКРАЇНИ (ПРО СТАРТУВАННЯ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ У ХАРКОВІ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рассоха, І. М. и Мороз, А. Е. и Текоєва, С. А. (2015) ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ КОЗАЧЧИНИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ялозина, Е. А. (2015) ЖЕНСКИЙ ТРУД В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ (1941 – 1945 гг.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стребкова, Ю. В. (2015) ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ У МІСЬКИХ ГАЗЕТАХ БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ ЯК СВІДЧЕННЯ МІФОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рум’янцев, Д. В. и Кащавцев, Р. Ю. (2015) ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РОБОТУ СИСТЕМ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ Й АВТОМАТИКИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Зайцев, С.М. (2015) ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА ТА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Король, В. М. (2015) ЗАКЛАДИ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ВІДБУДОВИ: ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ (1943-1950 рр.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Прасол, В.М. и Склярова, І.А. (2015) ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Третякова, Л.Д. и Остапенко, Н.В. (2015) ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ САМОРЯТУВАННЯ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бурак, О.М. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Телятник, С.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИКО-СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ «РЯДИ ДИНАМІКИ» В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Дроздова, О. В. и Редько, О. Я. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРОЧУТЛИВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ткаченко, І.О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Федотова, Ю.В. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ОЦІНЦІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. и Славата, Д. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Устянская, О. В. и Глинская, Л. Я. (2015) ЗАЩИТА ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ – ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Рингач, Н. О. (2015) ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МАТЕРІВ: СТАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Жван, В.В. (2015) ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014-2015 РОКАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Петраш, О. В. и Дикань, С.А. (2015) ЗСУВИ ГРУНТУ: ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СХИЛІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Горобець, Н. О. (2015) ЗУ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» У ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Назарук, А.А. (2015) ИДЕЯ И МЕСТО ХОСПИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шутова, Л.А. (2015) ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Будко, В.В. (2015) ИНДИВИДУАЛИЗМ И ГУМАНИЗМ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Воронина, О.С. и Кулешова, Е.С. (2015) ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Железнякова, И.Л. и Малей, О.В. и Шокурова, Н.В. и Левченко, С.А. (2015) ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Полчанинова, И.Л. и Безценный, А.А. и Соколов, Д.В. (2015) ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Фирсов, П. М. (2015) ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КЛЕЕВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Славута, Е.И. и Зновенкова, Е.Ю. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бузало, Н. А. и Чернышкова, И. А. (2015) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Светличная, Ю. А. (2015) К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Соловьев, В.П. (2015) К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСПЕШНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Садовников, О.К. и Попенко, О.В. (2015) КАРЬЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жилкина, Т. А. и Макарова, Г. И. (2015) КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шевчук, А.А. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МІСЦЕ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Качан, С.І. и Васійчук, В.О. и Мохняк, С.М. (2015) КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Радионова, Л.А. и Шевченко, В. (2015) КОММЮНИКЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ГОРОЖАН. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Вороніна, М. С. (2015) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН В БІЛЬШОВИЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЯХ ПОЛТАВИ 1900-1930 РОКИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бурак, О.М. и Шаповалова, В.В. (2015) КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ МОСТІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сєріков, Я. О. (2015) КОМПЛЕКСНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТИКИ УКРАЇНИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Юр’єва, С.Ю. и Кухтін, К.В. (2015) КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СИСТЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Вандышева-Ребро, Н. В. (2015) КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.И. и Русанова, Н.Г. и Бутник, Д.В. и Шутенко , А.Л. и Мельник, О.Ю. и Курилко, Л.В (2015) КОНТРОЛЛИНГ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Тюріна, В.М. и Телятник, С.В. и Євдокімова, А.В. (2015) КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Коляда, Т.А. и Коляда, І.В. (2015) КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА : ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Дьяков, Е. Д. и Притыкина, Е. А. (2015) КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,4 кВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коваленко, Л.М. (2015) КОРПОРАТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кухтін, К.В. (2015) КОРПОРАТИВНЕ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Постернак, И.М. (2015) КОРПОРАТИВНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (КНТК ГРек) В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Запорожець, О.І. (2015) МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У ПОБУТІ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Скряга, Н. О. и наук. кер. Лелюк, Н. Є. (2015) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) МІСТО ЯК ЕКЗІСТЕНЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ОРГАНІЗМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Коваленко, Н. В. (2015) МІСТО ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. и Парамонова, О.В. и Кулик, В.А. и Бутник, С.В. (2015) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Гончарук, В. Є. и Білущак, Ю. І. и Чапля, Є. Я. и Чернуха, О. Ю. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ У ГРУНТІ З КРУГОВОГО ДЖЕРЕЛА НА ПОВЕРХНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Княжеченко, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Єсіна, В.О. и Кононова, В.В. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Радионова, О. М. (2015) МЕГАПОЛИС КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Поспєлов, О. В. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ БУДІВНИЦТВА І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Гнатченко, Є. Ю. (2015) МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Лысенко, М. С. (2015) МЕННОНИТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЮГА РОССИИ И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (КОНЕЦ ХIХ - НАЧАЛО ХХ СТОЛЕТИЯ). In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кайданник, О.Б. и Димченко, О.В. (2015) МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Палагута, В. М. (2015) МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Беликов, А.С. и Нестеренко, С.В. (2015) МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Карпалюк, И.Т. и Дорохов, А.В. и Карюк, А.О. (2015) МЕТОДИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОСТРОЕННАЯ НА МОНИТОРИНГЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЖКХ КАК СВЯЗНОЙ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Пан, Н.П. и Дриль, Н.В. и Железнякова, И.Л. и Прыжкова, О.Ю. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.И. и Кухтин , К.В. и Хуайген, Чен и Юрьева, С.Ю. и Рябьев, А.А. и Бесараб, Д.Д. (2015) МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Остапенко, В. М. (2015) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Шумаков, Ф.Т. и Вайнберг, О.І. и Бутнік, С.В. (2015) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Рішетниченко, В. С. и наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Островський, І.А. (2015) МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА І ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Покуца, І.В. (2015) МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Охрименко, В.Н. (2015) МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.И. и Дриль, Н.В. и Соболева, А.Г. и Светличная, Т.И. и Гнатченко, Є. Ю. (2015) МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Костюк, В.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Костюк, В.О. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТУ ТА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Пан , М.П. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Шимук, Д. С. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ НАПРАВЛЕНОГО РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Покуца, І.В. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДМОВ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ СТАРІННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Рожков, П. П. и Рожков, С. П. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЛІНІЙНОЇ МАШИНИ НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Величко, В.В. и Гайденко, С.М. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Островський, І. А. и Гармаш, А. С. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Островський, І.А. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Міхно, О.І. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шевчук, В.В. и Байстрюченко, Д.П. (2015) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Садовников, О.К. и Кущ, А.В. (2015) МОДНЫМ БЫТЬ НЕ МОДНО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Торкатюк, В.І. и Мозговой, С.В. и Бутенко, Т.Е. и Ксифілінова, О.М. и Салтанова , А.С. и Шокурова, Н.В. и Левченко, С.А. и Мапей, О.В. и Сосонна, В.В. и Ряб’єв, А.А. и Хуайген, Чен (2015) МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Мізік, Ю.І. и Ярошенко, А.Н. (2015) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТАКСОНОМІЇ В ОЦІНЦІ РІВНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бухкало, С.І. и Ольховська, О.І. (2015) МОЖЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МІКСУ ЯК ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Соболєва, Г.Г. и Лісковський, Д.С. (2015) МОНІТОРІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Казновецька, Ю.В. и наук. кер. Шаповал, Г.М. (2015) МОНІТОРИНГ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Костенко, А.Б. и Погребняк, Б.И. и Штельма, О.Н. (2015) МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ НА БАЗЕ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Шаповаленко, Д.О. и Свиридова, І.О. (2015) МОНОПОЛІЗМ В ЖКГ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прасол, В.М. (2015) НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Шутов, А.И. (2015) НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Килимник, И.И. (2015) НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Княжеченко, В.В. и Телятник, С.В. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ДО ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СТРІМКОГО ЗРОСТАНННЯ ТАРИФІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Решетило, В.П. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Міньковська, І. І. и Малахова, О. А. (2015) НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кухтін, К.В. (2015) НОВА ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Мигаль, Г.В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, О. С. и Задорожняя, В. В. (2015) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛУРАМ МАШИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Швая, Г.П. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Єрко, Г. І. и Савчук, І. С. (2015) ОБЛИЧЧЯ ГЕРОЇЗМУ: ФЕНОМЕН ЖІНОЧОЇ ДОБРОВІЛЬНОСТІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Староконь, Т.В. и Жихор, О.Б. (2015) ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І СТРУКТУРА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Козирєва, Н.В. (2015) ОБРАЗ МІСТА В «РОМАНТИЦІ ВІТАЇЗМУ» М. ХВИЛЬОВОГО. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Івасішина, Н.В. (2015) ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЯК РІЗНОВИД ПОСЛУГ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Будянська, Е.М. и Будянська, А.Р. и Нестеренко, С.В. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дмитрук, А. І. (2015) ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ХАРКОВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Коляда, Т.А. и Попов, Ю.В. (2015) ОЗНАКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бродвій, А.М. (2015) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бровдій, А.М. (2015) ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Славута, Е.И. (2015) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСТАФФИНГА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Рудь, Т.О. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гузій, Н.Ф. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВИХ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Торкатюк, В.І. и Момот, Т.В. и Грицаненко, М.В. и Вороновська, Л.П. и Клунько, Н.С. и Александрова, О.Ю. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Крищенко, В.Р. и наук. кер. Кизилов, Г. І. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Одаренко, Т.Є. и Колесник, Т.М. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МОТИВАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Зінчина, О. Б. и Мальцева, О. О. (2015) ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Одаренко, Т.Є. (2015) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКОВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Молодцов, В. А. и Зенін, А. П. и Яценко, В.В. (2015) ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коляда, Т.А. и Флотська, Ю.І. и Лепенко, Ю.В (2015) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Філіповський, О. В. (2015) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.И. и Овчелупова, О.М. и Ларина, С.О. и Примак, М.В. и Мураев, С.В. (2015) ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бережна, К. С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АБІС “KOHA” ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О. М. БЕКЕТОВА. In: Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі, 17 квітня 2015 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі. (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Рой, В.Ф. и Швець, С.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ КАБЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Темнохуд, І.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стельмахович, О. Б. и Писаревська, С. В. и Яремко, З. М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ У МІСТАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тараруєв, Ю.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ У СТРАТЕГЧЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Коляда, Т.А. и Герасименко, А. Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шароватова, О.П (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Приведений, С.А. и Рой, В.Ф. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Соколов, Д.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ЗВ`ЯЗКУ З ХАРАКТЕРОМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кобикова, Ю. В. и Колесавіна, О. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ УСТАНОВОК ДІВЧАТ ЧАЙЛДФРІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.І. и Коненко, В.В. и Шахова, О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Клеймьонова, В.В. и наук. кер. Гросул, В.А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Реутова, Ю. О. и наук. кер. Мізік, Ю.І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Княжеченко, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ КОННКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Прасол, В.М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Владимирова, М.С. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сухонос, М.К. (2015) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Івасішина, Н.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ЩОДО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Драпеза, Я. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ЖКГ ТА КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сєріков, Я.О. и Аладишева, Л. В. и Журба, О. Н. и Долгополова, Г. С. (2015) ОХОРОНА ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ивасишина, Н.В. (2015) ОХРАНА ТРУДА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Железняк, Д.О. и наук. кер. Гордієнко, Н.І. (2015) ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ОБЛІКУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Железнякова, І.Л. (2015) ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Д’яконов, В. І. и Фесенко, Г. В. и Д’яконов, О. В. и Терновська, О.І. и Ковтун, С. Б. и Кукушкін, А. І. (2015) ОЧИСТКА ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Линник, И.Э. и Черноносова, Т.А. (2015) Оптимизация транспортных сетей городов по экологическим критериям. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Темнохуд, І.О. и Семененко, А.А. и Дзюба, Є.С. (2015) ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ РЕАКТОРІВ ЗА РАХУНОК НОВІТНІХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Абраменко, І. Г. и Ганусовський, В. В. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ В МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тимочко, В. О. и Березовецький, А. П. и Городецький, І. М. (2015) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЖДЛ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Середюк, Ю. І. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Лучинець, І.А. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Маляренко, В.А. и Андрєєв, С.Ю. и Темнохуд, І.О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КОТЕЛЬНЯХ ЗА РАХУНОК КОГЕНЕРАЦІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Дацько, О.С. и Романів, А.С. и Параняк, Н.М. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Славута, О.І. и Курмаз, О.В. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕСІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. и Попова, Д.І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МОДЕРНІЗАЦІЮ ІНФРАСТРУКТУРИ ВКГ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Славута, О.І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДПП У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Славута, О.І. и Панова, О.Д. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бровдій, А. М. и Іванів, Х. І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Сидоренко, Ю.В. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Юрьева, С.Ю. и Шевчук, Д. (2015) ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Железнякова, И.Л. (2015) ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Гайденко, С.М. и Телятник, С.В. (2015) ПИТАННЯ ВЛАСНОСТІ, ЯК СУЧАСНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. (2015) ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Рум’янцев, Д. В. и Нікуліч, М. В. (2015) ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ОДИНОЧНОГО СТЕРЖНЕВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ НА ТЕРИТОРІЇ РП 10 КВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ РАЙОНУ МІСТА. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Полянский, А.С. и Задорожняя, В. В. и Лебедь, Д.А. (2015) ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИН. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Шевченко, Е.Ю. (2015) ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ НАШЕСТВИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Юрченко, В.А. и Артеменко, А.В. и Пономарев, К.С. (2015) ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ ПРИ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.И. и Кухтин, Е.В. и Парамонова, О.В. и Вышетравская, А.С. и Кулик, В.Т. (2015) ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Беспалова, А.В. и Дашковская, О.П. и Кныш, А.И. и Романюк, В.П. (2015) ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ДИСЦИПЛИН БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К УСЛОВИЯМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Паршина, В. Н. (2015) ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИЙ). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Прижкова , О.Ю (2015) ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС АДМІНІСТРУВАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Прасол, В.М. и Гребенець, К.М. (2015) ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК ШЛЯХ ДО ВИРІШЕНЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Телятник, С.В. (2015) ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОСЛУГ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. (2015) ПОСЛУГИ У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Стаднік, Г.В. и Бутнік, Д.В. и Курілко, Л.В. и Русланова, Н.Г. и Мельник, О.Ю. и Бубенко, О.П. (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СПРИЯННЯ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Штефан, С.І. (2015) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Кутоманов , Д.Е. (2015) ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КАК ОДНО ИЗ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ АКЦИОНЕРА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Івасішина, Н.В. (2015) ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Домбровська, А.В. (2015) ПРАВОВІ ФОРМИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кобзар, Ю. І. (2015) ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Міхно, О.І. (2015) ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ КОНЦЕСІЇ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Коляда, Т.А. и Козіна, А.А. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ : СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Коляда, Т.А. (2015) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бровдий, А.М. и Кононенко, А.И. (2015) ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Стрельник, О. О. (2015) ПРАКТИКИ ПОЄДНАННЯ МАТЕРЯМИ ОПЛАЧУВАНОЇ ПРАЦІ ТА ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ: ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Хотин, С. Ю. (2015) ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КАРМАННЫХ КРАЖ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. (2015) ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В ГАЛУЗІ ЖКГ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Фоменко, А.В. (2015) ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Ивасишина, Н.В. и Чернобай, Р.И. (2015) ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КАК ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сапрыка, А.В. и Кравченко, Ю.П. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Федорова, А.Ю. и Чечуйко, В.В. (2015) ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ГОРОДА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Решетило, В.П. (2015) ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАСАД У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гвоздій, С.П. (2015) ПРИНЦИПИ ДОБОРУ І СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ CТУДЕНТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Барцагова, К.А. (2015) ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Шубович, С. А. и Жмурко, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА «ИНТЕРЕСНОГО» В КОМПОЗИЦИИ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ХАРЬКОВА). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Єгорова, О.Ю. и Єгорова, Ю.В. (2015) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІКИ І ЕКОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Михайлова, Є. О. (2015) ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коляда, Т.А. и Коляда, І.В. (2015) ПРОБЛЕМА КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У РІШЕННЯХ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бибик, Н.В. и Бондаренко, К.Ю. (2015) ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жихор, О.Б. и Українцева, Д.І. (2015) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Покуца, І.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Іванов, Ю.Б. и Чечетова-Терашвілі, Т.М. (2015) ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Мовчан, А.М. (2015) ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Харитонов, О.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Золочевська, А.В. и Димченко, О.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ ЖКГ ТА СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Лактіонов, С. О. и Сєріков, Я. О. (2015) ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Савчук, Є. В. (2015) ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тесля, К.Б. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ, МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Рекун, Г.П. и Прус, Ю. І. (2015) ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СТУДЕНТСТВА У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кошель, В. І. и Дзундза, Б. С. и Поплавський, О. П. и Поплавський, І. О. (2015) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ З НАНОМАТЕРІАЛАМИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Димченко, О.В. и Кайданник, О.Б. (2015) ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Килимник, І.І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бухкало, С.І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ТА ПАКУВАННЯ У ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Шапкіна, Т. І. (2015) ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Килимник, І.І. (2015) ПРОБЛЕМИ СТАТУСУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО КРЕДИТОРА В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.І. и Соколов, Д.В. и Железнякова, І.В. и Прижкова , О.Ю и Шило, А.С. и Вишетравська, А.С и Бутнік, Ю.Ю. и Кучма, А.Ю. и Кухтін, К.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.І. и Бутнік, С.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бровдій, А.М. и Курмаз, Т.А. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гарбариніна, В. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Лісічкін, Є.С. (2015) ПРОБЛЕМИ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ( НА ПРИКЛАДІ КП «ХАРКІВОДОКАНАЛ»). In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Петрук, М. П. и Козій, О. І. и Вахула, О. М. (2015) ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ШЛАКІВ ВІД СПАЛЮВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Алєксєєв, І.В. и Мороз, Н.В. (2015) ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. и Капцова, Н.І. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ СИСТЕМ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гутовська, Ю. Ю. и наук. кер. Карпушенко, М. Ю. (2015) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Васильєв, О.В. (2015) ПРОБЛЕМНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Мокрецова, Н.Я. и Овчаренко, В.Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ткаченко, Р.Б. (2015) ПРОБЛЕМЫ УСТРОЙСТВА МАНСАРДНЫХ ЭТАЖЕЙ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Бибик, Н.В. и Ефименко, Д.А. (2015) ПРОБЛЕМЫ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Величко, В.В. и Димченко, О.В. и Прасол, В.М. (2015) ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Момот, Т.В. и Солодовнік, О.О. (2015) ПРОЦЕДУРА «STEP-IN» В УГОДАХ ПРО ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Шмалєй, С. В. и Щербина, Т. І. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Завальний, О.В. и Гордієнко, С.М. (2015) Питання організації системи громадського велопрокат в м. Харкові. In: Перспективні напрями наукових досліджень, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Килимник, І.І. и Коляда, Т.А. и Міхно, О.І. и Науменко, А.В. (2015) Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства», 1-28 лютого 2015 року.

Апатенко, Т.Н. и Панкеева, А.Н. (2015) Проблемы формирования и развития городских агломераций. In: Перспективні напрями наукових досліджень - 2015, 17-22 жовтня 2015 року, Братислава.

Бережна, К. С. (2015) Програмне забезпечення з відкритим кодом для створення бібліотекою власних електронних ресурсів. In: Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття, 22-23 квітня 2015 р., Харківська державна академія культури.

Бутник, С.В. и Торкатюк, В.И. и Шутенко , Л.Н. и Стадник, Г.В. (2015) РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Соколов, Д.В. и Прыжкова, О.Ю. и Шило, А.С. и Бутник, Ю.Ю. (2015) РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ ЖКХ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Иванов, И.И. и Засуха, А.А. (2015) РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОГО ЭКРАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мицюк, Н. А. (2015) РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ АРИСТОКРАТОК В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ (1860–1917 ГГ.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Маляренко, В.А. и Андрєєв, С.Ю. и Темнохуд, І.О. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ КОГЕНЕРАЦІЇ З МЕТОЮ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ ВІДПОВІДАЛЬНИХ СПОЖИВАЧІВ МІСТА. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Соболєва, Г.Г. и Іванова, Ю.Г. и Чухлата, Н.В. (2015) РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Карпалюк, І.Т. и Дорохов, А.В. и Карюк, А.О. (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРА ІЗ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЮ НАМОТКОЮ ОБМОТОК. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Пиркова, О.В. (2015) РЕЙДЕРСТВО ТА АНТИРЕЙДЕРСТВО У ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Маляренко, В.А. и Швець, С. В. и Швець, В.Г. (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бабаєв, В.М. и Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Кулік, В.Т. и Парамонова, О.В. (2015) РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ БОРОТЬБИ З БАНКРУТСТВОМ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Прижкова , О.Ю и Каліненко, Б.Д. (2015) РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СФЕРІ ЖКГ ЯК ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кравченко, Т.Д. и Глушко, Н.О. и наук. кер. Світлична, В.Ю. (2015) РИЗИКОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Ліпісвіцька, І.А. и наук. кер. Мілаш, І.В. (2015) РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІРМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Водка, Н. В. и Романовська, А. В. и Собко, А. Р. (2015) РОЗВИТОК ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бурак, О.М. и Арсенадзе, С.Г. (2015) РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СКП «ХАРКІВЗЕЛЕНБУД». In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бородін, Д. В. и Швець, О. О. (2015) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПОБУДОВИ ВЕКТОРНИХ 3-фазних ДІАГРАМ НАПРУГ і СТРУМІВ в середовище MS EXCEL. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Гузенко, В. В. (2015) РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ГРУБИХ КОРМІВ В ТВАРИННИЦТВІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Подкупко, Т. Л. (2015) РОЛЬ ЖІНКИ-БЕРЕГИНІ ЗА ЧАСІВ КОЗАЦЬКИХ ВІЙН (XVI – XVIII ст.). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Меліков, О.Я. и Квітко, М.О. и Квітко, Г.О. (2015) РОЛЬ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бачо, Р. Й. (2015) РОЛЬ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ У ФІНАНСУВАННІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Козирєва, А.В. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) РОЛЬ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Жилкина, Т. А. (2015) РОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Жабина, А. И. (2015) РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Омельченко, Г.Ю. и Кривоніс, І.І. (2015) РУЙНАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на прикладі студентів та студенток ХНТУСГ ім. Петра Василенка, які перебувають за кордоном). In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

SHEVCHENKO, ARTEM и KONOPLYOVA, OLENA (2015) СURRENT TRENDS IN FORMATION OF THE ARCHITECTURAL - SPATIAL ENVIRONMENT OF THE CULTURAL-EDUCATIONAL CENTERS. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Садовніков, О. К. и Бездітко, О.С. (2015) СЕНС ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ТА ЙОГО СУЧАСНІ ПОШУКИ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Гаряжа, В. М. и Грініна, В. О. и Грінін, Є. О. (2015) СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Оліферчук, К. С. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) СИНЕРГІЧНИЙ ЕФЕКТ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Маркова, Д. С. и наук. кер. Филипенко, О. М. (2015) СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Негуляєва, О.І. и Величко, В.В. (2015) СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Полєжаєв, А. М. и Малько, О. Д. и Писарєв, А. В. (2015) СИСТЕМА „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ” ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Покуца, І.В. (2015) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2015) СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Волненко, Н.Б. и Сериков, Я.А. (2015) СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОПАСНОСТЕЙ В СПОРТЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Славута, Е.И. и Мельник, А.П. (2015) СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОПЛАТУ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Решетило, В.П. (2015) СООТНОШЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ НЕЛИНЕЙНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Михайлович, О. В. и Тимошук, С. В. (2015) СОЦІАЛЬНІ ХВОРОБИ, ПОШИРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Капінус, О. Я. (2015) СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У 2014-2015 рр. (НА ПРИКЛАДІ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ м.ХАРКОВА): ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Клименко , Г. Т. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У СЕРВІСНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Яцюк, М. В. (2015) СОЦІАЛЬНО-ЗВИЧАЄВА КОМПОНЕНТА ВСТУПУ ЖІНКИ У ШЛЮБ В КИЇВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Марценюк, Т. О. (2015) СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Радионова, Л. А. и Мирошниченко, А. Ю. (2015) СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРОЖАН В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Сагайдак, І. С. и Авраменко, Н. Л. (2015) СТАН ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Крива, Л. М. (2015) СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (90 РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.). In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бондаренко, О.В. (2015) СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Мамонов, К.А. и Конопліна, О.О. (2015) СТИМУЛИ ТА ПЕРЕШКОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ЖКГ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.И. и Кадничанский, Н.В. и Бутник, Ю.Ю. и Кравцова, С.В. (2015) СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Штерн, Г.Ю. и Писаревський, Н.І. и Шахова, О.В. (2015) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Жовтяк , Г.А. (2015) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Варипаєв, О. М. и Міносян, А. С. (2015) СТУДЕНТСТВО ЯК РУШІЙ ГЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ У КУЛЬТУРІ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Васильєв, О.В. (2015) СУМІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Лесик, Ю. А. и наук. кер. Цимбалюк, І. О. (2015) СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Гайденко, С.М. и Тюріна, В.М. (2015) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бабаєв, В.М. и Хворост, М.В. (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кіриєнко, М. М. и Д’яконов, О. В. (2015) СУЧАСНЕ ЕНЕРГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТА ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Корженко, В.В. (2015) СУЧАСНЕ МІСТО ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНЕ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Іванів, Х. І. и Дріль, Н.В. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Олійник, Н.І. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кононенко, А.І. и Дріль, Н.В. (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Міхно, О.І. и Мгеброва, В. Р. (2015) СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Євдокімова, А.В. и Величко, В.В. (2015) ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Тітяєв, В.В. и Дівенок, Т. О. (2015) ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЕКТУВАННІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРАТИВНИХ СИСТЕМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Торкатюк, В.И. и Олейникова, Н.А. и Мураев, Е.В. и Игнатова, Н.И. и Бутенко, Т.Е. (2015) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Торкатюк, В.І. и Шумаков, Ф.Т. и Світлична, Т.І. и Соболєва, Г.Г. и Гнатенко, О.Ю. и Дріль, Н.Ю. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Галазюк, А.А. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Риндіна, А.В. и наук. кер. Баламут, Г.С. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА». In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Карлова, Е.А. и Радионова, Л.А. и Склярук, Н.И. (2015) ТЕРТИАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Літвак, С.М. и Михайлюк, В.О. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Киреенко, Н. В. (2015) ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Кутоманов , Д.Е. (2015) ТРУДОВОЙ АСПЕКТ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРА В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Сидоренко, Ю.В. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Городецький, І. М. и Березовецький, А. П. и Городецька, Н. Г. и Мазур, І. Б. и Сафонов, С. А. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДИК АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК ПРОЦЕСІВ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Власенко, В.М. (2015) УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В БУХАРЕСТІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Тітяєв, В.В. и Довбій, В.В. (2015) УМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бібік, Н. В. и Єфименко, Д. О. (2015) УНІВЕРСИТЕТ ДРУЖНІЙ ДО СІМ’Ї ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРИЯННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БАТЬКІВ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мельман , В.О. и Альохіна, О. С. и Яблонська, А.Є. (2015) УНІВЕРСИТЕТСЬКА ШКОЛА РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Семенов, В.М. и Кислощаєва, М.В. (2015) УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Водка, Н.В. и Матвєєва, Н.М. и Лещенко, А.Р. (2015) УПРАВЛІННЯ АКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Вороніна, О.С. и Марутіна, Т.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бабаєв, В.М. и Торкатюк, В.І. и Яковлев, Є.А. (2015) УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. и Ільяшенко, Ю.Г. (2015) УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕСТІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Ольховська, М.А. (2015) УПРАВЛІННЯ НОРМУВАННЯМ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Шевчук, В.В. и Єсіна, В.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БЕНЧМАРКІНГУ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Волгіна, Н.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Прохорова, Є.В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ УПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Бубенко, П.Т. и Кашпур, А.Д. и Касьяненко, В.О. (2015) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Слава, С.С. и Горбоконь, В. и Слава, С.О. (2015) УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Цзянбо, Юй (2015) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.И. и Коненко, В.В. и Бибик, Н.В. и Штерн, Г.Ю. и Салтанова , А.С. (2015) УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Есина, В.А. и Боряк, А.В. (2015) УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Муць, І. Р. и Галаджун, Я. В. и Зелінський, А. В. и Яремко, З. М. (2015) УСВІДОМЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК СУЧАСНОГО УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Ніколаєнко, О. О. (2015) УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. ХХ СТ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Коженєвські, Л. и Сєріков, Я. (2015) ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІОЛОГІЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СЕКЮРИТОЛОГІЇ – БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кузьменко, І.А. и наук. кер. Колєснік, Т.С. (2015) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Островський, І.А. (2015) ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖКГ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Безцінний, О.О. и Мураєв, Є.В. и Кравцова, С.В. и Вороновська, Л.П. (2015) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Федотова, Ю.В. (2015) ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Торкатюк, В.И. и Момот, Т.В. и Писаревский, И.М. и Бутник, Д.В. и Светличная, Т.И. (2015) ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ КОМПЛЕКСОВ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Ситникова, Ю. В. (2015) ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНО-СПРИЯТЛИВОГО МІКРОКЛІМАТУ В СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Стадник, Г.В. и SLAVATA, DAVID (2015) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА ЖИТЛА У КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ КРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Кіт, Л. Я. и Наливайко, Н. Я. (2015) ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Лук`янова, В.І. и Дядченко, В.П (2015) ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Мельник, Л.М. (2015) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРЕВЕНТИВНО-ПРОАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Гудзловенко, Л. О. (2015) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Гайденко, С.М. и Телятник, С.В. (2015) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Семенов, В.Т. и Апатенко, Т.М. и Панкеєва, А.М. и Мороз, Н.В. (2015) ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. In: Міжнародна науково-практична конференція Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку, 5-6 листопада 2015р., Харків.

Євченко, О. В. (2015) ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІСТА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Березуцький, В.В. (2015) ФОРМУЛА ІНДИКАТОРА РИЗИКУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Золочевська, А.В. (2015) ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Ольховська, М.А. (2015) ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Грицьков, Є.В. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКРИЗОВОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Гусев, В. Н. (2015) ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА СУДНЕ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Тітяєв, В.В. и Моря, А.О. (2015) ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – КЛЮЧОВА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Моргунов, В. В. и Черняк, О. М. и Діденко, Н. В. (2015) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧОГО ОДЯГУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Сєріков, Я. О. и Долгополова, Г. С. и Аладишева, Л. В. и Журба, О. Н. (2015) ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИЧНОГО КОМФОРТУ ПРАЦЮЮЧИХ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. In: НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, травень 2015 р., Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Самойленко, І.О. (2015) ШЛЯХИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Українцева, Д.І. и Жихор, О.Б. (2015) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Долінко, Т. В. и наук. кер. Шматковська, Т. О. (2015) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Міхно, О.І. (2015) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Буц, Ю.В. и Логвінков, С.М. и Протасенко, О.Ф. (2015) ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» ТА «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» У ВНЗ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Науменко, А.В. (2015) ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Науменко, А.В. (2015) ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Иванов, И.И. и Лукьяненко, Ю.Ю. (2015) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Микуленок, Ю. А. (2015) ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ В 1920-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Торкатюк, В.И. и Ксифилинова, О.М. и Кучма , А.Ю и Мозговой, С.В. и Бутенко, Т.Е. (2015) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ БИЗНЕС-СТРУКТУР. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Трипутина, Н. П. (2015) ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА ПОЛЯКОВА: ФЕНОМЕН СКРОМНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Кожєнєвскі, Л. и Сєріков, Я.О. (2015) ЮРИДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Бабаєв, В.М. (2015) ЯКІСНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЖКГ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Озаровська, А. В. (2015) ЯКІСТЬ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ. In: МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, Квітень 2015, Харків.

Говоров, П.П. и Король, О.В. (2015) ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Євченко, С. В. (2015) ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ М. ЖИТОМИРА. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бондарєва, Т. П. (2015) ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ ПІДЛІТКАМИ СТОСУНКІВ З БАТЬКАМИ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Мартіянова, М. П. и Лазарєв, М. В. (2015) ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Крутій, К. Л. (2015) ҐЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. In: Гендерна політика міст: історія і сучасність, 6 – 7 жовтня 2015 р., ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Бідюк, О.О. и наук. кер. Власова, О.Є. (2015) ҐЕНЕЗА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. In: Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції, 1 – 25 квітня 2015 р., Харків.

Klymenko, Galyna (2014) CONDOMINIUM AS A WAY TO MODERNIZE THE SOCIAL SERVICE INSTITUTION IN THE SCOPE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN UKRAINE. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

KOCHETOV, G. и TUGAY, A. и SAMCHENKO, D. (2014) DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SOUND TECHNOLOGY FOR NICKEL-CONTANING WASTEWATER TREATMENT. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Zemliansky, P. (2014) HUMANIZING HIGHER EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY THROUGH ACADEMIC WRITING INSTRUCTION. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Melcer, J (2014) THE LOAD FROM CITY TRANSPORT. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Ilias, N. и Radu, S. и Andras, I. (2014) THE STRATEGIC OUTLOOK ON THE QUALITY MANAGEMENT OF ROMANIAN UNIVERSITIES. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Дениско, Л.Н. и Яковенко, К.Н. (2014) «ЗАБОТА О СЕБЕ» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Козирєва, Н. В. (2014) «ЛЮДИНА МІСТА»: АНТРОПОМОРФІЗМ ТВОРУ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО «ЛІЛЮЛІ». In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Омельченко, Л.В. (2014) ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Колеснікова, А.М. (2014) ІНТЕРНЕТ І ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Фесенко, Т.Г. и Мінаєв, Д.В и Антипенко, К.В (2014) Індентифікація комунікативного простору будівельного проекту. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Молчанова, О.П. и Чень, Фан (2014) Інтелектуальний капітал як головний інструмент в інноваційній діяльності держави. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Арлачов, Д.В. и Буренко, Т.О. и Корчміт, О.Ю. и Козловська, Т.О. (2014) АГРЕГАЦІЯ, ЯК МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З РОЗВИТКУ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Газнюк, Л.М. и Дьяченко, Я.О. (2014) АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Славінська, О.С и Семавіна, Н.Ю (2014) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ НЕРУХОМОГО МАЙНА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. (2014) АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З’ЄДНАННЯ СТАРОГО БЕТОНУ З НОВИМ АКРИЛОВИМ КЛЕЯМИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Черныш , Е.Ю. и Пляцук, Л.Д. (2014) АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОСАДКОВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Ван, Лихуа и Чжу, Фен и Чжан, Вышо и Го, Сюинь и Чэн Ченин , Чие и Мудрик, В.И. (2014) АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В РЯДЕ ПРОВИНЦИЙ КНР. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Колесник, Н.Ю. и Яковенко, Н.М. (2014) АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ «НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Шаповалов, О.М. и Руденко, В.В (2014) АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЛОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ КАРКАСЕ ЗДАНИЯ ПРИ ЗАДАННЫХ ВАРИАНТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ И ПЕРЕМЕННОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ДИНАМИЧНОСТИ В СЛУЧАЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Чурсіна, В.І. (2014) АТРИБУТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Сухонос, М.К. и Старостина, А.Ю. и Парфёнов, Е.А (2014) Анализ базовых предпосылок формирования строительных программ. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Сухонос, М.К. и Старостина, А.Ю. и Мурко, Л.Ю (2014) Анализ ключевых причин возникновения изменений в проектах регионального развития. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Молодченко, Т.Г. и Гайдаренко, Е.А (2014) Анализ развития физической культуры и спорта в Харьковской области программно целевым способом. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Молодченко, Т.Г. и Сімон, Д.О (2014) Аналіз досвіду щодо управління житловою нерухомістю. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Золотов, С.М. и Еремеева, Т.Г (2014) БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВЫЕ АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Брандт, Г. А. (2014) БОЛЬШОЙ ГОРОД: ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Чеботарьов, М. К. (2014) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Антонов, Е.А. (2014) ВЕДУЩИЕ ИНТЕГРАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ НА ПОРОГЕ XXI СТОЛЕТИЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Клепко, С.Ф. (2014) ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ФІЛОСОФІЄЮ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІМИ ПРАКТИКАМИ: СПРОБА ІДЕНТИФІКАЦІЇ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Шмігель, О.І. (2014) ВИКОРИСТАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ТРУБ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА. In: «Будівництво, реконструкція та відновлення будівель міського господарства». (Подан в публикацию)

Лінецький, Л.М. (2014) ВИСВІТЛЕННЯ ДЕЯКИХ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ІНЖЕНЕРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Омельченко, Г.Ю. и Моісєєва, Н.І (2014) ВИХОВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНІЙ ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Сухіх, Л.О. (2014) ВИЩА ШКОЛА ЯК ІНСТИТУТ ВІДТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ КУЛЬТУРИ. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Золотов, М.С. и Скляров, В.А. и Дауд, А.Х. (2014) ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КЛЕЕВОЙ АНКЕРОВКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Коваленко, А.Н. и Юрченко, В.А. и Коваленко, А.В. и Лебедева, Е.С (2014) ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДООТВЕДЕНИЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Радионова, Л.А. и Стойкова, Д.А. (2014) ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ ЗЕМЛИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ГОРОЖАН И СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Золотов, С.М. и Супрун, О.Ю. и Дауд, А.Х. (2014) ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЯЗКОСТЬ АКРИЛОВОГО КОМПАУНДА. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Избаш, М.Ю. и Лунин, С.В. и Янчак, Е.А. (2014) ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Панасенко, Ю.А. и Коринько, И.В. (2014) ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Маркин, В.В. (2014) ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ПРОБИОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Фирсова, Л.В. и Черных, И.П. (2014) ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Жиляков, В.Я. (2014) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ ПРИ ПАНОРАМНОМ ОСТЕКЛЕНИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Мущинська, Н.Ю. и Нескоромна, Л.В (2014) Впровадження енергозберігаючих технологій в секторі комунальної енергетики. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Радионова, Л. А. и Кузнецова, Н. А. (2014) ГОРОДСКАЯ СРЕДА СЕУЛА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Мартиненко, Н.М. (2014) ГУМАНІТАРНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Мокрецова, Н. Я. (2014) ГУМАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА В ЭПОХУ МОДЕРНИЗАЦИИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Євченко, С.В. и Євченко, О.В. (2014) Гендерне бюджетування - ефективний інструмент підготовки місцевих програм розвитку. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Васильєва , І.Г. (2014) Гендерний контекст проблеми соціальної перцепції студентської молоді. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Дорофеев, В.С. и Попова, О.А. (2014) Гендерный фактор в территориальном планировании. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Абелешев, В.И. (2014) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ЗВЕДЕННІ МОНОЛІТНИХ І ДЕРЕВ’ЯНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Стоянов, Є.Г. и Пустовойтова, О.М. и Набока, С.Ю. (2014) ДОРОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННЫМИ КАНАТАМИ К1500. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Коцар, О.М. (2014) ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОЄНЕРГОМІСТКИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ВОД ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИСОКОГО РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ НА НЕ КАНАЛІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Дорошенко, Ю.І. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТЕРМОРЕЗИСТОРНИХ З’ЄДНАНЬ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Славінська, О.С и Савенко, С.С (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПОПЕРЕЧНОГО ДРЕНАЖУ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Пазиніч, C.М. (2014) ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЯК СУБСТАНЦІЙНИЙ ЧИННИК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Дерев’янко, Ю.П. (2014) ДУХОВНИЙ ПАТРИМОНІУМ У СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Сідак, Л. М. (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Середа, Н. В. (2014) ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВНЗ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Аверкина , м.ф (2014) До питання визначення процесів забезпечення стійкого розвитку міста. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Гончарова, З.В. и Рибніков, Д.Ю (2014) Дослідження питання ефективного управління комунальноювласністюв сучасних умовах. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Соколова, Н.М. и Фірова, А.О (2014) ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Шаталов, О.С. (2014) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Орлов, В.О. и Орлова, А.М. и Яцунов, С.О. и Магель, В.М. (2014) ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Шумейко, О.А. (2014) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Матвейчук, Д. А. (2014) ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЁЖИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Радионова, Л. А. и Коротеева, А. С. (2014) ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: СВОБОДА ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Бучастая, С.И. (2014) Женщины рода Репиных – военные поселянки украинского военного поселения. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Бабаєв, В.М. (2014) ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Гончаренко, В.В и Матійко, А.В (2014) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Агаева, О.А и Карпюк, В.М (2014) ЗАДАЧА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Славінська, О.С. и Авраменко, Ю.В. (2014) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОРІГ ВІД РОБОТИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Мисак, Й.С. и Івасик, Я.Ф. и Коваленко, Т.П. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Юхименко, А.І. и Шокарєв, Є.О. (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ УКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ ФУНДАМЕНТІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Яковенко, Н.М. и Колонтаевский, Ю.П. и Колесник, Н.Ю. и Беляева, В.М. (2014) ЗАЩИТА СИСТЕМ ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Мартинов, С.Ю. и Меддур, М.М и Мамчур, К.С. (2014) ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ НА НАПІРНИХ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Панасенко, А.А. и Коринько, И.В. (2014) ЗОННО-РАЙОННИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯМ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Мельман , В.О. и Іващенко, О.В (2014) Закордонний досвід реалізації та узгодження будівельних проектів. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Москалев, Б.Г. и Москалева, Н.П. (2014) ИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА СУДЬБАХ СТУДЕНТОВ-ФРОНТОВИКОВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Викторова, Е.А. (2014) ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Семенов, В.Т. и Панкеева, А.Н. и Мороз, Н.В. и Яковлев, П.А. (2014) ИНВЕРСИЯ САДОВЫХ ДОМОВ В КОТТЕДЖИ. In: Міжнародна науково-практична конференція Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку, 6 листопада 2014р., Харків.

Коринько, И.В. и Ярошенко, Ю.В. и Третьяков, С.И. и Благодарная, Г.И. (2014) ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Жоржолиани, Е.К. и Ковалёва, А.А. и Ромашко, А.В. (2014) ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОНИЖЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Эпоян, С.М. и Фомин, С.С. (2014) ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Сериков, Я. А. и Охрименко, В. В. (2014) ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И СОЦИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Везиров, Т.Г. (2014) ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Лапузина, Е.Н. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Круглов, А.В. и Тимченко, А.А. и Коновалов, А.Н. и Асмус, Е.Ю. (2014) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ ВОДЫ В КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Прокопенко, А.В. и Никулин, С.Е. (2014) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ИНТЕНСИВНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА ДИНАМИКУ УМЯГЧЕНИЯ ВОД С ГИДРОКАРБОНАТНОЙ И ГИДРАТНОЙ ЩЕЛОЧНОСТЬЮ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Шмуклер, В.С. и Лугченко, О.І. и Петрова, Е.А (2014) ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СEНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ СЕРИИ «АЛЮТЕРМ». In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Булгакова, О.В. (2014) ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ОСАДКА В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКАХ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Фесенко, Т.Г. и Яо , Сяофей и Сопов, Д.В (2014) Идентификация бенефициаров в контексте управления оценкой девелоперских проектов (на примере городских программ благоустройства придомовых территорий г. Харькова). In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Архипова, Ю. В. и Амирова, М. А. (2014) К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ БРЕНДА ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Зинчина, А. Б. (2014) К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Лысенкова, В.В. (2014) К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФОЛОГИИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Воронянський, О.В. и Іванцова, Н.І. (2014) КАТЕГОРІЯ «ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ» В СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Карпович , И.Е. (2014) КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ТУРИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Альошичева, А. В. (2014) КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Скубій, І. В. (2014) КРЕАТИВНІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Колесников, М.П. (2014) КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДАЧА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Гіренко , С. П. (2014) КУЛЬТУРНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ПРАВООХОРОНЦЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Мишурова, М. Г. (2014) КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ОТОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Овсій, О.Д. (2014) Класифікація моделей домінантних функціональних взаємодій і взаємозв’язків учасників при управлінні інвестиційно-будівельними проектами. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Эпоян, С.М. и Душкин, С.С. (2014) ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Древаль, І.В. и Семенов, В.Т. (2014) МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. In: МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ , 27 –28 листопада 2014 року .

Пилипко, Є. В. (2014) МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Доронин, Е.В. и Лапшин, А.С. и Доронина, В.А. (2014) МАТЕРИАЛ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СВЕТОПРОПУСКАНИЕМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства", 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Шевченко, Т.А. (2014) МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НИТЧАТЫМ ВСПУХАНИЕМ АКТИВНОГО ИЛА. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Заветный, С.А. и Мудрик, В.И. (2014) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Кондращенко, Е.В. и Ерохина, А.В. и Кондращенко, В.И. и Гусева, А.Ю. (2014) МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ФИБРЫ НА СВОЙСВА МАТЕРИАЛА. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Ковальчук, В.А. (2014) МЕХАНІЧНА ОЧИСТКА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕНЬ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Антонова, Е.Л. и Туркина, В.Г. (2014) МИФОЛОГЕМА ГЕРОЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕФОРМИРУЕМОЙ РОССИИ: К ПРОБЛЕМЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ ФЭНТЕЗИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Лозовой, В.О. (2014) МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК СТРИЖЕНЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Ігнатюк, О.А. и Марченко, О.О. (2014) МОТИВИ ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Кобелєва, Д. Л. (2014) МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Пигасев, Ю.Г. (2014) МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: «СОВРЕМЕННОСТЬ» В «ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ». In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Чумаченко, І.В. и Фесенко, Т.Г. (2014) Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку”. In: Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку”, Харків.

Емельянова, А.В. (2014) Мемуары о домашнем обучении девочек в городах России XVIII в. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Харченко, В.Ф. и Корженко, В.В. и Радіонова, Л.О. и Зінчина, О. Б. (2014) Місто. Культура. Цивілізація: матеріали IV міжнародної науково-теоретична інтернет-конференції, квітень 2014 р. In: IV міжнародна науково-теоретична Інтернет-конференції "Місто. Культура. Цивілізація".

Самійленко, Е.В (2014) НАПРЯМИ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИРІЧКОВОГО ПРОСТОРУ В МЕЖАХ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬК. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Иванова, Т.А. (2014) НАРУШЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Гришко, В,В (2014) НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДНЕСТРОВСКОЙ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

ИВАНОВ, А.И. и СТОЛБОУШКИН , А.Ю. и СЫРОМЯСОВ, В.А. (2014) НОВЫЙ СПОСОБ МАССОПОДГОТОВКИ ПРЕСС-ПОРОШКОВ ДЛЯ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Харченко, А.М и Титарева, О.О (2014) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Жук, В.М. и Животченко, О.М. (2014) НОРМУВАННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ШЛЯХ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Зеленський, Б.К. (2014) Народовладдя, як функція сталого розвитку міст. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Мокиенко, А.В. и Петренко, Н. Ф. и Гоженко, А.И. (2014) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ОКИСЛИТЕЛЯМИ: К ВОПРОСУ АДЕКВАТНОСТИ ВЫБОРА. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Фомина, И.Г. (2014) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Тугай, А.М. и Кузьмич, І.С. (2014) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАХИСТУ ВОДОЗАБІРНИХ І ВОДООЧИСНИХ СПОРУД ВІД ФІТОПЛАНКТОНУ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Радионова, Л.А. (2014) ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ИННОВАЦИОННО-ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Эпоян, С.М. и Лукашенко, С.В. и Гетманец, Н.И (2014) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНО-ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Дрёмова, Л. В. (2014) ОПЫТ ПОЗНАНИЯ ГОРОДА КАК САМОПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Бутник, С.В. и Вяткин, В.А. (2014) ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства" , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Душкин, С.С. (2014) ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Шубович, С. А. и Доценко, О. В. (2014) ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ САДОВО-ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ (ХVIII-XXI ВВ.). In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Косицына, Э. С. и Бахтурова, А. В. (2014) ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Паболков, В.В. и Эпоян, С.М. и Карагяур, А.С. (2014) ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕГЕНЕРАЦИИ МНОГОСЛОЙНОГО ФИЛЬТРА С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ФИЛЬТРАЦИИ И ПРОМЫВКИ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Кучерявий, А.О. (2014) ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В СИСТЕМІ НОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Харченко, С.В. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРЕАТИВНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Харченко, А.М и Пилипенко, Т.В (2014) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Гончаренко, В.В и Захарчук, А.С (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ВВОЗИТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЦИВІЛЬНОГО ТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Соколова , Н.М и Главадська , А.В (2014) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Сльозко, О. О. (2014) ОСОБЛИВОСТІ, ПРИТАМАННІ ВИКЛАДАННЮ МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Душкин, С.С. и Дегтярь, М.В. (2014) ОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Анатольев, А. А и Тесленко, П. А (2014) Определение рисков и их последствий в проектах реконструкции. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Капский, Д.В. и Мочалов, В.В (2014) Оптимизация параметров светофорного цикла на системном перекрёстке. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Мущинська, Н.Ю. и Ван, Лей (2014) Організація співпраці бізнесу та публічного сектору в сфері культури. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Барская, И. С и Тесленко, П. А (2014) Особенности формирования видения продукта ит-проекта на этапе инициации. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Гусева, Ю.Ю и Гурбаннепесов, Г и Дурдыев, Ю и Юсупов, А (2014) Отраслевой анализ приоритетных направлений реализации проектов развития экономики Туркменистана. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Епоян, С.М. и Сухоруков, Д.Г и Айрапетян, Т.С. (2014) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ВІДСТІЙНИКІВ ВОДООЧИСНИХ СПОРУД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Туровська, Г.І. (2014) ПІДГОТОВКА ПИТНОЇ ВОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Якименко, О.В. (2014) ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Галінська, Т.А. и Пенц, В.Ф. и Кушнір, Ю.О (2014) ПІДСИЛЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК ПОПЕРЕДНЬО-НАПРУЖЕННИМИ ЗАТЯЖКАМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Волік , К. С. (2014) ПЕДАГОГ ЯК ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА СУСПІЛЬСТВА В ЦІЛОМУ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Котляр, Н.И. и Рощина, Н.М. (2014) ПОВЫШЕНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Шевченко, А.А. и Бойченко, А.А. и Мясоедов, А.Ю. (2014) ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ». In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Пивоваров, В.М. (2014) ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ВИЯВ І УТВЕРДЖЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Сатин, И.В. (2014) ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ АЭРОБНОГО КОМПОСТИРОВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Орел, Вікторія (2014) ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ І ЕКОНОМІСТІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Емельянова, И.А и Задорожный, А.А и Меленцов, Н.А (2014) ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ДВУХПОРШНЕВОГО РАСТВОРОБЕТОНОНАСОСА С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ КЛАПАНАМИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 25.11.2009 - 25.12.2009, Харків, ХНАМГ. (Подан в публикацию)

Кондращенко, Е.В. и Киктева, К.О. и Кондращенко, В.И. и Кудрявцева , В.Д. (2014) ПРЕДПОСЫЛКИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА ПО РОТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Дудка, С.-Р. А. (2014) ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА СТРУКТУРЫ ИНТЕРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015. (Подан в публикацию)

Будко, В. В. (2014) ПРИЗРАКИ ЭКСТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Мусиенко, А.А. (2014) ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Нестеренко, С.В. и Ткачев, В.А. и Смилка, Е.П. (2014) ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Рогоза, О.М. (2014) ПРО ПРИНЦИПИ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОРАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІСТОРИКІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Лигачева , А.А. (2014) ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Панков, Г.Д. (2014) ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОТНОШЕНИЯ К МИФУ В КУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Кострикин , А.В. (2014) ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Таранова, А.Е. и Антонов, Р.Е. (2014) ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРОЦЕНТРИЗМА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Тараненко , Л.І. (2014) ПРОФІЛІЗАЦІЯ КУРСУ ФІЛОСОФІЇ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Мазоренко, М.О. и Грабар, Н.Г. (2014) ПРОФЕСІЙНІ ОРІЄНТИРИ ЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Мілорадова, Н.Е. (2014) ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПРАВООХОРОНЦЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Пономарьов, О.С. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В СИСТЕМІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Панченко, О.І. (2014) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ І КРЕАТИВНІСТЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Ковтун, В.І. (2014) ПРПОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНЬОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Молодченко, Т.Г. и Чжан, Юань (2014) Перспективи розвитку зовнішньо-торговельних відносин між КНР і Україною. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Кадыкова, И.Н. и Су, Цянь и Фен, Хайфан (2014) Практическое использование и теоретическое изучение стандартов управления проектами в Китае и в Украине. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Кадикова, І.М. и Колишкіна, М.І (2014) Проблеми та перспективи впровадження проектного підходу до викладання іноземної мови в практиці сучасної освіти. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Дьоміна, Ю.В. (2014) Проблемне навчання як засіб формування творчого потенціалу студентів-майбутніх педагогів (гендерні аспекти). In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Чумаченко, І.В. и Фесенко, Т.Г. (2014) Програма Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку”. In: Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку”, Харків.

Мельман , В.О. и Тугай, Д.В. и Довгаль, К.Д (2014) Проект створення комплексної системи мотивації персоналу на прикладі ради молодих вчених вищого навчального закладу. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Фесенко, Г.Г. и Лю, Цзянань (2014) Проектный подход в организации сервисного обслуживания гостинично-ресторанного комплекса. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Мельман , В.О. и Головко, А.В (2014) Проектування стандарту обслуговування споживачів. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Москалюк, А.Ю и Тесленко, П. А (2014) Проекты охраны труда направленные на устранение эффекта абсентеизма. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Лучина, А.Ю. и Бескровная, М.В. (2014) РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Фирсов, П.М (2014) РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬ-БЕТОН. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Максименко, О.А. и Любченко, І.М. и Єршов, Д.І. (2014) РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА РАХУНОК ЗЛИВОВИХ СТОКІВ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

ПОСТЕРНАК, И.М. (2014) РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ФОНОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ОДЕССЫ ПО СТАНДАРТАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ. (Подан в публикацию)

Пашкова, Л.А. (2014) РЕКОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Сорокина, Е.Б. и Сахно, Ю.В. (2014) РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКЕ НА ВОДООЧИСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Харченко, А. О. (2014) РОЗВИТОК ПРОБЛЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2014) РОЗРОБКА НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСАХ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПИТНОЇ ВОДИ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Бабаєв, В. М. (2014) РОЛЬ МІСТА В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Бабічев, Є.Р. (2014) РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Молодченко, Т.Г. и Марчук, Д.С (2014) Реконструкція міських територій як елемент сталого розвитку регіонів. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Ткаченко , Л.І. (2014) СИНЕРГЕТИКА У ПЕДАГОГІЦІ: ПРАКСЕОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Cрібнюк, С.М и Зубричева, Л.Л. и Осадча, О.А (2014) СИСТЕМА СКИДУ ЯК ЕНЕРГОСИСТЕМА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Uzun Di Marsa , Maria (2014) СИСТЕМА СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВСТРАЛИИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Мокрецова, Н.Я. и Овчаренко, В.Н. (2014) СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Бугаевский , С.А. и Гапонова, Л.В. (2014) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Ланских, М.В. (2014) СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ: ПРИНЦИПЫ ОТБОРА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Карпець, Л.А. (2014) СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Товажнянський, Л. Л. (2014) СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Данченко, И.А. (2014) СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Радионова, Л. А. (2014) СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДА КАК ДЕТЕРМИНАНТА РЕСУРСНЫХ ПОЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Капинос, О.Г. и Твардовская, Н.В. (2014) СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В НАПОРНЫХ СИСТЕМАХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Тевяшев, А.Д и Матвиенко, О.И. и Никитенко, Г.В. (2014) СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

СЕМЕНОВ, В.Т. (2014) СТРАТЕГИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ – ОПЫТ ОБНОВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. In: Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції, 27-28 листопада 2014, Харків.

Большаніна, С.Б. и Міляєва, Д.В. (2014) СТРОКАТІ ГЛИНИ В АДСОРБЦІЙНОМУ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Майстренко, В. И. (2014) СТРУКТУРНО-ИНФОРМАТИВНАЯ РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Більдер, Н.Т. (2014) СТУДЕНТИ І РОБОТОДАВЦІ: ВЗАЄМНІ ЧЕКАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Понеділок , А.І. (2014) СУПЕРЕЧНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО СВІТОВІДЧУТТЯ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ РУХІВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Шаповал, В.В. (2014) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ ІЗ ПОКРАЩЕНИМИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Черников, Н.А. и Дюба, К.М. (2014) СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ САМОТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Капский, Д.В. и Глик, Ф.Г (2014) Создание, развитие и совершенствование транспортных систем городов. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Ельникова, Г.А. (2014) Социальный портрет российской городской женщины. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Чумаченко, І.В. и Бондаренко, А.А (2014) Специфика управления проектами в некоммерческих организациях. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Мельман , В.О. и Бондраренко, О.Ю (2014) Стратегія інтеграції людських ресурсів в практику реалізації соціально-культурних проектів. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Прядко, І.В. (2014) Сутність поняття регіональної інновації. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Малєєв, О.І. и Клочко, В.М. и Корженко, В.В. (2014) Сучасні аспекти виховання студентської молоді: матеріали IV Міжнар. наук. - практ. конф. In: IV Міжнар. наук. - практ. конф. Сучасні аспекти виховання студентської молоді.

Голозубов, О.В. (2014) ТЕОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ В ПОШУКАХ НОВИХ ЗАСАД ЛЮДИНОВИМІРНОСТІ КУЛЬТУРИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Тугай, А.М. и Олійник, О.Я. и Тугай, Я.А. (2014) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ХІМІЧНОГО КОЛЬМАТАЖУ ФІЛЬТРІВ СВЕРДЛОВИН СПОЛУКАМИ ЗАЛІЗА. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Корженко, В. В. (2014) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В КОНТЕКСТІ ТРАНСГРЕСІЙ ПОСТМОДЕРНА. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Чаплигін, О.К. (2014) ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЛОСОФІЇ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Душкін, С.С. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ АЛЮМОВМІСНОГО КОАГУЛЯНТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Коринько, И.В. и Коваленко, А.Н. (2014) ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Шаповал, С.В. (2014) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ БЫСТРОГО ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Золотова , Н.М. и Гарбуз , А.О. (2014) ТЕХНОЛОГИЯ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ РАБОЧИХ СТЫКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Золотов, М.С. и Шишкин, Э.А. (2014) ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА ЖИЛОГО ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВОЙ АНКЕРОВКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ АКРИЛОВЫМИ КЛЕЯМИ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Анучина, Л.В. и Грицаненко, В.Г. (2014) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

МОЗГОВИЙ, А.О. и БАЛАБАЙ , О.О. (2014) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАМУЛЮВАННЯ ВОДОСХОВИЩ РІЧКОВИХ ГІДРОВУЗЛІВ. In: ІV міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Рапіна, К.О. и Рапіна, Т.В. (2014) УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ BIM- І RFID-ТЕХНОЛОГІЙ. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства" , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Федоров, Н.В. и Хренов, А.М. (2014) УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ С МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРОЙ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Нечитайло, Н.П. (2014) УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ВОДЫ МЕТОДОМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Казорина, Е.М и Канцевич, М.В (2014) Унификации при управлении человеческими ресурсами проекта. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Штомпель, Н.Е. (2014) Управление «Креативными» проектами организации городской среды. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Мельман, В.А. и Журба, О.В (2014) Управление персоналом как неотъемлемая часть системы управления качеством в высших учебных заведениях Украины. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Штомпель, А.Є (2014) Управління проектами мультимодальних пасажирських перевезень для розвитку туристичної інфрастуктури. In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Тіщенко, Л.М. (2014) ФІЛОСОФІЯ І ПЕДАГОГІКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Требін, М.П (2014) ФІЛОСОФІЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Петрушов, В.М. (2014) ФІЛОСОФСЬКИЙ СЕНС ЛАТЕРАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Уманець, О. В. (2014) ФАУСТІАНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ В. БРЮСОВА. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Кондращенко, О.В. и Атинян , А.О. (2014) ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКООБЖИГОВОГО ВЕРМИКУЛИТА. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства" , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Славінська, О.С и Ушакова, В.В (2014) ФОРМАЛІЗОВАНИЙ МЕТОД ВИКОНАННЯ УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Гура, Т. В. (2014) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЛІДЕРІВ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Рябченко, Лілія (2014) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОЛІМОТИВУ У СТУДЕНТІВ В ХОДІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Балабанова, Г.П. (2014) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Василенко, С.С. (2014) ФОРМУЛА УСПЕХА ВОДОКАНАЛОВ = ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Єрахторіна, О.М. (2014) ФУНКЦІЇ ОСВІТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОБИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Фесенко, Т.Г. и Пань , Чжен и Фен , Ху (2014) Формирование ценности девелоперских проектов жилой недвижимости (на примере инклюзии спортивно-игровых комплексов). In: Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку (2014) .

Золотов, М.С. и Гарбуз , А.О. и Скляров, В.О. (2014) ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ КЛЕЕВОЙ АНКЕРОВКИ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ. In: ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Гришин, І.Я. (2014) ЦІННОСТІ І КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ МІСІЇ УКРАЇНИ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Пилипко , Е. В. (2014) ЦИВИЛИЗАЦИЯ СЛАВЯН И КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. In: Місто. Культура. Цивілізація, Квітень 2014 р., Харків.

Вандишева-Ребро, Н.В. (2014) Щодо перспективи гендерної симетрії. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Козарь, М.Ю. и Саблий, Л.А. (2014) ЭФФЕКТИВНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД. In: ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО.

Романчук, Г.М. (2014) ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. In: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВЕКТОРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, 24 - 25 квітня 2014 р., Харків.

Золотов, С.М. (2013) Влияние вязкости акрилового компаунда на приготовление клеев. In: XI международная научно-техническая интернет-конференция «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», 25.11.13-25.12.13, г.Харьков. (Подан в публикацию)

Ялозина, Е.А. (2013) "Вредители" - мужчины,как особый тип преподавателей педегогических техникумов в начале 1930 - х гг.: гендерный этюд. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Руднева, Я.Б. (2013) "Женское" интеллектуальное пространство провинциального города(вторая половина XIX- начало XX вв.). In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Chekh, N. (2013) AGENCY PROBLEMS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

GAZZOLA, PATRIZIA (2013) ARE CSR AND TQM COMPATIBLE? In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Karpushenko, M.U. (2013) ASSESSMENT OF AFFECTING BUSINESS FACTORS IN UKRAINE. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Lelyuk, N.E. и Tokar, A.M. и Teslenko, R.Y. (2013) COMPONENTS OF SECURITY STATE BUDGET. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Babaev, V.M. (2013) CORPORATE STRATEGIC INTELLIGENCE SYSTEM: STAKEHOLDERS-ORIENTED APPROACH. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Komarova, O. и Cherkashina, A. (2013) Casein labeling glue with high adhesion. In: XI международная научно-техническая интернет-конференция «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», 25.11.13-25.12.13, г.Харьков. (Подан в публикацию)

Vaschenko, O.M. (2013) ECONOMIC SECURITY & INFORMATIONAL - ANALYTICAL SUPPORT AND COMPETITIVE INTELLIGENCE: THEORETICAL & METHODICAL ASPECTS. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

DOLOTTSEVA, I.M. (2013) EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FLUORIDE ON PLANTS, ANIMALS AND HUMANS. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

ILIKA, NATALYA (2013) HISTORY OF INTELLIGENT HOUSE. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Stolbov, V.F. и Shapoval, G. M. (2013) Indicators of enterprise economic security management effectiveness. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Keith, Howe и Momot, T.V. и Frolova, S.S, (2013) International standardization and legislative support of valuation activities in Ukraine: problems of adaptation. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Karas, V.I и Golota, V.I и Yegorov, A.M и Potapenko, I.F и Zagorodny, A.G (2013) Microwave radiation with stochastically jumping phase:generation and application to develop a new type of optical radiation sources. In: Современные тенденции развития светотехники.

Shevchenko, Y.K. и Cherkashina, A.N. и Podgornaya, L.P. (2013) Sealants on the basis of liquid thiocols for glazing unit insulation. In: XI международная научно-техническая интернет-конференция «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», 25.11.13-25.12.13, г.Харьков. (Подан в публикацию)

Babaev, V. и Zolotov, M. и Shyshkin, E. (2013) Stress and deformation state of glued anchorage of reinforcement bars of crescent type. In: XI международная научно-техническая интернет-конференция «Применение пластмасс в строительстве и городском хозяйстве», 25.11.13-25.12.13, г.Харьков. (Подан в публикацию)

Gehr, Adam и Momot, T.V. и Stepanova, A.V. (2013) Structural and substantive research of the evaluation’s conceptual framework: international experience and issues of national adaptation. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

SLAVATA, DAVID (2013) THE IMPORTANCE OF OSMD IN CZECH LEGAL SYSTEM. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

DYMCHENKO, OLENA и Panova, OLENA (2013) THE KEY ISSUES OF DEVELOPMENT TOWARDS SUSTAINABILITY IN UKRAINE. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Grinchenko, A.I. (2013) THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY LEVEL EVALUATION FOR THE COMPANY-ISSUER IN THE CONTECST OF IPO. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Mizik, Y.І. (2013) THREATS AND SAFEGUARDS OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Momot, T.V. и Kolomiest, M. и Сhudopal, A. (2013) The implementation of professional definitions in valuation standards of different levels: international practice and domestic experience. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Бардаков , В.А. (2013) Veb- ресурсы в учебно-воспитательном процессе. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Bauer , Ursula (2013) Vienna – a city of equality. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Микуленок, Ю.А. (2013) «Продажная любовь» – проституция в Краснодаре в период НЭПА. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Парасюк, О.О. (2013) Єдине інформаційне середовище як інструмент регулювання малого бізнесу в регіоні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Коршуневська, Г.В. (2013) ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Кухтін, К.В. и Торкатюк, В.І. и Шутенко , А.Л. и Баржина, А.В. (2013) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ І СИСТЕМА БЕЗПЕКИ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Єгорова , О.Ю. и Єгорова, Ю.В. (2013) ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

КАРЛОВА, О.А. и КАЛАШНІКОВА, Х.І. (2013) ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Березняк , І.Є. (2013) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ ГАЗУ З ЦІЛЛЮ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

ПЛОТНИЦЬКА, С.І. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

ЯІЦЬКИЙ, В.М. и СУХОВА, О.С. (2013) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОХОРОНІ ПРАЦІ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Смєтанов, М.В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРІЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Іванова, В.В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ПІДСИСТЕМА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Зачосова, Н.В. и Куценко, Д.М. (2013) ІНФОРМАЦІЙНА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Фесенко, Т.Г. и Мінаев, Д.М. и Беляцький , І.С. и Усачова, І.С. (2013) Імплементація гендерних підходів у муніципальні програми розвитку житлово-комунального господарства. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Буднікевич, І.М. (2013) Імідж міста Чернівці в маркетинговому підході до його розвитку. In: Город. культура. цивилизация.

Тимченко, М.В. (2013) Інноваційна стратегія розвитку в Україні, її регіонах та містах. In: Город. культура. цивилизация.

Тимченко, М.В. (2013) Інноваційний розвиток в україні та її регіонах. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Шароватова, О.П (2013) Інститут кураторства в умовах євроінтеграційних процесів сучасної вітчизняної вищої школи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Островський, І.А. (2013) Інституційні передумови модернізації розвитку регіонів. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Чебанова, Н.В. (2013) Інформаційна база підприємств: проблеми достовірності та надійності. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Мисюров, А.В. (2013) Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Світлична, В.Ю. и Ромась, Т.О. (2013) Інформаційна безпека: багатогранність сутності, види загроз та шляхи забезпечення. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Єсіна, В.О. (2013) Інформаційне забезпечення регіонального розвитку. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Чех, Н.О. и Величко, К.Ю. и Кіщенко, І.І. (2013) Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення іро компаній україни: проблеми і перспективи. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Буркун, І.Г. (2013) Інформаційні системи як важливий аспект розвитку регіону. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Ачкасов, А.Є. и Васильєв, О.В. (2013) Історія розвитку корпоративних відносин в україні. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Кутний, Б.А. и Борисюк, А.О. (2013) АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ ІЗ ПРОПОРЦІЙНИМ ЯКІСНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Славута, О.І. и Малих, М.Г. (2013) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Світлична, В.Ю. (2013) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

ОВСЯНИК, Д.Ю. (2013) АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Миланко, В.А. (2013) АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Мельник, О.О. (2013) АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Парасюк, Б.О. (2013) АНАЛІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ В МУНІЦИПАЛЬНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ ЛУЦЬКА. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Торкатюк, В.І. и Шумаков, Ф.Т. и Якименко, О.В. и Покровська , О.Ю и Абдуль Амер, Ахмед Абдульсахіб (2013) АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНУ ЯК НАЙГОЛОВНІШОГО ФАКТОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ. In: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЗЕМЛЕУСТРОЮ, БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ.

ПЕТРЯЄВА, О.М. (2013) АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Соболева, Г.Г. и Світлична, Т.І. и Гнатченко, Є.Ю. (2013) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НЕДОЛІКІВ ІСНУЮЧОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Шостак, А.В. и Мельник, Ю.А. и Синій, С.В. (2013) АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА ЛУЦЬКА У СКЛАДІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

СКУРАТОВСКАЯ, В.А. (2013) АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ХЛОРИРОВАНИЯ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

СТАРАГИНА, Т.В. (2013) АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КАНЦЕРОГЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

ЛЫСЕНКО, Н.С. (2013) АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

МАСЛЕННИКОВ, О.М. (2013) АНАЛИЗ МИРОВОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

ИВАНЕНКО, И.О. (2013) АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ И МЕТОДЫ ПОДАВЛЕНИЯ НИТЧАТОГО ВСПУХАНИЯ АКТИВНОГО ИЛА. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Немировский, И.А. (2013) АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Седак, В.С. и Нестеренко, С.В. и Слатова, О.Н. и Броневский, Ю.Ф. (2013) АНАЛИЗ УТЕЧЕК И ПРИЧИН СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Міщук, О.В. (2013) АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Назаренко, Л.А. и Рева, С.А. (2013) Абсолютный метод измерения светового потока. In: Современные тенденции развития светотехники.

Зинченко, Е.А и Московой, C.В. (2013) Автоматизированная система диспетчерского управления тепло-снабжением г. Харькова. In: Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві 2013.

Борщ, В.С. и Сарафанов, А.Д. (2013) Автоматика безопасности (принципы организации) на котельных в КП «Харьковские тепловые сети». In: Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві 2013.

Литвиненко , А.С. и Пархоменко, О.М. (2013) Автономна система освітлення гібридного типу. In: Современные тенденции развития светотехники.

Андреева, В.Н. и Шаповаленко, Д.А. (2013) Активизация процессов инвестирования коммунального хозяйства региона. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Завізєна, Н.С. (2013) Актуальна проблематика дослідження конкурентоспроможності донецької області. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Золочевская, В.Н и Перепеченый, В.А. (2013) Актуальность воспитательной работы в вузовском социуме в условиях интеграции в общемировое образовательное пространство. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Морковская, Н.Г. (2013) Актуальность совершенствования воспитательной работы в связи с изменением ценностных ориентаций современной молодежи. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Броншпак, Г.К. и Гарев, О.Л. (2013) Актуальные аспекты формирования банковского кластера. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Склярук, Н.І. (2013) Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку малих міст україни. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Дрозд, Г.Я. (2013) Альтернативные технологии утилизации депонированных осадков сточных вод. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Васенко, А.Г и Старко, Н.В (2013) Анализ необходимости и возможности проведения мероприятий по биологической мелиорации канала Днепр-Донбасс в условиях его нерегулярной эксплуатации. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Ярошенко, Ю.В. (2013) Анализ причин аварийности водопроводных сетей и пути ее снижения. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Николенко, И.В и Демков, А.И (2013) Анализ технологических схем очистных сооружений автомоек. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Гашкова, О.В. (2013) Анализ условий образования, эффективность и перспектива применения торфа в сорбционной водоочистке. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Штефан, С.И. и Моря, А.О. (2013) Анализ факторов, определяющих инвестиционный климат харьковского региона. In: Город. культура. цивилизация.

Терещенко, В.В и Чурюмов, Г.И. (2013) Анализ физических процессов в безэлектродной серной лампе с свч-накачкой. In: Современные тенденции развития светотехники.

Перепеченый, В.А. и Макурина, Т.Н и Золочевская, В.Н (2013) Анализ эффективности воспитательной работы в образовании. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Пригунов, П.Я. и Карпова, К.В. (2013) Аналіз вітчизняного досвіду підготовки фахівців з вищою освітою для забезпечення економічної безпеки підприємств: досягнення та перспективи розвитку. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Серьогіна, Д.О. (2013) Аналіз етапів розвитку державно-приватного партнерства у містах україни та світу. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Свіщ, О.О. (2013) Аналіз методів оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Гуменюк, О и Чубатий , Ю.О (2013) Аналіз можливості використання для освітлення спортивних споруд світлодіодних світильників. In: Современные тенденции развития светотехники.

Чубатий , Ю.О (2013) Аналіз можливості використання світлодіодних джерел в освітленні спортивних споруд. In: Современные тенденции развития светотехники.

Марченко, О.В. и Аванесова, Н.Е. (2013) Аналіз регіонального управління в європі. In: МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Родченко, В.Б. и Жовтяк , Г.А. (2013) Аналіз рівня забезпечення регіонів та міст України автомобільним пасажирським транспортом та міським електротранспортом. In: Город. культура. цивилизация.

Івасішина , Н.В. (2013) Антимонопольна політика та її вплив на суб’єкти господарювання. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Жиленко, Л. (2013) Архитектура – отражение жизни общества. In: Город. культура. цивилизация.

Пучка, О.В и Селиверстов, Ю.І (2013) Аспекты культурно-воспитательной и профилактической работы в ВУЗЕ. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Гаина, Н.А (2013) Аспекты сутденческого самоуправления в вузе. In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Круподер, О.Д. (2013) Аудит як форма незалежного фінансового контролю діяльності недержавних пенсійних фондів. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Ананьев, О.В. (2013) БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Торкатюк, В.И. и Бережная, Т.П. и Кухтин, Е.В. и Нейкалюк, Н.Р. и Шило, А.С. и Бутник, Ю.Ю. (2013) БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. In: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЗЕМЛЕУСТРОЮ, БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ.

Штонденко, К.В. (2013) Багатоповерхова житлова забудова у містах: досвід сінгапуру. In: Город. культура. цивилизация.

Бочаров, Б.П. и Воеводина, М.Ю. (2013) База данных трехмерных моделей в Google Earth. In: Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», 30-31 мая, Киев.

Рудь, Н.В. (2013) Бренд як інтелектуальна власність. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Шекшуєв, І.О. и Бадалова, Ж.Г. (2013) Бюджет як головна ланка фінансової системи держави. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Шекшуєв, О.А. (2013) Бюджетні суперечності реформи місцевого самоврядування. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Лелюк, Н.Є. и Казакова, К.М. (2013) Бюджетування як інструмент управління фінансовим результатом діяльності підприємства. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Жванко, Л.М. (2013) Біженці у роки першої світової війни та жіноцтво України. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Кравченко, В.С. и Басюк, М.М (2013) Біологічні фільтри з аеробно-анаеробними процесами по висоті завантаження. In: Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий.

Лусь, В.І. (2013) В радість чи в тягар їм наше виховання? In: Сучасні аспекти виховання студентської молоді 2013.

Вовк , О.І. (2013) В. Н. Каразін (1773–1842)та питання жіночої освіти в російській імперії. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

Торкатюк, В.І. и Бубенко, О.П. и Кулік, В.О. и Синельник, Л.В. и Виноградська, Н.С. (2013) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. In: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЗЕМЛЕУСТРОЮ, БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ.

ПЕСОЦЬКА, Н.В. (2013) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Малявіна, О.М (2013) ВИБІР ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Капцов, І.І. и Малявіна, О.М (2013) ВИБІР ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Шевчук, В.В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ МІСТОМ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Гайденко, С.М. и Синельник, Л.В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Фоминиченко, О.О. и Покуца, І.В. (2013) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Торкатюк, В.І. и Вишетравська, А.С и Чупілко , О.В и Кириченко, О.І (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. In: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР ЗЕМЛЕУСТРОЮ, БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ.

ЖОРЖОЛИАНИ, Е.К. (2013) ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛН НА ПОДГОТОВКУ ВОДЫ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

БУЛГАКОВА, О.В. (2013) ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВОДЫ АКТИВИРОВАННЫМ РАСТВОРОМ КОАГУЛЯНТА НА МУТНОСТЬ И ЦВЕТНОСТЬ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Мордовенко , Н.И. (2013) ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПАО «ХАРЬКОВГОРГАЗ» В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Рыбников, Н.Я. и Жиднин, А.С. (2013) ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ - ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Ткаченко, Р.Б. (2013) ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕШЕВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА. In: Энергосберегающие технологии теплогазоснабжения, строительства и муниципальной инфраструктуры.

Швець, Ю.Ю. и Гарбовска, Дж. (2013) ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗА. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Комар, Т. В. (2013) ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

Снісаренко, О.Б. и Отцович, А.О. (2013) ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 20-22 травня 2013 р., ХАРКІВ.

Безверха, О.С. (2013) ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА.

ОЛЬХОВА, М. В. (2013) ВЫБОР ВИДА ТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАКЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА. In: Международной научно-практической интернет-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития территорий: теория и практика», 5 – 30 листопада 2013 р., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Гордієнко, Н.І. и Азарова, Т.В. (2013) Вартісно-орієнтований підхід до визначення глибини кризового стану підприємства. In: Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка.

Зубенко, А.В. и Кемечеджиєва, М.В. (2013) Вартісно-орієнтований підхід до управління інвестиційними проектами