A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 507 Economics and Marketing > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: . | А | Б | В | Ж | К | М | П | С
Number of items at this level: 23.

.

. Славута, О. І. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051- Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 22 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Ачкасов, А. Є. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Економетричне моделювання в наукових дослідженнях» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 051 Економіка)/ Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. Є. Ачкасов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. –56 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А. Є. (2021) Методичні рекомендації до проходження практики «Науково-педагогічна практика» (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 051 Економіка)/ Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : А. Є. Ачкасов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. –26 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Базецька, Г. І. and Мількін, І. В. (2021) Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вороніна, О. С. (2021) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіка енергозбереження» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 - Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова ; уклад. : О. С. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 35 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вороніна, О.С. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка енергозбереження» для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 – Економіка/ О.С. Вороніна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 90 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жовтяк, Г. А. and Серьогіна, Д. О. (2021) Ціноутворення : навч. посібник / Г. А. Жовтяк,Д. О. Серьогіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 200 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Костюк, В. О. (2021) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства(будівельних підприємств)» (для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 – Економіка)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. О. Костюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В. О. and Мількін, І. В. (2021) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностей 051 - Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова ; уклад. : В. О. Костюк, І. В. Мількін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 35 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В. О. and Мількін, І. В. (2021) Статистика: підручник / В. О. Костюк, І. В. Мількін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 235 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Матвєєва, Н. М. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Аналітика персонал-технології» (для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051- Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Матвєєва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 22 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. and Пушкар, Т. А. and Славута, О. І. and Єсіна, В. О. and Базецька, Г.І. and Коюда, О. П. and Жовтяк, Г. А. and Серьогіна, Д. О. and Соболєва, Г. Г. and Михайлова, К. В. (2021) Економічна аналітика: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Писаревська, Г. І. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Економіка праці та управління персоналом» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 - Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова ; уклад. :Г.І. Писаревська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 45 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т. А. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обгрунтування проєктних рішень» (для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т. А. (2021) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т. А. (2021) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки» (для здобувачів усіх форм навчаннядругого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т. А. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки» (для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ««Техніко-економічне обгрунтування проєктних рішень» (для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Серьогіна, Д. О. and Жовтяк, Г. А. (2021) Економіка та організація інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посібник / Д. О. Серьогіна, Г. А. Жовтяк; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 250 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О. І. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 53 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О. І. (2021) Методичні рекомендації до контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 22 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О. І. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 36 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. (2021) План видання кафедри Економіки на 2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Jun 13 11:21:30 2024 EEST.