A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 407 Computer Science and Information Technology > Plan 2019"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | Б | Д | К | Н | П | Ш | Я
Number of items at this level: 20.

Новожилова, М.В. and Петрова , О.О. and Карпенко, М.Ю. and Булаєнко, М.В. (2018) Інформаційні системи і технології в міському просторі/ колективна монографія. / за заг. ред. М. В. Новожиловой. Other. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Unpublished)

Б

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2017) Бочаров Б.П., Воеводина М.Ю. Инженерия проектирования программных систем: Учебное пособие (для студентов магистратуры 5-го курса дневной и 6-го курса заочной формы обучения, специальности 122 - Компьютерные науки специализации (образовательная программа) «Управление проектами»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2018) ВЕБ-ДИЗАЙН: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов бакалаврата 1-го курса дневной формы обучения, специальностей 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, 126 - Информационные системы и технологии, 151 - Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2017) Вычислительная техника и алгоритмические языки: Учебное пособие (для студентов 1-го курса дневной и заочной формы обучения, специальности 141 - Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, специализация (образовательная программа) «Электротехника и электротехнологии», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бредіхін , В.М. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. and Гавриленко, И.А. (2018) Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по дисци-плине “ Вычислительная техника и программирование ” СУБД ACCESS для студентов 1-го и 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальности 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 603 на 2019 н.р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2018) Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. Частина 1. для студентів 2-го, 3-го курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Д

Дядюн , С. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання систем» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 46 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн , С.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи управління складними технічними системами міського господарства» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальностей 122 ”Комп’ютерні науки”, 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 56 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпенко, М.Ю. and Новожилова, М.В. and Костенко, О.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітнього ступеня бакалавр(для студентів усіх форм навчання спеціальності 151– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Колонтаєвський, Ю. П. (2018) Основи цифрової схемотехніки : конспект лекцій для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Назірова, Т.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання рохрахунково - графічної роботи з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 − Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Н

Новожилова, М.В. and Петрова , О.О. (2018) Навчальний посібник "Розробка експертних систем в середовищі Clips". [Teaching Resource] (Submitted)

Новожилова , М.В. and Петрова, О.О. (2018) Навчальний посібник "Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем". [Teaching Resource] (Submitted)

П

Поморцева, О. Є. (2018) Сетевые технологии. Основы WEB дизайна УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения специальности 051 ‒ «Экономика», 076 ‒ «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», 071 ‒ «Учет и налогообложение»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ш

Штельма , О.М. (2017) Конспект лекцій з курсу «Математичне моделювання і оптимізація» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 151–“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ”. [Teaching Resource] (Unpublished)

Я

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТІВ У WORD 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОРИСТАННЯ СПИСКІВ У EXCEL 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева , І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ У EXCEL 2016 ” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Apr 12 13:59:05 2024 EEST.