Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 201 Инженерной экологии городов > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Д | К | Л | П | С | Х
Количество объектов на этом уровне: 18.

Б

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Бєкєтов В. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, Ю. Л. Коваленко. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково– графічної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г. П Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Дмитренко, Т.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Дрозд О. М., Дядін Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / О. М. Дрозд, Д. В. Дядін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. и Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Коваленко, Ю.Л. (2018) Коваленко Ю. Л. Нормативна база природоохоронної діяльності : конспект лекцій студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища /Ю. Л. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. и Дмитренко, Т.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Т. В. Дмитренко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. и Телюра, Н.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативна база природоохоронної діяльності» для студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Н. О. Телюра – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Ломакіна, О.С. и Пономаренко, Є. Г. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 та 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОВКІЛЛЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Сталінська, І. В. и Хандогіна, О.В. (2018) Сталінська І. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища)/ І. В. Сталінська, О. В. Хандогіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Хандогіна – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 52 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Геопросторовий аналіз екологічної безпеки» (для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О.В. Хандогіна. – Харків : ХНУМГ, 2019. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 20:28:59 2019 EET.