Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 602 Управления проектами в городском хозяйстве и строительстве > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Л | М | С | Ч
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Кадикова, І.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИКИ «СТАЖУВАННЯ» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-наукова програма «Менеджмент. Управління проектами»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. (2015) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2017) Інформаційна технологія проектного управління формування команд з урахуванням компетентнісного підходу. Монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лисенко, Д.Е. (2017) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Проектне управління бізнес-процесами Start Up» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 122 «Комп'ютерні науки» за освітніми програмами «Комп'ютерні науки», «Комп'ютерні науки. Управління проектами», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за освітньою програмою «Системна інженерія» 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лисенко, Д.Е. (2017) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю в проектах розвитку організації» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент. Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Мущинська, Н.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни « УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ» (для студентів 5 курсу денної 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізація -Управління проектами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чумаченко, І.В. (2017) План видання науково-методичної літератури кафедри 602 "Управління проектами у міському господарстві і будівництві". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 25 02:47:32 2019 EET.