A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | К | Л | Н | Ш
Number of items at this level: 21.

Б

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2021) Інженерія проектування програмних систем: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освітиспеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2021) Інженерія проектування програмних систем: методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та РГР для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освітиспеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2021) Технології обробки великих даних: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2021) Технології обробки великих даних: методичні рекомендації виконання курсового проекту для студентів усіх форм навчання другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2021) Технології обробки великих даних: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бредіхін, В.М (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Об'єк-тно-орієнтоване програмування" (для студентів 2 курсу денної форми нав-чання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бредіхін,, В. М. and Левіков, Ю.В. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійих робіт з ди-сципліни "Інтелектуальний аналіз даних" (для студентів 4 курсу денної фор-ми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Основи програмування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійих робіт з дисцип-ліни "Основи програмування" (для студентів 1-го курса денної форми нав-чання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 141 Електро-енергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графичної роботи з ди-сципліни "Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статис-тика" (для студентів 2 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 122 – – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2021) Методичні рекомендації до розрахунково-графичної роботи з дисципліни "Основи програмування" (для студентів 1-го курса денної форми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності141 Електроенерге-тика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Костенко, О.Б. and Штельма, О.М. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи та технології» (для студентів усіх форм навчання першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальностями 281 – Публічне управління та адміністрування, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

карпенко, М.Ю. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів усіх форм навчання другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

карпенко, мю (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» (для студентів усіх форм навчання другого «магістерського» рівня вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Л

Литвинов, А.Л. (2021) Чисельні методи: теорія і практика. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Новожилова, М.В. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Прикладні задачі дискретного аналізу» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новожилова, М.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладні задачі дискретного аналізу» (для студентів усіх форм навчання для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новожилова, М.В. (2021) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Компютерних наук та інформаційних технологій на 2022 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новожилова, МВ and Карпенко, МЮ (2021) Практикум з інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посібник / М. В. Новожилова, М. Ю. Карпенко, Б. П. Бочаров, Воєводіна М. Ю., Гавриленко І. О. [Teaching Resource] (Submitted)

Ш

Штельма, О.М. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Submitted)

Штельма, О.М. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Вища та прикладна математика: Теорія ймовірностей та математична статистика. Математичне програмування» (для студентів усіх форм навчання першого «бакалаврського» рівня вищої освіти за спеціальностями 281 – Публічне управління та адміністрування, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Thu Sep 28 22:22:20 2023 EEST.