Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 205 Эксплуатации газовых и тепловых сетей > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | К | М | Н | О | С | Т
Количество объектов на этом уровне: 9.

Г

Гранкіна, В.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, РГР та самостійної роботи з дисципліни “Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Капцова, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Котух, В.Г. и Капцов, І.І. и Капцова, Н.І. и Палєєва , К.М. (2018) Технічна механіка. Частина 1 Теоретична механіка: в 3 частинах /Монографія. Другой. Котух В.Г.. (Не опубликован)

М

Малявіна, О.М (2018) Методичні рекомендації до до виконання самостійної, практичної та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни із дисципліни “Теплогазопостачання та вентиляція” (для студентів 3-го курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та Цивільна Інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Наливайко, О.І. (2018) Навчально-методичний посібник: “ Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта ” для студентів спеціальності – 185 «Нафтогазова інженерія та технології», галузі знань «18 – Виробництво та технології » всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Седак, В.С. и Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс із газопостачання» для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання за спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Т

Ткаченко, Р.Б. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальні системи життєзабезпечення будівель і споруд» для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:28:20 2019 EET.