Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | С
Количество объектов на этом уровне: 4.

К

Кадикова, І.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073- Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2017) Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Степаненко, С.В. (2014) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робот з дисципліни «Управління соціальними проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності - 073- Менеджмент, 281- «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Wed Dec 13 20:14:56 2017 EET.