A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 501 Entrepreneurship and business administration > Plan 2021"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | П | Р | Т | Х | Ю
Number of items at this level: 19.

В

Волгіна, Н.О. (2020) Волгіна Н.О.План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування на 2021 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гриненко, В.В. (2020) Конспект лекцій з дисципліни «Бізнес-процеси у підприємництві» для студентів 2 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальнотсті Економіка та організація бізнесу, / В.В. Гриненко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 72 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Бізнес-процеси у підприємництві» для студентів 2 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальнотсті Економіка та організація бізнесу. Укл.: В.В. Гриненко – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2020 – 50 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Димченко, О.В. and Бубенко, П.Т. and Глухарєв, С.М. (2021) Бубенко П. Т., Глухарєв С. М., Димченко О. В. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного розвитку : монографія / П. Т. Бубенко, С. М. Глухарєв, О. В. Димченко; Харків нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 236 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Дріль, Н.В. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань - 07 Управління і адміністрування, спеціальність - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність , освітня програма - Економіка та організація бізнесу). [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Дріль, Н.В. (2020) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами» (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань - 07 Управління і адміністрування, спеціальність - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність , освітня програма - Економіка та організація бізнесу). [Teaching Resource] (Unpublished)

П

Панова, О.Д. (2020) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Європейські стандарти бізнес-планування» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності Готельно-ресторанна справа. Укл.: О.Д. Панова – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2021 – 50 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасол, В.М. (2020) Конспект лекцій для вивчення навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05–Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 051– Економіка) /Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В.М. Прасол.– Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021, – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рудаченко, О.О. (2020) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління результативністю у бізнес структурах» для студентів другого магістерського рівня денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») спеціальності 073 – Менеджмент / О.О. Рудаченко, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рудаченко, О.О. and Тітяєв, В.В. (2020) Конспект лекцій з дисципліни «Управління результативністю у бізнес структурах» для студентів другого магістерського рівня денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») спеціальності 073 – Менеджмент / О.О. Рудаченко, Тітяєв В.В. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 150 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Т

Тараруєв, Ю.О. (2020) Конспект лекцій з курсу «Оцінка та управління бізнесом» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Авт.: Ю. О. Тараруєв; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2020) Конспект лекцій з курсу «Стратегія розвитку бізнесу» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Авт.: Ю. О. Тараруєв; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2020) Методичні рекомендації для виконання РГЗ з навчальної дисципліни «Оцінка та управління бізнесом» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Тараруєв Ю.О. – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2020) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Оцінка та управління бізнесом» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Тараруєв Ю.О. – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. (2020) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегія розвитку бізнесу» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва; уклад.: Тараруєв Ю.О. – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тараруєв, Ю.О. and Панова, О.Д. (2020) Конспект лекцій з курсу «Міжнародний бізнес» (для бакалаврів усіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / Авт.: Ю. О. Тараруєв, О. Д. Панова; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2021. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Х

Хайло, Я.М. (2021) Методологічні основи підприємницької стратегії міського комунального комплексу. Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юр'єва, С.Ю. (2020) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація торгівлі» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / С. Ю. Юр’єва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Юр'єва, С.Ю. (2021) Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії денної та вечірньої форм навчання спеціальності 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. Ю. Юр’єва. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 29 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jun 4 17:16:25 2023 EEST.