A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our documents > Plan publication of instructional materials > 401 Systems of Urban of Electricity Supply and Power Consumption > Plan 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | К | О | Р
Number of items at this level: 25.

В

Варламов, Г.Б. and Маляренко, В.А. and Романова, Е.А. (2018) Тепловая энергетика: экологические аспекты.Учебник Данный учебник будет использован для следующих дисциплин: Технология производства электроэнергии, Энергоменеджент и энергетический аудит систем электроснабжения, Энергетика и окружающая среда, Электроэнергетические установки, Тепловая энергетика и возобновляемые источники энергии. ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Unpublished)

Волкова, О. Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, О. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гаряжа, В.М. and Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дис-ципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми нав-чання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха-ніка). [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпалюк, І.Т. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. (2017) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня ма-гістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха-ніка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Гаряжа, В.М. (2017) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискоре-ної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробка, В. О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНЕННЯ» для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробка, В. О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНЕННЯ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

О

Охріменко, В.М. (2017) Споживачі електричної енергії : підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Рожков, П. П. and Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П. П. and Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П. П. and Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. (2017) План видання каф. СЕтаЕМ на 2018. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Надійність електромагнітних та електромеханічних систем» (для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2017) Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2018) Методичні рекомендації до оформлення магістерської роботи (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)», «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація, та розвиток». ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2017) Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой , В. Ф. and Ковальова , Ю. В. (2017) Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, та слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Feb 24 10:34:45 2024 EET.