A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 105 Municipal building > Plan 2022"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Ж | З | Л | П | Ч | Ш
Number of items at this level: 40.

І

Івасенко, В.В. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної роботи, практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни CУЧАСНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Івасенко, В.В. and Панкеєва, А.М. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни СУЧАСНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Безлюбченко, О.С. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту ПЛАНУВАННЯ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192– Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальноїдисципліни ПЛАНУВАННЯ МІСТ і ТРАНСПОРТ (СПЕЦКУРС) (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192– Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. and Апатенко, Т.М. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальноїдисципліни ПЛАНУВАННЯ МІСТ і ТРАНСПОРТ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192– Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. and Апатенко, Т.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійноїроботи знавчальної дисципліни ПЛАНУВАННЯ МІСТ і ТРАНСПОРТ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192– Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

ВЯТКІН, К.І. (2021) ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гайко, Ю.І. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайко, Ю.І. (2021) ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського)рівня вищої освітиспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайко, Ю.І. and Шишкін, Е.А. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ж

Жидкова, Т.В. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Реновація міських територій» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Реновація міських територій» (для студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Завальний, О.В. (2021) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури. [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. and Чепурна, С.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-ЕКОНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ У МІСЬКОМУ БУДІВНИЦТВІ» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої осіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. and Чепурна, С.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої осіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, о.в. and Чепурна, С.М. (2021) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ У МІСЬКОМУ БУДІВНИЦТВІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

ЛИННИК, І.Е. and Гайко, Ю.І. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ» (для здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектурата будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія,освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) Конспект лекцій з дисципліни «Утримання та експлуатація міських споруд» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічноїроботи, практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ» (для студентів усіх форм навчаннягалузі знань 19 – Архітектура та будівництво,спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ (для студентів усіх форм навчаннягалузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія,освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІСЬКИХ СПОРУД» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічноїроботи, практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «УТРИМАННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво,спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія,освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчаннягалузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2021) УТРИМАННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 ¬– Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. and Гайко, Ю.І. (2021) ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА В СКЛАДНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 19 – Архітектурата будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія,освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. and Черноносова, Т.О. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та оформлення Магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» (для студентів усіх форм навчаннягалузі знань – Архітектура та будівництво, спеціальності – Будівництво та цивільна інженерія, фахового спрямування«Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Панкеєва, А.М. (2021) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ПРОСТОРОВА ТА ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панкеєва, А.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ ТА РЕГІОНІВ (для студентів денної і заочної форм навчання другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панкеєва, А.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ПРОСТОРОВА ТА ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання другого(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чепурна, С.М. (2021) ІНЖЕНЕРНИЙ ОБЛАДНАННЯ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛАНДШАФТНИХ ОБ’ЄКТІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, С.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ЛАНДШАФТНИХ ОБ’ЄКТІВ» (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі 206 - Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, С.М. and Шишкін, Е.А. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни ІННОВАЦІЙНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої осіти всіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) (англійською мовою). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, С.М. and Шишкін, Э.А. (2021) ІННОВАЦІЙНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої осіти для денної форми навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) (англійською мовою). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, с.м. (2021) РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для здобувачів вищої освіти другого(магістерського) вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТ» (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ» (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання другого (магістерського)рівня вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Шишкін, Е.А. (2021) ЕНЕРГОРЕНОВАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шишкін, Е.А. and Гайко, Ю.І. (2021) ІННОВАЦІЙНІ ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шишкін, Е.А. and Панкеєва, А.М. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ AUTODESK REVIT» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шишкін, Е.А. and Панкеєва, А.М. and Івасенко, В.В. (2021) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ AUTOCAD» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Jun 9 22:22:49 2023 EEST.