Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К | М | Ч
Количество объектов на этом уровне: 12.

Б

Баржина, А.В. (2018) План видань кафедри УПМГіБ 2019р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Конспект лекцій для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кадикова, І.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073- Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кадикова, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міські проекти і програми» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма: Менеджмент проектної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. и Старостіна, А.Ю. (2018) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. СЛАЙД-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чумаченко, І.В. (2018) Вступ до проектного управління: Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Ділове адміністрування (Управління проектами): Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко, Н. В. Косенко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : конспект лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент,122-Комп'ютерні науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чумаченко, І.В. и Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент, 122-Комп'ютерні науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 13:12:51 2019 EET.