Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 202 Водоснабжения и водоотвода > Plan 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Г | Д | Н | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 32.

А

Айрапетян, Т.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» (для студентів для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Очистка побутових стічних вод», «Очисні споруди каналізації» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарна, Г.І. (2018) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри Водопостачання, водовідведення і очистки вод на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Галкіна, О.П. (2017) Конспект лекцій з курсу «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та циві-льна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Во-допостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкіна, О.П. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дегтяр, М.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс з очистки стічних вод (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Водопостачання та водовідведення » (для студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 3, 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Водопровідні системи і споруди» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. (2018) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы, проведения практических занятий и выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» (для студентов всех форм обучения специальности 194 – Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкін, С.С. и Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Н

Нікулін, С.Ю. (2018) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Аналіз ефективності роботи водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нікулін, С.Ю. и Галкіна, О.П. (2018) Конспект лекцій та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нікулін, С.Ю. и Галкіна, О.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сорокіна, К.Б. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія з (освітніх програм «Гідротехніка (водні ресурси» й «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шевченко, Т.О. (2018) Гідравлічні та аеродинамічні машини : конспект лекцій для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 16:03:44 2019 EET.