Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 606 Иностранных языков > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | В | З | К | М | О | П | Т | Ш | Ю
Количество объектов на этом уровне: 31.

І

Ільєнко, О.Л. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бєлінська, • В.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 281- Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

В

Варава, І. М (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Варава, І. М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

З

Зубенко, С. О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Зубенко, С.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

К

Камєнєва, І.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «технічна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

М

Маковєй, Р. Г. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «економіка», спеціалізація «міжнародна економіка»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Максименко, Ю. С (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Максименко, Ю. С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Михайлова, Т. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 туризм та 241 готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Моргунова, С.О. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

О

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Осінська, М.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «практичний курс англійської мови» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

П

Пряницька , В.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Т

Тарабановська, О.М. и Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Тарабановська, О.М. и Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Тарабановська, О.М. и Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Тарабановська, О.М. и Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ш

Шепель, О. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шепель, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Шумейко, Л.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «основи порівняльно історичного мовознавства(для студентів 3 курсу спеціальності 035 «Філологія». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ю

Юрченко, Д.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Юрченко, Д.О. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Этот список был создан Sun Mar 24 17:07:39 2019 EET.