A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 207 Occupational health and safety > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Д | З | Р
Number of items at this level: 43.

А

Абракітов, В. Е. (2021) Абракітов В. Е. Ідентифікація та паспортизація об'єктів підвищеної небезпеки: курс лекцій для студентів 2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів 2 та 3 курсу галузі знань спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій / В.Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) Курс лекцій “Безпека експлуатації інженерних систем і споруд” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма “Охорона праці”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Ідентифікація та паспортизація об'єктів підвищеної небезпеки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 та 3 курсу галузі знань спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / В. Е. Абракітов Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Ідентифікація та паспортизація об'єктів підвищеної небезпеки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисциплі-ни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів 2 курсу для студентів 2 та 3 курсу галузі знань спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В. Е. (2021) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності" на 2022 р. [Teaching Resource]

Абракітов, В. Е. and Бокатова, М. І. and Заіченко, В. І. and Козлова, О. С. and Нікітченко, О. Ю. and Халіль, В. В. (2021) Абракітов В. Е. Гігієна та безпека праці : навч. посібник / В. Е. Абракітов, М. І. Бокатова, В. І. Заіченко, О. С. Козлова, О. Ю. Нікітченко, В. В. Халіль; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

БІЛИМ, П.А. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Промислова безпека виробничих технологій» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Баобашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) Основи цивільного захисту населення: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В, В. and Росоха, В. О. (2021) Організація аварійно-рятувальних та Інших невідкладних робіт: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Забезпечення сталого функціонування об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність у галузі охорони праці») / В.В.Барбашин, В.О.Росоха ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. (2021) Методичні рекомендпції до виконання курсової роботи з дисципліни «Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітніх програм «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність у галузі охорони праці» / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В.В. Барбашин, В.О. Росоха. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни БЕЗПЕКА ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВИРОБНИЦТВА (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх програм «Аудит та консалтингова діяльність у галузі охорони праці», «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни із навчальної дисципліни «Рятувальна підготовка» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист» / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист» / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Основи цивільного захисту населення» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В. В. and Росоха, В. О. (2021) Рятувальна підготовка : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / В. В. Барбашин, В. О. Росоха ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд» (для студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх програм « «Цивільний захист». [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення лабораторних занять із навчальної дисципліни «Промислова безпека виробничих технологій» (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Основи промислової токсикології» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх програм «Аудит та консалтингова діяльність у галузі охорони праці», «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і лабораторних робот із навчальної дисципліни «Протипожежний захист на транспорті» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Основи промислової токсикології: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Промислова безпека виробничих технологій : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2021) Протипожежний захист на транспорті: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Данова, К.В. and Малишева, В.В. and Колибельнікова, Л.С. and Козлова, О.С. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спец. 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. and Малишева, В.В. and Колибельнікова, Л.С. and Козлова, О.С. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. and Малишева, В.В. and Колибельнікова, Л.С. and Козлова, О.С. (2021) МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спец. 051 Економіка, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. and Малишева, В.В. and Колибельнікова, Л.С. and Козлова, О.С. (2021) МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спец. 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм. [Teaching Resource] (Unpublished)

Данова, К.В. and Машишева, В.В. and Пономаренко, О.О. and Колибельнікова, Л.С. and Кравченко, А.А. (2021) АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ У ЦИВІЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Заіченко, В. І. (2021) Заіченко В. І. Конспект лекцій з дисципліни «Управління промисловою безпекою» ((для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці) / В. І. Заіченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В. І. (2021) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного індивідуального завдання з дисципліни «Управління промисловою безпекою» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці) / В. І. Заіченко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В. І. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Управління промисловою безпекою» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці) / В. І. Заіченко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, В. І. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Управління промисловою безпекою» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека (Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці) / В. І. Заіченко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рогозін, А. С. and Росоха, В. О. and Сєріков, Я. О. and Скрипник, О. С. (2021) Рогозін А. С. Промислова безпека, Ризики, надійність : навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2021) Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітні програми «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2021) Захист від техногенного впливу : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітні програми «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітні програми «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Захист від техногенного впливу» (для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітні програми «Цивільний захист», «Охорона праці», «Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, Анатолій (2021) Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jun 7 22:21:13 2023 EEST.