Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | Ж | З | Л | М | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 19.

І

Івасенко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Транспортна та інженерна інфраструктура сучасного міста (для студентів 5 курсу денної форми навчаннягалузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасенко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Транспортна та інженерна інфраструктура сучасного міста(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА для самостійної і практичної роботи та для виконання курсової роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ рекомендації з дисципліни БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА для самостійної і практичної роботи та для виконання РГЗ студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Гордієнко, С.М. (2018) ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ж

Жидкова, Т.В. и Апатенко, Т.М. (2018) Будівельна кліматологія НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ МІСТ» (для бакалаврів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітньої програми «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова , Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) Реконструкція житлових і громадських будинків НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (для студентів 5,6 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. (2018) «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства»:навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник , І.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів магістерської програми денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мороз, Н.В. и Вяткін, К.І. (2018) АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Черноносова, Т.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ» (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання спеціальності192 – Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ш

Шишкін, Е.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Будівництво і архітектура», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Jan 20 13:34:53 2019 EET.