A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 501 Entrepreneurship and business administration > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | П | Р | С | Т | Ю
Number of items at this level: 21.

Б

Бабаєв, В.М. (2022) Організаційно-економічний механізм державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки: монографія / В. М. Бабаєв, О. В. Димченко, В. О. Єсіна, О. О. Рудаченко, Ю. О. Тараруєв; Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 63 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бубенко, П.Т. and Димченко, О.В. (2022) Бубенко П. Т. Теоретико-методичні складові розвитку інноваційної економіки та інвестицій : монографія / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 236 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Волгіна, Н.О. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Біржова діяльність» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.:Волгіна Н.О.– Х.: ХНУМГ, 2022. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2021) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування на 2022 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гайденко, С.М. and Костюк, В.О. (2021) Бізнес-статистика: навч. посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 - Менеджмент, освітньо-професійної програми - Бізнес-адміністрування / С.М. Гайденко, В.О. Костюк; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2022. – 185 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Димченко, О.В. (2022) Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону : монографія / [Бібік Н. В. та ін.] ; за заг. ред. О. В. Димченко; Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2022. – 400 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Прасол, В.М. (2021) Методичні рекомендації до розрахунково – графічної роботи з курсу «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальностей 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність і 051– Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ;уклад. : В. М. Прасол, – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасол, В.М. (2021) Методичні рекомендації до розрахунково – графічної роботи, самостійної роботї студентів, практичних занять з курсу «HR - стратегія» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасол, В.М. and Рудаченко, О.О. (2021) Методичні рекомендації до курсової роботи «Бізнес - план» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальностей 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ;уклад. : В. М. Прасол, О.О. Рудаченко– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Романенко, О.Б. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Корпоративний бізнес» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань - 07 Управління і адміністрування спеціальності - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Романенко, О.Б. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративний бізнес» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань - 07 Управління і адміністрування, спеціальності - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Submitted)

Рудаченко, О.О. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державні та муніципальні фінанси для бізнесу» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Рудаченко О.О. – Х.: ХНУМГ, 2022. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. and Волгіна, Н.О. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Державні та муніципальні фінанси для бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Рудаченко О.О., Волгіна Н.О. – Х.: ХНУМГ, 2022. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Смачило, В.В. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Підприємництво в сфері життєзабезпечення міста» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Смачило В.В. – Х.: ХНУМГ, 2022. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тараруєв, Ю.О. and Панова, О.Д. (2021) Тараруєв Ю.О., Панова О.Д. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародний бізнес» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), / Тараруєв Ю.О., Панова О.Д.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – __ с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юр'єва, С.Ю. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Організація торгівлі» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Юр’єва С. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 051 Економіка) / С. Ю. Юр’єва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Юр’єва С. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Юр’єва С. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова політика, центральний банк і грошово-кредитна політика» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Юр’єва С. Ю. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація торгівлі» (для студентів всіх форм навчання спеціальності - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Юр’єва С. Ю. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансова політика, центральний банк і грошово-кредитна політика» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 7 22:25:19 2023 EEST.