Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 106а Архитектуры зданий и сооружений > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: K | Б | Г | К | О | П | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 28.

K

Krivoruchko , N.I. и Mhaikl , H. и Ilienko , O.L. (2018) The compendium of lectures for the course "Fundamentals of Scientific Research" (for the students of the 4th year in the educational program "Architecture", the specialty 191 "Architecture and Urban Development"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бало, Д.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Критика сучасних теорій архітектури» та «Критика сучасних теорій містобудування, архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища» (для студентів 5 і 6 курсів денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гура , Д.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Компютерне проектування архітектурних просторів» для забезпечення сертифікатних програм студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.М. и Кузнецова , Я. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне моделювання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура , Д.М. и Лукянович, В. К. и Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Криворучко, Н.І. (2018) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу за освітньою програмою «Архітектура» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм: Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури : Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. (2018) Світлокольоровий дизайн: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Осиченко, Г. О. (2018) Ландшафтний дизайн: від садово-паркового мистецтва до ландшафтного урбанізму : навч. посібник (серія посібників «Урбодизайн»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Осиченко, Г. О. (2018) Теорія містобудівної композиції: навч. посібник (серія посібників «Теорія і практика урбодизайна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Осиченко, Г. О. и Панков , О. Б. и Супруненко, О. Б. (2018) Диканька: історико-архітектурний нарис. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Попова, О.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Сучасний архітектурний об'єкт громадського призначення з урахуванням вимог безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Смірнова, О.В. (2018) Інтерактивний дизайн архітектурного середовища: Конспект лекцій (для забезпечення дисциплін вільного вибору студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Екодизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шкляр, С.П. (2018) ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ: ВІД ВІДРОДЖЕННЯ ДО МОДЕРНУ. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 106а АБіС ДАС на 2019 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Ландшафтний дизайн: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерське проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Комплексний проект будівлі громадського призначення» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. и Сільвестрова, Н. П. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:55 2019 EET.