Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 405 Философии и политологии > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: C | З | П | Р
Количество объектов на этом уровне: 12.

C

Cадовніков, О.К. (2017) Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. К. Садовніков. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2018. – 50 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

З

Зинчина, О.Б. (2017) План видання навчально-методичної літератури кафедри філософії і політології на 2018 рік. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. (2017) Конфліктологія : навч. посібник / О. Б. Зінчина ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 170 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Конфліктологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання усіх спеціальностей університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : О. Б. Зінчина. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зінчина , О. Б. (2017) Зінчина О. Б. Демографія : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування / О. Б. Зінчина ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

П

Пазиніч, C.М. (2017) Пазиніч С. М. Логіка : навч. посібник / С. М. Пазиніч; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 180 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Радіонова, Л. О. (2017) Радіонова Л. О. Методологія наукових досліджень : курс лекцій для магістрів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей / Л. О. Радіонова, О. М. Радіонова, Н. Ф. Чечетова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 150 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2018) Публічна влада: навчально-методичний посібник (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і виконання індивідуальних задань з навчальної дисципліни «Соціологічні основи містобудувння» для магістрів денної форми навчання зі спеціальності 191 Архітектура та будівництво освітньої програми містобудування / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 30 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для магістрів заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньої програми «Адміністратівне управління об’єднаними територіальними громадами») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 70 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2017) Радіонова Л. О. Публічна влада : конспект лекцій для магістрів заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньої програми «Адміністратівне управління об’єднаними територіальними громадами»/ Л. О. Радіонова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 80 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, Л.О. (2017) Радіонова Л. О. Соціологічні основи містобудування : конспект лекцій для магістрів денної форм навчання зі спеціальності 191 Архітектура та будівництво освітньої програми містобудування / Л. О. Радіонова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Mon Mar 18 17:35:22 2019 EET.