Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 109 Технологии строительного производства и строительных материалов > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | Ж | З | К | М | П | Ш | Я
Количество объектов на этом уровне: 24.

Б

Болотських, О.М. и Атинян , А.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» РОЗДІЛУ «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГРИГОРЕНКО , О. А. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ Конспект лекцій (для бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Григоренко, О. А. (2017) МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА» (для бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Григоренко, О. А. (2017) МЕТОДИЧНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ» (для бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жигло, А. А. (2018) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю022 – Дизайн). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Золотова , Н.М. (2018) СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Кондращенко, О. В. и Якименко, О. В. (2018) «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець», галузь знань 19 – Архітектура та будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О. В. и Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2019 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Морковська, Н.Г. и Шаповал, С.В. и Золотова, Н.М. и Атинян, А.О. и Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до переддипломної практики та стажування (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Морковська , Н.Г. и Шаповал, С.В. и Золотова, Н.М. и Пустовойтова, О.М. и Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до виконання магістерської роботи (для студентів магістрів-науковців 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. (2018) СУЧАСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Морковська, наук Н. Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни Технологія ремонту і реконструкції будинків (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Помазан, М.Д. (2018) ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Помазан , М.Д. (2018) СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД МІСТА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал , С.В. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ СТІНОВИХ І ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ і ВИРОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал , С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія стінових і оздоблювальних матеріалів і виробів» (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Я

Якименко, О. В. (2018) ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2018) ШПУНТОВІ ТА ПАЛЬОВІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Морковська, Н.Г. (2018) ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:21:42 2019 EET.