Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 606 Иностранных языков > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: І | Б | З | К | М | О | П
Количество объектов на этом уровне: 31.

І

Ільєнко, О.Л. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Professional Communication (for 1-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2018 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ільєнко, О.Л. и Крохмаль, А.М. и Жук , Л.Я. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Academic and Scientific English (for 1-year PhD students of all specialities). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Б

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсів спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїденної форми навчання/ Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: В.Ю. Бугаєва. – Х. : ХНУМГ, 2018 – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізацій Електротехніка та електротехнології та Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зубенко, С.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (середній рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (середній рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for individual work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальностей 275 Транспортні технології і 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальностей 275 Транспортні технології і 073 Менеджмент, спеціалізації Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 101 Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

О

Омельченко, А.В. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Остапченко, В.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Остапченко, В.О. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Писаренко, Л.М. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (високий рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (високий рівень) (для студентів 3 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2017) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька мова)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька мова)» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності Б 185 Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2017) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності Б185 Нафтогазова інженерія та технології ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:19:04 2019 EET.