Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 111а Основ архитектурного проектирования и рисунка > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: L | M | В | Л | М | Р | Ш
Количество объектов на этом уровне: 13.

L

Liubchenko, M. и Radchenko, A. (2018) Methodological guidelines for practical and independent work on the subject «Architectural Engineering» (for first-year full-time foreigner students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

M

Mandrichenko, О. и Demidenko, Т. (2018) Methodological guidelines the graphic job of «Draft to building processing in specialized software Revit» (for full-time foreign students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning, 192 – Building and Civil Protection). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

В

Вотінов , М.А. и Любченко, М.А. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вотінов , М.А. и Смірнова, О.В. (2018) Інноваційні прийоми формування інтерактивних будівель і споруд у міському середовищі : монографія. Другой. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Вотінов , М.А. и Смірнова, О.В. (2018) Гуманізація транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста: монографія. Другой. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Л

Лусь, В.І. (2018) Методичні рекомендації робочий зошит з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для аудиторної та самостійної роботи студентів, частина 1 “Нарисна геометрія (для студентів 1 курсу спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лусь, В.І. (2018) Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання: збірник завдань для виконання розрахунково-графічних робіт (для студентів 1 курсу спеціальностей 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної та скороченої форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 2 частина. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мандріченко, О.Є. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радченко, А.О. (2018) Інженерна графіка : конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 3 курсу скороченої форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ш

Швець, Л.М. (2018) Архітектурно-містобудівне формування залізничних вокзальних комплексів малих міст : монографія. Другой. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:24:21 2019 EET.