A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 202 Water supply, drainage and water treatment > Plan 2023"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Д | Е | С | Ш
Number of items at this level: 27.

А

Айрапетян, Т. С. and Чуб, І. М. (2023) Водопідготовка на підприємствах теплоенергетики з використанням Na-катіонітових фільтрів: монографія. Other. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, ХНУМГ ім. О. М.Бекетова. (Submitted)

Б

Благодарна, Г. І. (2022) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Водовідвідні системи і споруди» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Благодарна, Г. І. (2022) Модернізація і реконструкція систем водопостачання та водовідведення : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Submitted)

Благодарна, Г. І. (2022) План видання кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод на 2023 рік. [Teaching Resource] (Submitted)

Благодарна, Г.І. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Модернізація і реконструкція систем водопостачання та водовідведення» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Submitted)

Бєляєва, В. М. (2022) Виробнича база та технічне обслуговування водогосподарських споруд : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Бєляєва, В. М. (2022) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Виробнича база та технічне обслуговування водогосподарських споруд» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Бєляєва, В. М. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Виробнича база та технічне обслуговування водогосподарських споруд» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Бєляєва, В. М. and Сорокіна, К. Б. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Очисні споруди водопостачання» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Д

Дегтяр, М. В. (2022) Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Спецкурс з очищення стічних вод» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Submitted)

Дегтяр, М. В. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Спецкурс з очищення стічних вод» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Submitted)

Дегтяр, М. В. (2022) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Спецкурс з очищення води» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Submitted)

Дегтяр, М. В. (2022) Оцінка надійності систем водної інженерії : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Дегтяр, М. В. (2022) Спецкурс з очищення стічних вод : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Submitted)

Дегтір, М. В. (2022) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Оцінка надійності систем водної інженерії» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Е

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення промпідприємств» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Технології підготовки та очищення води на промислових підприємствах» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технології підготовки та очищення води на промислових підприємствах» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення промпідприємств» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Епоян, С.М. and Айрапетян, Т.С. (2022) Технології підготовки та очищення води на промислових підприємствах : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

С

Сорокіна, К. Б. (2022) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Очисні споруди водопостачання» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології всіх форм навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Сорокіна, К. Б. (2022) Очисні споруди водопостачання : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Шевченко, Т.О. (2023) Гідравлічні і аеродинамічні машини : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Т. О. Шевченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2024. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2022) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання лабораторних робіт та розрахунково–графічної роботи, і самостійного вивчення з дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2022) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання лабораторних робіт та розрахунково–графічної роботи, і самостійного вивчення з дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2023) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання розрахунково–графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2023) Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія та 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. О. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2025. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Apr 20 16:01:48 2024 EEST.