A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2021"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Б | К | Л | Н | С
Number of items at this level: 33.

Є

Євдокімов, А.А. (2020) Інфраструктура просторових даних: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Євдокімов, А.А. (2020) Інфраструктура просторових даних: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Б

Берещук, М.Я. and Ткачов, В.О. and Новожилова, М.В. (2020) Тестові завдання в системі самопідготовки і дистанційного навчання студентів. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю (2020) Системи автоматизованого проектування : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2020) Веб-програмування : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2020) Веб-програмування : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2020) Розробка клієнтських та серверних веб-додатків (Front-end/Back-end) : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2020) Розробка клієнтських та серверних веб-додатків (Front-end/Back-end) : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воєводіна, М.Ю. (2020) Системи автоматизованого проектування : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2020) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 407 Комп'ютерних наук та інформаційних технологій на 2021 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2020) Методичні рекомендації до РГР з дисципліни "Технології тестування програм-них продуктів та надійність автоматизованих систем" (для студентів 4-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 126 Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання практичних та самостійих робіт з дисци-пліни "Технології тестування програмних продуктів та надійність автоматизо-ваних систем" (для студентів 4-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 126 Інформаційні системи та техногії). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2021) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 1 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 275 – Транспотрні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпенко, М.Ю. (2019) Карпенко М. Ю. Інформаційні технології та бази даних в обліку та аудиті : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Карпенко М. Ю. Технології захисту інформації : конспект лекцій (модуль 1) для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Курсова робота “Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем”» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електронна комерція» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електронний документообіг у професійній діяльності» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 126 – Інформаційні системи та технології, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерна графіка» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 – «Облік і оподаткування», 051 – «Економіка», 073 –«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технології захисту інформації» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Електронна комерція» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Технології захисту інформації» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Електронна комерція» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Комп’ютерна графіка» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 071 – «Облік і оподаткування», 051 – «Економіка», 073 –«Менеджмент»). [Teaching Resource] (Submitted)

Карпенко, М.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Технології захисту інформації» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Костенко, О. Б. and Гавриленко, І. О. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи із дисципліни «Організація баз даних та знань» для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Литвинов, А. Л. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» (Для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бокалавр», спеціальності: 122 - "Комп’ютерні науки" 126 - "Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Литвинов А. Л., А. Л. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Вища та прикладна математика (Теорія ймовірності та математична статистика, Математичне програмування)" (Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності: 073 – «Менеджмент», 281 - «Публічне управління та адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Новожилова, М.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (для студентів 4-го курсів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 126 Інформаційні системи та техногії). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Сенчук, Т.С. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» (Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бокалавр», спеціальності: 126 - "Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сенчук, Т.С. (2020) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» (Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бокалавр», спеціальності: 126 - "Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Nov 30 23:11:34 2022 EET.