A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 504 Finance, Accounting and Business Security > План 2019"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | В | З | К | Л | М | С | Ч
Number of items at this level: 35.

І

Ілляшенко, О.В. (2019) «Бухгалтерський облік та оподаткування бізнесу»: конспект лекцій для студентів 3 курсу спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Економіка та організація бізнесу». [Teaching Resource] (Unpublished)

Ілляшенко, О.В. (2019) «Бухгалтерський облік та оподаткування бізнесу»: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів 3 курсу спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Економіка та організація бізнесу». [Teaching Resource] (Unpublished)

А

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Власова, О.Є. (2018) Власова О. Є. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Управлінській облік» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» з зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource] (Unpublished)

З

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів 5 і 6 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) Моделювання в управлінні соціально-економічними системами : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краївська, І.А. (2018) Облік у бюджетних установах: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Л

Литовченко, О.Ю. (2019) Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки :конспект лекцій для студентів для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. and Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. and Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

М

Момот, Т.В. and Чех, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Чех, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів спеціальності 073 Менеджмент за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою усіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік, Ю.І. and Гавриличенко, Є.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи із дисципліни «Облік і аудит в зарубіжних країнах» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік, Ю.І. and Гавриличенко, Є.В. (2019) Облік і аудит в зарубіжних країнах: конспект лекцій з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

С

Світлична, В.Ю. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Світлична, В.Ю. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Смірная, С.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи соціального страхування зарубіжних країн» (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ч

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Jun 23 00:35:00 2024 EEST.