Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 501а Экономики предприятий, бизнес-администрирования и регионального развития > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | В | Г | Ж | П | С
Количество объектов на этом уровне: 19.

Б

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Інноваційні технології в житлово-комунальному господарстві» для студентів 6 курсу за спеціальністю 073 «Менеджмент») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; П. Т. Бубенко, М. С. Владимирова. – Х.: ХНУМГ, 2019.– с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Основи бізнес-аналітики : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Стратегія розвитку бізнесу : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма - «Бізнес-адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  24 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Стратегія розвитку бізнесу» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурак , О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  16 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Волгіна, Н.О. (2018) Волгіна Н. О. Економічний механізм розвитку підприємства : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волгіна, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічний механізм розвитку підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни "Паблік рілейшнз у бізнесі" для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатченко, Є. Ю. и Железнякова, І.Л. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 191- "Архітектура та містобудування"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Железнякова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково - графічної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5,6 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, освітня програма - «Економіка підприємства», спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма - «Економіка та організація бізнесу», спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітня програма – «Облік і аудит», спеціальність 073 – Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» , спеціальність 073 – менеджмент, освітня програма «Управління фінансовою безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Individual Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization)/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – ___ p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Practical Classes and Independent Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – __ p. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання напряму спеціальності 151- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051- Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Jan 15 20:20:12 2019 EET.