Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 504 Финансово-экономической безопасности, учета и аудита > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | Г | К | Л | М | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 21.

А

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, Олена (2018) ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК банківських та суміжних економічних термінів з дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова . (Подан в публикацию)

В

Власова, О.Є. (2018) Управлінський облік: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Гавриличенко, Є.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриличенко, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

К

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 071«Облік і оподаткування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кизилов, Г.І. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2018 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Косяк, А.П. (2018) Бухгалтерський облік II: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравцова, С.В. (2017) Методичні рекомендації з комплексного тренінгу на підприємстві й написання звіту (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравцова, С.В. (2017) Методичні рекомендації з технологічної практики й написання звіту (для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Л

Лелюк, Н.Є. и Родченко, С.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. (2017) Практикум з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпеченння економічної безпеки та антикорупційної діяльності» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. (2017) Практикум з дисципліни «Комплексне забезпеченння фінансово-економічної безпеки та протидії корупції» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

М

Момот, Т.В. и Аванесова, Н.Е. (2018) Економічна безпека підприємств оборонно-промислового комплексу України: теорія, методологія, практика: монографія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Ващенко , О.М. и Чех, Н.О. (2017) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Дослідницька діяльність в обліку і аудиті” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 071- «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чех, Н.О. (2017) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чех, Н.О. (2017) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Спіцина, Н.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спіцина, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ш

Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" (англійською мовою) для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:23:39 2019 EET.