Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 105а Городского строительства > План 2019"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | А | Б | В | Г | Ж | З | Л | М | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 24.

І

Івасенко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ (для студентів магістрів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

А

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА для самостійної і практичної роботи та для виконання курсової роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ рекомендації з дисципліни БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА для самостійної і практичної роботи та для виконання РГЗ студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Гордієнко, С.М. (2018) ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

В

Вяткін, К.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занятьз дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гайко, Ю.І (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ж

Жидкова, Т.В. и Апатенко, Т.М. (2018) Будівельна кліматологія НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова , Т.В. и Чепурна, С.М. (2018) Реконструкція житлових і громадських будинків НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Завальний, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (для студентів 5,6 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Апатенко, Т.М. (2018) «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства»:навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Завальний, О.В. и Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Линник, І.Е. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Линник , І.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів магістерської програми денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мороз, Н.В. и Вяткін, К.І. (2018) АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чепурна, С.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРЙ ТЕРИТОРІЙ І ТРАНСПОРТ (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. и Панкеєва, А.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ AUTOCAD, ARCHICAD (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» сертифікатна програма Комп'ютерне проектування з освітньої програми «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ» (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання спеціальності192 – Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Ш

Шишкін, Е.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Будівництво і архітектура», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:14 2019 EET.